Operované obě oči s velmi dobrým výsledkem

břízka582

S výsledkem zákroku jsem velice spokojen protože druhé oko mi operovali
za měsíc,takže jsem měl možnost přirovnávat ty veliké rozdíly .
Samozřejmě to patří poděkování celému osazenstvu ahlavně profesionálnímu přístupu od recepce až po operační sál !
Zvlláštní poděkování patří dr. Madzinové a paní docentce Skorkovské za kladný přístu k pacientovi!!! Vřelé díky oční klinice NeoVize

Recenze lékaře

Celkové hodnocení
Chování, jednání a přístup lékaře
Odpověděl na mé dotazy
Čas strávený se mnou
Pooperační péče
Komunikace přes telefon nebo email
Ochota a příjemnost personálu
Čekací doba
Doktor ve Vašem okolí