Vyšetření sítnice – rychle a bez rozkapání očí

Autor:

Vyšetření na OCT (optická koherentní tomografie) je důležité při většině očních zákroků. Oči Vám vyšetří rychle, přesně a bez rozkapání. Nový oční tomograf Cirrus OCT HD od světové firmy Carl Zeiss, který mají nově lékaři k dispozici, patří k nejrychlejším a nejpřesnějším. Z pohledu pacienta je největší výhodou moderního OCT podstoupení vyšetření bez nutnosti rozkapání. Pokud jsou pacientovi rozkapány oči, pak nemůže po vyšetření například řídit auto, špatně zaostřuje na čtení.

„Oko je nejdůležitější smyslový orgán. Proto investujeme do nejmodernějších vyšetřovacích i operačních technologií nemalé částky. Tím dáváme našim lékařům do rukou špičkové nástroje, pomocí nichž mohou našim pacientům zajistit péči o jejich oči na světové úrovni“, vysvětluje Petr Kocian, ředitel kliniky. Po investici téměř třičtvrtě milionu korun do endoteliálního mikroskopu tak následovala hned další – necelé dva miliony korun za OCT Meditec Cirrus.

oko 1248852979a

Vyšetření OCT přináší lékaři mnohem podrobnější informace o vnitřních strukturách oka, než umožňovaly dosavadní vyšetřovací metody. Cirrus OCT navíc lékaři nabízí díky dokonalé optice a také softwarovému vybavení vysoce profesionální analýzy a grafické zobrazení získaných výsledků. Lékař tak získá relevantní podklady, na základě kterých může dále posuzovat stanovení individuální léčby.

Vyšetření na moderním OCT je bezpodmínečně nutné při podezření na zelený zákal a při jeho léčbě, při onemocnění sítnice - VPMD (věkem podmíněné okulární degenerace), diabetické retinopatii, makulární díky i dalších onemocnění sítnice, sklivce a zrakového nervu. Všechny zmiňované choroby jsou velmi závažná a mohou vést k poškození zraku a postupně i jeho ztrátě.

Vyšetření na OCT je samozřejmě bezbolestné a trvá asi asi pět minut. Pacienta nijak nezatěžuje. Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění a pacient zaplatí 350,- za vyšetření jednoho oka.

Publikováno: 5.1.2012

Doktor ve Vašem okolí