Bolestivé rameno

Rameno patří k nejsložitějším součástem pohybového aparátu. Pokud se v této oblasti objeví bolest, může mít řadu příčin a také léčba jednotlivých problémů může být zcela odlišná.

Příčiny bolesti ramene

Bolestí může být postižena kterákoliv měkká struktura ramene, ale také samotné kloubní pouzdro. V základu bolesti ramene dělíme podle původu na neúrazové a bolesti způsobené úrazem.

Postiženy mohou být svaly, šlachy, vazy, burzy, kloubní pouzdro nebo glenoidální jamka.

Bolesti ramene související s úrazem

Úrazem může být zasažena jakákoliv část ramene. V ramením pletenci vznikají zlomeniny, praskliny svalů, může být natrženo kloubní pouzdro a výjimkou není ani vykloubení (luxace) pažní kosti

Léčba úrazů ramene

Pokud dojde úrazem k poškození svalů rotátorové manžety nebo prasknutí šlachy dlouhé hlavy bicepsu, obvykle se nelze vyhnout operačnímu řešení. Při luxaci ramene u mladých lidí bývá pro zamezení dalšímu vykloubení operace nevyhnutelná. Nejčastěji se provádí artroskopie, při které se upevní odtržený měkký lem kloubní jamky. Indikované k operaci jsou také komplikované zlomeniny. O tom, zda bude třeba provést operaci, rozhoduje především typ a rozsah poškození kloubu, ale také věk pacienta a jeho celkové zdravotní dispozice.

Neúrazové bolesti ramenou

Nejčastější příčinou neúrazových bolestí ramene jsou poruchy svalstva v oblasti ramenního kloubu (tzv. rotátorové manžety). Jedná se především o zánětlivé nebo degenerativní změny. V nepoměrně menším procentu se vyskytuje zánět kloubních obalů (kapsulitida), dále poruchy akromioklavikulárního kloubu a záněty tíhového váčku. Je třeba mít na mysli také to, že bolest ramene může souviset s poruchami krční páteře.

Tyto změny mohou vzniknout na základě jednorázového, ale velmi intenzivního namožení ramene, nebo se vyvíjejí dlouhodobě a objeví se v návaznosti na jednostranné přetěžování.

Opakovaně dochází ke vzniku mikrotraumat rotátorové manžety. Při mechanickém dlouhodobém dráždění šlachy mezi hrbolem pažní kosti a nadpažkem lopatky vzniká při upažení končetiny tzv. subakromiální impingement syndrom. Pokud dojde i k zanícení tíhového váčku, vzniká subakromiální bursitida.

Pokud je kloub dlouhodobě těžce přetížen, může vzniknout reflexní fibrózní kontraktura kloubního pouzdra. Tento stav se může postupně zhoršovat a rozvinout se do syndromu zmrzlého ramene.

Příznaky neúrazových bolestí ramene

Hlavním příznakem onemocnění ramenního kloubu je jeho bolestivost. V závislosti na tom, v jaké poloze se bolest objeví, lze poměrně přesně stanovit diagnózu. Pokud se bolest objevuje při upažení v rozsahu 60 – 120°, jedná se o tzv. impingement syndrom. V tom případě bývá omezena vnitřní rotace a tento pohyb je také daleko více bolestivý. Vnější rotace je naopak bolestivější u zamrzlého ramene. V tomto případě je pohyb omezen i v dalších směrech.

Vzpažení v posledních 10 - 20° je charakteristické pro postižení akromioklavikulárního kloubu.

Diagnostika bolestivého ramene

Základem diagnostiky je kromě vyšetření rozsahu pohyblivosti, rentgenové vyšetření, které vyloučí úraz, odhalí pokročilost degenerativních změn na ramenním kloubu i na akromioklavikulárním kloubu. Zobrazí také možné kalcifikace ve šlaše nebo v tíhovém váčku. V rámci diferenciální diagnostiky se provádí rentgen krční páteře.

Ultrazvukové vyšetření zobrazí stav měkkých tkání, tedy rotátorové manžety nebo zachytí výpotek uvnitř tíhového váčku nebo kloubu.

Doplňkově se provádí i laboratorní vyšetření, které pomůže vyloučit zánětlivé a infekční onemocnění (např. chlamydiové a boreliové infekce).

Bolestivost ramene může také provázet jiné závažné diagnózy, jako jsou nádory plic, ischemická choroba srdeční nebo prasknutí žaludečního vředu.

Léčba bolestí ramene

V každém případě se dá konstatovat, že při léčbě zejména chronických bolestí ramene je nutno být velmi trpělivý. Pokud se objeví akutní bolesti, je na místě několikadenní klidový režim. Jakmile začnou obtíže ustupovat, je vhodné postupně zařadit domácí cvičení. Léčebný tělocvik se doporučuje i v případě chronických bolestí, stejně jako kryoterapie (zvláště při zánětlivých onemocněních) nebo léčba teplem. Z dalších fyzioterapeutických metod se uplatní elektroléčba, magnet i ultrazvuk.

V podávání léků vedou nesteroidní antirevmatika a analgetika. Pokud se objevují zánětlivé problémy, doporučuje se provést obstřik látkou s obsahem steroidů. V některých případech má význam léčba rázovou vlnou.

Operační léčba se volí v případě, že selhala konzervativní terapie. Standardně se dnes volí artroskopické operace, které umožní přehlédnout stav ramene. Výhodou je také skutečnost, že pacienta tento typ operace pacienta nepoměrně méně zatěžuje a významně zkracuje dobu rekonvalescence.

Prognóza bolestí ramene

Rozhodující pro prognózu onemocnění ramene je stupeň trvalých změn měkkých tkání, změny jejich prokrvení, a pokud bolest vznikla v souvislosti s jiným celkovým onemocněním (např. revmatoidní artritida) i na kompenzaci těchto onemocnění. U akutních stavů je vždy třeba problém dokonale doléčit a vyhnout se situacím, které se na vzniku akutního stavu podílely.

(redakce)

Publikováno: 2.11.2008