Dna – arthritis urica, arthirtis uretica

Dna je závažná porucha metabolismu, při níž se zvyšuje množství kyseliny močové v krvi. V důsledku toho se její krystalky ukládají v kloubech a dalších orgánech. Onemocnění postihuje častěji muže, ženy méně.

Proč vzniká dna?

Kyselina močová je výsledným produktem metabolismu purínů, tedy látek, které jsou součástí nukleárních kyselin a vyskytují se ve všech živočišných buňkách, tedy i v buňkách člověka. U dny hovoříme o tzv. pozitivní bilanci kyseliny močové. Znamená to, že její produkce předčí její vylučování. Následně dochází k jejímu hromadění v organismu.

Arthritis urica vzniká na základě genetických faktorů, nadměrného obsahu purinů ve stravě, porušené funkce ledvin a chorob se zvýšenou cytolýzou. Rozlišujeme dnu primární a sekundární. Onemocnění může mít akutní (akutní dnavý záchvat) nebo chronický průběh.

Primární dna

Primární dna vzniká na základě dědičně podmíněného narušení vylučování kyseliny močové ledvinami. Pokud se však sníží přísun purínů do organismu, ledviny jsou ještě schopny kyselinu močovou vyloučit. Pokud však postižený pokračuje v konzumaci potravin s vysokým přísunem purínů, dochází k jejímu hromadění v organismu.

Sekundární dna

Sekundární dna vzniká jako důsledek jiných onemocnění. Jedná se o choroby spojené se zvýšeným zánikem buněk (např. leukémie) nebo porušenou funkcí ledvin.

Příznaky

Manifestní příznaky dny se dnes vyskytují zřídka, pouze v případě, že není včas stanovena diagnóza nebo je terapie nedostatečná.

Akutní záchvat dny

Příznakem akutního dnavého záchvatu je zánět kloubu, typicky u palce na noze. Kloub je velmi bolestivý, zarudlý a oteklý. Důsledkem neléčení tohoto stavu je usazování krystalek kyseliny močové v různých orgánech, především v ledvinách. Dochází k trvalému poškození orgánů a chronickému průběhu dny.

Diagnostika dny

Diagnostika dny vyplývá z jejího typického klinického obrazu, který je prakticky nezaměnitelný. Dříve, než se však manifestují tyto příznaky, lze dnu zachytit na základě zvýšených hladin kyseliny močové v krvi. V chronickém stádiu se na rentgenu objevují nezaměnitelné dnavé uzly a kloubní změny.

Léčba akutního stavu dny

Lékem první volby při akutním stavu je kolchicín, u kterého je vyžadováno striktní dávkování. V méně závažných případech se mohou podávat nesteroidní antirevmatika a kortikoidy. Díky kvalitní léčbě je v současnosti chronická dna spíše výjimkou. V dlouhodobém horizontu jde v terapii především o prevenci dnavého záchvatu a zabránění přechodu do chronického stádia. K tomu se užívají léky ze skupin urikosurik, které způsobují zvýšené vylučování kyseliny močové nebo urikostatik, které potlačují její tvorbu.

Přes možnosti farmakologického ovlivnění nelze opomíjet význam dietetických opatření a nutnosti vyhýbat se potravinám s vysokým obsahem purínů (např. sardinky v oleji, vyšší množství alkoholu apod.)

Z vážných komplikací dny hrozí především usazování kyseliny močové v ledvinách, které může následně vyvolat zánětlivé reakce ledvin až jejich akutní nebo chronické selhávání. Dna sama o sobě není smrtelnou chorobou, ale může působit jako rizikový faktor pro další onemocnění (např. arteriosklerózu). Prevence onemocnění spočívá především v zabránění přechodu akutní dny do chronického stádia jednak kvalitní terapií a také dietetickými opatřeními.

(redakce)

Aktualizováno: 8.6.2010