Fyziotrénink – proč se hýbat smysluplně a efektivně!

Autor:

Dnešní „doba sedavá“ je charakteristická hypokinezí, tj. nedostatkem přirozeného pohybu. Mimo jiné i proto lidé trpí civilizačními chorobami, jako jsou bolesti zad, diabetes, hypertenze, choroby srdce a cév, obezita a mnoho dalších nemocí. Proč a jak se smysluplně hýbat, aby to mělo ten správný účinek?

Co je fyziotrénink?

Fyziotrénink je cílené individuálně zaměřené cvičení vycházející z fyzioterapeutických principů a metod.

Fyziotréninkem: 

  • ovlivňujeme pohybové schopnosti klienta
  • zlepšujeme svalovou sílu
  • zlepšujeme vytrvalost
  • zlepšujeme flexibilitu
  • zlepšujeme koordinaci
  • korigujeme pohybové stereotypy
fyzioterapie na bolest zad
Mgr. Leona Roubková při fyziotréninku. (Foto: soukromý archiv Kliniky GHC Praha)

Jak probíhá fyziotrénink

Klient je veden specifickým nápravným a kompenzačním cvičením s využitím přirozeného pohybu se správnou svalovou koaktivací. Při cvičení využíváme přirozeného pohybu k tomu, abychom u klienta podpořili schopnost vnímat a rozumět vlastnímu tělu.

Nastartování správných mechanismů v pohybovém systému je důležitou prevencí jak sportovních úrazů, tak ale i chronických onemocnění pohybového aparátu nebo civilizačních chorob.

Pro koho je fyziotrénink vhodný

Fyziotrénink je vhodný pro klienty aktivní, rekreačně sportující, ale i pro výkonnostní či vrcholové sportovce (stavy po úrazech, po operacích, dekompenzace i svalové přetížení).

Fyziotrénink je metodou volby i u těch klientů, kteří se chtějí aktivně podílet na terapii funkčních poruch pohybového aparátu a uvědomují si, že tento přístup je pro ně jedinou možnou cestou, jak se zbavit bolestí a (jednostranného) přetížení pohybového aparátu plynoucích z nesprávných pohybových návyků, tzv. pohybových stereotypů.

osobní trénink s fyzioterapeutkou
Osobní trénink s fyzioterapeutem vede k vysněné postavě bez rizika poškození pohybového systému.

Osobní trénink s fyzioterapeutem

Zahájení programu předchází kineziologické vyšetření, které je jeho neoddělitelnou součástí. Toto vyšetření provádí výhradně ten fyzioterapeut, který poté i s klientem cvičí.

Cílem vyšetření je určit hlavní příčiny obtíží a dysfunkce pohybového aparátu. Na základě závěrů tohoto hodnocení a s přihlédnutím k samotným cílům klienta se upřesňují parametry programu klientovi na míru (frekvence cvičení, jeho délka, zařazení doplňkových metod fyzikální terapie, doporučení pro další pohybové aktivity…) tak, aby reálných cílů bylo dosaženo.

Nejčastěji tréninková jednotka trvá 60 minut. Po úvodní mobilizaci a zahřátí těla následují korektivní cviky (náprava svalových dysbalancí, aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře…), poté hlavní část lekce, která je vždy zaměřena na konkrétní příčinu obtíží. Její náplň je pestrá.

V závěru lekce nesmí chybět relaxace s protažením celého těla, která navodí ten správný pocit z dobře vykonané práce a redukuje stres.

Poznámka: Autorkou článku je Mgr. Leona Roubková, registrovaná fyzioterapeutka a certifikovaná instruktorka pohybových aktivit (se zaměřením na civilizační onemocnění) z kliniky GHC Praha. (Aktuálně na mateřské dovolené)

Aktualizováno: 29.5.2020