Zrak a řízení motorových vozidel

Autor:

Žadatelé o řidičský průkaz jsou povinni přiložit k žádosti doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla. Součástí vyšetření je i zhodnocení zrakové ostrosti a eventuelní přítomnosti a výše dioptrické vady žadatele. Držitelé řidičských průkazů jsou povinni podstoupit dle příslušných skupin řidičského oprávnění také pravidelní prohlídky zraku.

 

Požadavky jsou jiné (přísnější) pro žadatele o řidičský průkaz a jiné (o stupínek méně přísné) pro držitele řidičského průkazu. Pro posouzení je důležitá hlavně tzv. zraková ostrost (vizus) a dále síla potřebných brýlí (tzv. korekce).

Osvědčení o způsobilosti vydává obvodní lékař, který provádí i vyšetření zrakové ostrosti. Vyšetření může provést i oční lékař, ale pro potřeby úřadů musí být potvrzeno obvodním (praktickým) lékařem.

V případě, že žadatel nebo řidič překročuje povolený počet dioptrií je možné stav řešit pomocí laserové nebo nelaserové operace dioptrických vad.

Získání oprávnění ve skupinách A, B, C, E, T

K získání oprávnění (žadatelé) ve skupinách A, B, C, E, T je potřeba splnit jednu z následujících podmínek:

  1. vízus 5/7,5 nebo lepší bez brýlí, či s brýlemi každým okem zvlášť

  2. vízus 5/10 bez brýlí, či s brýlemi každým okem zvlášť za předpokladu, že při vyšetření obou očí najednou (binokulární vízus) je zraková ostrost 5/7,5 nebo lepší

  3. u jednookých a při nižším vízu jednoho oka musí mít druhé oko vízus 5/7,5 při nezúženém zorném poli

Srozumitelným jazykem řečeno: přečtete-li alespoň jedním okem nebo oběma očima najednou (ať už s brýlemi nebo bez brýlí) o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální vidění splňujete zrakové požadavky k získání řidičského průkazu.

Pravidelné prohlídky ve skupinách A, B, C, E, T

Při pravidelných prohlídkách ve skupinách A, B, C, E, T postačuje 5/10 s korekcí do ±10 D na lepším oku.

Srozumitelným jazykem řečeno: přečtete-li alespoň jedním okem (ať už bez brýlí nebo s brýlemi o maximální síle 10 dioptrií) o dva stupně větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální vidění splňujete zrakové požadavky k udržení řidičského průkazu.

Získání oprávnění pro skupinu D

K získání oprávnění (žadatelé) pro skupinu D je nutný:

  1. vízus 5/5 obou očí s korekcí do ±6 D

  2. vízus 5/7,5 s korekcí do ±6 D za předpokladu, že binokulární vizus je 5/5

Jednookost není ve skupině D připuštěna.

Srozumitelným jazykem řečeno: musíte splnit dvě podmínky:

  1. přečtete alespoň jedním okem nebo oběma očima najednou (ať už bez brýlí nebo s brýlemi o maximální síle 6 dioptrií) o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální vidění

  2. každým okem (ať už bez brýlí nebo s brýlemi o maximální síle 6 dioptrií) přečtete o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální vidění

Pravidelné prohlídky ve skupinách D

Při pravidelných prohlídkách pro skupinu D se požaduje 5/10 každým okem, je-li binokulárně 5/7,5 a korekce od -6 do +8 D.

Srozumitelný jazykem: přečtete-li alespoň jedním okem (ať už bez brýlí nebo s brýlemi o maximální síle od -6 do +8 dioptrií) o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální zrakovou ostrost a druhým okem o dva stupně větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální vidění splňujete zrakové požadavky k udržení řidičského průkazu.

Vysvětlení:

  • 5/5 znamená, že zraková ostrost dosahuje normální zrakové ostrosti zdravého člověka

  • 5/7,5 je zraková ostrost nižší o jeden řádek vyšetřovacích optotypů

  • 5/10 je zraková ostrost horší o dva řádky vyšetřovacích optotypů

Frekvence kontrolních prohlídek

Prohlídky jsou pro řidiče z povolání povinné před nástupem do zaměstnání a dále každé dva roky. Ostatní řidiči absolvují prohlídky v 60, 65 a 68 letech a dále každé 2 roky. Ztráta jednoho oka znamená u všech kategorií roční nezpůsobilost k řízení.

Řešení dioptrických vad

Pokud žadatel nebo řidič potřebuje brýle nad rámec uvedený vyhláškou, je možné odstranit dioptrickou vadu laserovou operací nebo implantací nitrooční čočky.

V současné době je nejlepším řešením laserová metoda NeoLASIK femtosekundovým laserem, v případě vysokých vad implantace nitrooční kontaktní čočky ICL.

U řidičů nad 40 let věku může být vhodným řešením i nelaserová metoda RLE nebo PRELEX.

Autorem článku je MUDr. Josef Hycl, CSc., lékařský ředitel kliniky Neovize

Aktualizováno: 5.6.2009