Oko - okno do zdraví člověka

Autor:

Vzhledem k tomu, že oční potíže mohou ukazovat na závažné oční nebo i celkové onemocnění, je důležité věnovat očním potížím náležitou pozornost. Ráda bych čtenáře v následujícím článku seznámila alespoň s některými potížemi, které mohou signalizovat oční nebo systémová onemocnění.

Šedý zákal (katarakta)

Toto onemocnění postihuje především populaci ve vyšším věku. Udává se, že ve věku nad 75 let je postiženo kataraktou 70% obyvatel. U mladších lidí se může vyskytovat v souvislosti s dalšími celkovými nebo očními chorobami (cukrovka, atopická dermatitida, zelený zákal, uveitida, předchozí oční úraz) nebo s užíváním některých celkových nebo lokálních léčiv (kortikosteroidy). Rizikovými faktory pro vznik katarakty může být UV záření a kouření. Potíže, které může pacient zaznamenat jsou: pokles zrakové ostrosti, omezení zorného pole, změna refrakce. Operační řešení není v žádném případě vhodné odkládat na dobu, až „šedý zákal uzraje“, je nutno operovat zavčas. Operační výkon je zpravidla ambulantní a prováděný v lokální anestezii.

Věkem podmíněná makulární degenerace ( VPMD)

Onemocnění, které patří k nejzávažnějším  onemocněním sítnice a v rozvinutých zemích je nejčastější příčinou praktické slepoty. Dochází k postižení centrální části sítnice (žluté skvrny). VPMD má 2 formy, první je tzv. suchá forma – atrofická, která působí u 10% pacientů závažnější ztrátu zraku. Druhá forma je tzv. vlhká forma (exsudativní), která působí závažnou ztrátu zraku u 90% postižených. Nemocní udávají zhoršené vidění, metamorfopsie – vnímání pokřivených útvarů, vypadávání části obrazu, neschopnost číst. Nejjednodušší vyšetření změn způsobených VPMD je pomocí tzv. Amslerovy mřížky (obr.1), které si pacient může provádět i sám doma. Při zjištění potíží je důležité včasné vyšetření u oftalmologa.

Syndrom suchého oka

V současné době patří syndrom suchého oka mezi nejčastější oční onemocnění a řadí se mezi tzv. civilizační choroby. Postihuje především ženy v období menopauzy. Vliv má ale i pravidelná práce s počítačem a pobyt v suchém, především klimatizovaném prostředí a v prašném a zakouřeném prostředí. Dochází k poruše slzného filmu, který tvoří ochranný povrch oka. Slz je buď nedostatek nebo může být narušená některá ze složek slzného filmu. Potíže pacientů jsou zpravidla větší než klinický nález. Pacienti udávají pálení a řezání v očích, unavené oči a hlen ve spojivkovém vaku, slzení ve venkovním prostředí. Syndrom suchého oka může být spojený s výskytem celkových onemocnění jako je Sjögrenův syndrom, Stevens-Johnsonův syndrom, revmatoidní artritida a lupus erythematodes.

Diabetes mellitus a oční potíže

Nejzávažnější oční komplikací u cukrovky je diabetická retinopatie, která je nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích ve věku od 25 do 75 let. Zpravidla se objevuje asi po deseti letech po zjištěni diabetu, záleží na kompenzaci nemocného. Dochází k poruše permeability stěny kapilár a zvýšená propustnost umožňuje únik tekutiny a plasmatických bílkovin do tkáně sítnice, čímž dochází k otoku sítnice a vzniku diabetické makulopatie. Diabetická retinopatie se dělí na formu proliferativní a neproliferativní. Neproliferativní forma se dělí do několika stupňů. Proliferativní forma již vážně ohrožuje diabetika možnou ztrátou vidění. Potíže se zpravidla projeví poklesem zrakové ostrosti, u vážnějších forem i náhlou ztrátou vidění, která vznikne při krvácení do sklivce. U diabetiků jsou důležité pravidelné oftalmologické kontroly a podrobné vyšetření očního pozadí.

Okluze (uzávěr) centrální retinální arterie

Při arteriální okluzi dochází k uzávěru cévy embolem. Dochází k náhlé, bezbolestné a často úplné ztrátě vidění. Pokud dojde k uzávěru pouze v části cévního řečiště, je výpadek zorného pole pouze částečný. Potíže přicházejí zpravidla v ranních hodinách. Důležité je včasné vyšetření u očního lékaře a zahájení terapie, neboť buňky sítnice jsou citlivé na nedostatek kyslíku a k jejich poškození začíná docházet již po 20 minutách. Možnosti léčby tohoto onemocnění jsou ale velmi omezené. Veškeré oční potíže mohou ukazovat na závažné oční onemocnění nebo mohou svědčit pro celkové onemocnění, proto je důležité při potížích vyhledat lékařské vyšetření a toto vyšetření neodkládat.

Autorkami článku jsou MUDr. Marie Kalfeřtová a prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D. z Oční kliniky z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

 

Publikováno: 8.2.2010