Power Plate a senioři

Již několikrát jsme rozebírali Power Plate, vibrační přístroj, který se dnes hojně využívá ve fitness centrech pro rozvoj kondice a plnění dalších cílů běžné klientely – redukce, zpevnění, hypertrofie. Těmito cíli ale výčet možností Power Plate nekončí – své využití nalezl i v lékařském prostředí, kde bývá využíván jako rehabilitační nástroj po úrazech, operacích, poruchách koordinace, osteoporóze či v jiných případech.

Senioři
Tato specifická skupina populace má výrazně změněné nároky na pohybové aktivity. To, co bylo před lety běžné a sloužilo dobře pro rozvoj kondice či zlepšení nebo udržení zdravotního stavu, podléhá dnes velikým omezením.

Organismus seniora je limitován řadou faktorů, které ovlivňují pohybový trénink:

 • Časté artrotické změny v kloubech
 • Náchylnost k osteoporóze (hlavně díky neaktivitě)
 • Zhoršená koordinace a výrazně snížená flexibilita
 • Svalstvo s tendencí ke zkrácení často významně změnilo držení těla
 • Snížená reakční rychlost
 • Snížená tlumící schopnost páteře – náchylnost ke zranění
 • Častá rizika kardiovaskulárního charakteru
 • A další

Tyto faktory kladou na pohybový režim seniora omezení:

 • Aktivita nesmí mít výbušný charakter
 • Absence výskoků a nárazů
 • Často nemožnost jakékoliv externí zátěže
 • Intenzita cvičení nesmí překročit určitou hranici (určité procento SF Max)
 • Značné omezení pohyblivosti, snížený fyziologický rozsah v kloubech
 • Nemožnost provádět rychlé, složité pohybové vzorce

Senioři a Power Plate
power platek Cvičení seniorů na přístroji Power Plate má opravdu mnoho benefitů a je tak hojně využíváno.
Jelikož není nutné zatěžovat organismus externí zátěží, ale pouze pomocí frekvence a amplitudy vibrací lze ovlivnit intenzitu cvičení, je Power Plate výborný nástroj pro nenáročný a nerizikový trénink pro seniory, který je možné i přesto stupňovat a dosahovat požadovaných adaptačních změn.

Rozvoj koordinace díky zapojení a lepší synchronizaci svalstva je zde významně lepší než při běžném koordinačním tréninku bez Power Plate. Drážděním specifických receptorů CNS dochází k obnovám starých a vytvoření nových spojů nervové soustavy, které jsou potřebné pro dosažení určitě úrovně koordinace a tím i svalové souhry.

Cvičení nemusí mít sportovní charakter, ale často pouze izometrická – polohově neměnná cvičení, mají obrovský význam.

Díky zvýšenému zapojení svalových vláken – až dvojnásobnému počtu je zde další výhoda využití Power Plate – senior se nemusí obávat dlouhého zatížení, ale během krátkého pohybového tréninku se dokáže plně soustředit na své tělo.

Power Plate v kombinaci se zkušeným odborníkem je zárukou, že při běžném, na pohled snadném cvičení, se při správném držení těla zapojí tzv. hluboký stabilizační systém páteře (tělesné jádro), což je zárukou zdravého fungování lidského těla.

Dále je možné díky dráždění „golgiho šlachových tělísek" výrazně vylepšit podmínky pro rozvoj, či zachování stupně flexibility. Dráždění pomocí vibrací umožňuje dokonale tělu relaxovat a tím i umožnit základní podmínky pro strečink svalů.

Trénink seniorů na Power Plate
Samozřejmě je vždy nutné konzultovat výchozí stav jedince, zdravotní stránku, stupeň kondice a možné kontraindikace, s odborníkem.

Pokud nebudou určena omezení, která by daný trénink znemožňovala, je vhodné pohybový trénink na Power Plate aplikovat po několik adaptačních trénincích i 2x až 3x týdně v rozmezí 20 – 30 minut.
Vždy je ale důležité přistupovat k seniorům individuálně a od toho se odvíjí i jedinenčný pohybový trénink na míru klienta.

Aktualizováno: 19.2.2014