Profesionál a odborník na svém místě

Jaroslav Novák

V roce 2012 naše dcera Kristýnka podstoupila operační zákrok ve FN vedený MUDr. JK na levém oku. Bohužel dnes již víme, že zákrok nutný nebyl a přivodil naší dceři doživotní následky. Následně jsme v dalším roce na doporučení kontaktovali pana primáře Odehnala, který se naší dcery ujal a bohužel co se týká napravení vad z podstoupeného operačního zákroku je šance na zlepšení víceméně nulová a však po stránce lidské pomohl pan primář Odehnal jak mě, manželce, ale zejména naší šestileté dceři. Vše je nejenom v této profesi o lidskosti, charakteru a zejména pokoře daného člověka. Tyto uvedené parametry dle našich zkušeností pan doktor Odehnal splňuje. Píši vám zejména proto, aby i jiní pacienti měli možnost zjistit co nejvíce o svém lékaři, který se o ně stará potažmo by je měl operovat. Kdybychom měli možnost se zpětně rozhodnout komu svěřit provést operační zákrok naší dcery tak pan primář Odehnal by měl naší 100% důvěru. S úctou Jaroslav Novák

Recenze lékaře

Celkové hodnocení
Chování, jednání a přístup lékaře
Odpověděl na mé dotazy
Čas strávený se mnou
Pooperační péče
Ochota a příjemnost personálu
Čekací doba
Doktor ve Vašem okolí