Rehabilitace musí být okamžitá a šitá na míru pacienta

Autor:

Hlavní strašáci pacienta před operací? Strach a nedostatek informací. Jedním ze základních práv pacienta, který se chystá na operaci, je právo na informace: krom zdravotního stavu jsou to informace o vedení léčby, průběhu případné operace, o následné péči, vyšetřeních, která podstoupí, možnostech další návazné terapie, např. rehabilitační léčby před i po operaci, možná rizika. Ne vždy ale tomu tak skutečně je.

rehabilitace picek

Ordinace jako běžící pás?

Čas je naším největším pánem. Do pěti či deseti minut nelze nahustit všechny informace, které pacienta zajímají. „Optimální je půlhodinka, během které pacienta vyšetřením a pokud je indikován k operaci, máme ještě dost času probrat ty nejdůležitější věci o zákroku,“ vysvětluje ortoped z dejvického ORP Centra MUDr. František Picek a dodává, že po konzultaci s lékařem, pacienta zpravidla ještě kontaktuje sestřička, která s ním projde veškeré další nutné detaily týkající se operace, tak aby pacient věděl vše a neměl jakékoli obavy. „Mít dostatek prostoru na předání informací a zodpovězení všech případných otázek je důležité. Řada lidí nemá představu, jak dlouho bude muset být v nemocnici, někteří i po rekonstrukčních výkonech předpokládají, že se druhý den postaví a odejdou bez opory domů,“ doplňuje operatér.

Mám strach, protože nic nevím…

picek rehab 2 Strach z operačního zákroku má každý. Nicméně ten, kdo má detailní informace, které potřebuje vědět, pocítí obrovskou úlevu. Pacient, který jde na operaci poprvé, neví prakticky nic. Zpravidla trpí bolestmi, tak se smíří s operací a žije představou, že hned po zákroku se vrátí ke všem oblíbeným aktivitám. „Ne vždy to tak funguje a na rychlém návratu je třeba pracovat,“ poznamenává dr. Picek. Hlavní slovo má pak především včasná a dostatečná rehabilitace, která má obrovský podíl na urychleném návratu do zaměstnání i do dobré kondice.

Proč rehabilitace před operací?

Málokdo si před zákrokem uvědomí, že rána po operaci chvíli bolí, svaly vypovídají zvyklou poslušnost a hybnost končetin může být úplně jiná. „Nevěřili byste, jaký může být problém začít po operaci chodit o berlích. Jste najednou nejistí, máte strach, abyste si neublížili. Proto je optimální i tzv. rehabilitace předoperační – její součástí je mimo jiné i nácvik chůze o berlích nebo trénink hybnosti končetiny. Po zákroku pak už máte potřebné pohybové návyky v podvědomí a vše jde mnohem rychleji,“ vysvětluje MUDr. Picek. Před operací se v ORP CENTRU doporučuje kineziologický – pohybový rozbor. Pacient, lékař i fyzioterapeut pak mají lepší představu, v jakém stavu je pohybový aparát jako celek. Na jeho základě lze pak připravit individuální plán cvičení a naučit pacienta správně pracovat se svým tělem a příprava na zákrok je tak efektivnější.

picek rehab 3

Rozhýbejte se co nejdříve

Optimální je zahájit rehabilitaci co nejdříve po zákroku. „Například po artroskopické operaci menisku jde pacient domů většinou ještě týž den a brzy poté už začíná dolní končetinu postupně zatěžovat,“ vysvětluje ortoped František Picek. „Na každý typ operačního zákroku máme jiný, vždy individuálně sestavený rehabilitační plán, se kterým se pacient seznámí v dostatečném předstihu před zákrokem. Takže přesně ví, jaké postupné kroky musí v rámci předoperačního a pooperačního režimu zvládnout, kdy bude proveden zákrok a který den bude rehabilitovat s fyzioterapeutem,“ doplňuje MUDr. Picek.
Časový průběh a rychlost rekonvalescence je často velmi individuální. Záleží na typu podstoupené operace, stupni poškození kloubních ploch a ostatních struktur, použitých materiálech a v neposlední řadě především na celkové kondici, konstituci i šikovnosti klientů.
„Výhodou je, že předem individuálně naplánovaný rehabilitační program vám dovolí lépe plánovat návrat do práce nebo aktivní dovolenou a nejste odkázáni na neurčité termíny rehabilitace,“ dodává Picek.

Různé zákroky – různé délky rehabilitace

Každý operační zákrok má svá vlastní pravidla. V případě plánované rekonstrukce vazů čeká pacienta krom konzultace s operatérem, minimálně dvě návštěvy u fyzioterapeuta, který nabídne pacientovi kineziologický rozbor, naučí ho chodit o berlích, ukáže cviky, se kterými hned po operaci bude začínat a především vše vysvětlí. Po operaci probíhá rehabilitace pod dohledem lékařů a diplomovaných fyzioterapeutů postupnými kroky. Zprvu s ohledem na bolest, otoky a hojení jizvy po menších dávkách s větším podílem využívané fyzikální léčby, aplikace laseru na jizvu, elektrostimulací svalů, využívání motorové dlahy apod. Později se prodlužují intervaly individuálního cvičení, měkkých technik a využívají další přístroje, např. pneuven nebo vířivka. „V ORP CENTRU máme i některé přístroje, které lze pacientům zapůjčit domů. Jako například malé přístroje na elektrostimulaci svalstva nebo tzv. CAMOPED, s jehož pomocí trénujeme nemocnou končetinou díky síle a hybnosti té zdravé. Takový speciální cyklotrenažer na lůžku,“ upřesňuje MUDr. Picek a dodává, že včasná, přesně na míru pacienta šitá rehabilitace urychlí návrat do kvalitního pracovního i sportovního života až o 50%.

Více informací o rehabilitačních programech na www.orp.cz

Publikováno: 18.8.2014

Doktor ve Vašem okolí