English-speaking dental clinic in Prague / Anglicky hovořící zubní klinika v Praze

English-speaking dental clinic in Prague / Anglicky hovořící zubní klinika v Praze

Registrovaný uživatel

The staff speaks English well enough to communicate and explain most questions for me to understand (I am not a native speaker, so my English was also very basic) . They were very friendly and I was able to get an appointment quite fast.
The Doktor, nurses and receptionist where very relaxed and explained everything if I had any questions.
The price is probably a bit higher due to location and clients but I was still happy with the dental service. Překlad: Personál hovoří anglicky dostatečně dobře, aby mohl komunikovat a vysvětlovat většinu otázek, abych jim porozuměl (nejsem rodilý mluvčí, takže moje angličtina byla také velmi základní). Byli velmi přátelští a já se mi podařilo dostat schůzku docela rychle.
Doktor, zdravotní sestry a recepční se velmi uvolnili a vše vysvětlil, kdybych měl nějaké otázky.
Cena je pravděpodobně o něco vyšší kvůli poloze a klientům, ale byl jsem s péčí stále spokojený.

Thank you very much for your comment! We…

Thank you very much for your comment! We really appreciate this!

Recenze lékaře

Celkové hodnocení
Chování, jednání a přístup lékaře
Odpověděl na mé dotazy
Čas strávený se mnou
Pooperační péče
Komunikace přes telefon nebo email
Ochota a příjemnost personálu
Čekací doba
Doktor ve Vašem okolí