Pravidla pro publikování článků, TZ a videí

Pravidla pro publikování na portálech Lékaři-Online.CZ a Estheticon.cz a jejich jazykových verzích.

Co nesmí dobrému článku chybět

  • Unikátnost
  • Titulek/název článku
  • Perex/anotace
  • Text článku
  • Jméno autora
  • Úvodní fotografie
  • Fotografie uvnitř textu

Unikátní text

Akceptujeme pouze originální obsah. Tedy unikátní texty, které jsou napsány přímo pro náš portál. Jsou pak lépe hodnoceny ve vyhledávání a tím i větším přínosem autorovi článku. Naopak duplicitní obsah může jak autora, tak portál ve výsledku vyhledávání poškodit. Nevíte-li si s obsahem textu rady, rádi Vám pomůžeme.

Titulek/název článku

Stručný, poutavý a vystihující podstatu článku. I když jde o PR článek či TZ, nemá na první pohled vypadat jako reklama. Převážnou dobu vystavení na portále bude titulek článku prezentovat celý text. Titulek by měl tedy být dostatečně lákavý pro četbu.

Příklad špatného titulku: Tato nemoc postihuje každého 2. člověka! Nabízíme moderní řešení zdravotního a estetického problému (Titulek má vystihovat problematiku a nepůsobit jako PR. Tady není sděleno, o jakou nemoc se jedná a druhá část titulku působí jako reklamní slogan.)

Příklad titulku po úpravě: Laserem proti křečovým žilám (Titulek podává jednoduché vyjádření, o co v článku půjde bez vedlejší propagace.)

Perex/anotace

Jde o úvodní odstavec, který by měl shrnovat obsah článku, co čtenáře v textu čeká, základní problematiku, seznámení. Měl by být opět poutavý, rozhoduje u čtenáře, zda bude pokračovat v četbě.

Text článku

Samotný text článku by neměl být příliš dlouhý, ani příliš krátký. Doporučený počet znaků je 2 000 až 10 000. Doporučena je přímá řeč, citace, podnadpisy, atd. Vše co strukturu článku udělá poutavější a živější.

Odkazy

V souladu s doporučením společnosti Google budou veškeré externí odkazy z článků opatřeny atributem rel="nofollow".

Jméno autora

Je důležité uvést jméno autora (lékaře, kliniky, firmy), pod kterým bude článek publikován, pokud tomu tak má být.

Úvodní fotografie

Fotografie k titulku, perexu/anotaci – velikost: doporučený je čtvercový formát, minimální rozlišení 200x200 pixelů. Pokud nebude fotografie ve čtvercovém formátu, bude z naší strany upravena. Fotografie a nákresy jsou důležitou součástí článku.

Fotografie uvnitř textu

Fotografie v těle článku by měly mít minimální velikost od 200 pixelů na šířku. Výška je libovolná, rozměr ve finále přizpůsobíme podmínkám a vzhledu portálu. Pokud má fotografie přesně korespondovat s určitou částí textu, je potřeba určit její umístění. Fotografie by měly být samostatně přiloženy jako příloha.

Uveřejnění článků, TZ a videí

Články jsou automaticky uveřejňovány v rubrice "Novinky a trendy", tiskové zprávy v sekci "Tiskové zprávy" této rubriky a videa v rubrice "Videa".

Aby byl článek odpublikován, musí splňovat pravidla uvedená výše. V případě, že těmto podmínkám článek nevyhovuje, má provozovatel portálu právo vrátit jej k přepracování, případně si vyhrazuje právo upravovat titulek a perex.

Pro články a videa platí, že publikovaní jmen značek, lékařů či klinik v titulku bude dovoleno pouze ve výjimečných případech.

Články jsou přijímány v textovém souboru (txt, doc, docx) či v těle emailu. Články zaslané ve formátu PDF budou zváženy k publikování.

Články a videa jako součást zápisů lékařů, klinik a dodavatelů

Publikování článků* a videí** na Lékaři-Online.CZ a Estheticon.cz je placenou službou. Lékaři, kliniky a dodavatelé, kteří mají placený zápis na portále, mají v ceně i určitý počet článků a videí, které mohou během trvání zápisu využít. Pro jednotlivé typy zápisů takto:

  • Premium lékař - publikace 1 článku a 1 videa zdarma během období 12 kalendářních měsíců
  • Premium klinika - publikace 1 článku a 1 videa zdarma během období 12 kalendářních měsíců
  • Premium dodavatel - publikace 3 článků a 3 videí zdarma během období 12 kalendářních měsíců

*Vybrané články jsou uveřejňovány i na hlavní straně (homepage) portálu, v pravidelném newsletteru portálu a na FB profilu portálu. Výběr těchto článků je výhradně na provozovateli portálu.
**Omezení na videa se týka jen videí natočených mimo spolupráci s portálem Estheticon.


Kontaktujte nás

Aktualizováno: 19.2.2018