Vyšetření očí

Moravák

Pan prof. MUDr. Pavel Rozsíval CSc. velmi ochotně a rychle předal moji prosbu příslušné odborné lékařce oční kliniky FN v Hradci Králové a o tomto mě obratem informoval. Ještě týž dne mě kontaktovala odborná oční lékařka a sdělila mi termín lékařského vyšetření. Vyšetření pak v daném termínu proběhlo k mé naprosté spokojenosti. Velmi si vážím pomoci pana profesora a možnosti léčit se na prestižní oční klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Srdečné díky. Pavel Kuda

Recenze lékaře

Doktor ve Vašem okolí