Souhlas se zpracováním osobních údajů

1/ Udělujete tímto souhlas společnosti ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, si sídlem na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • E-mail
 • IP adresu
 • další případné osobní údaje, které dobrovolně vyplníte v textu Vaší zkušenosti včetně přiložených fotografií

2/ Souhlas musí být dán jasným kladným aktem, který odráží konkrétní, informovaný a jednoznačný projev svobodné vůle zúčastněné strany přijmout zpracování osobních údajů, které se jí týkají, například písemné prohlášení, včetně elektronických prostředků, nebo ústního prohlášení. To by mohlo zahrnovat označit kolonku na internetových stránkách, výběr technických parametrů pro využívání služeb informační společnosti nebo jakékoli jiné prohlášení nebo jednání, které v této souvislosti jasně ukazuje, že zúčastněná strana souhlasí s návrhem na zacházení s jejími osobními údaji. Proto by mlčení, již označené boxy nebo nečinnost neměly představovat souhlas. Souhlas musí být udělen pro všechny zpracované činnosti prováděné se stejným nebo stejnými účely.

Pokud má zpracování několik účelů, musí být na všechny poskytnut souhlas. Má-li být souhlas zúčastněné strany vydán v důsledku žádosti elektronickou cestou, musí být žádost jasná, stručná a nesmí zbytečně narušovat využívání služby, pro kterou byla poskytnuta.

3/ Publikování zkušenosti vyžaduje registraci uživatele. Před publikováním zkušenosti je potřeba potvrdit Vaši emailovou adresu (double opt-in) proklikem na odkaz v emailu, který Vám pošleme při odeslání formuláře. Po úspěšném potvrzení emailu máte v rámci uživatelského profilu nad rámec v bodu 1 uvedených osobních údajů možnost přidat další osobní údaje, s jejichž zpracováním dáváte ve smyslu Nařízení Správci souhlas:

 • Profilový obrázek (avatar)
 • Přezdívka
 • Celé jméno
 • Telefon
 • Země
 • Region

4/ Tyto osobní údaje zpracovává Správce následujícím způsobem:

 • Přezdívka, obsah zkušenosti včetně fotografií a profilový obrázek budou po schválení moderátorem publikovány na stránkách www.lekari-online.cz v sekci pacientských zkušeností a na profilu lékaře, kliniky a dodavatelů, se kterým je Vaše zkušenost spojena, případně použity pro retargetingové oslovení návštěvníků stránek www.lekari-online.cz. Tyto údaje mohou být zobrazeny i prostřednictvím widgetu “hodnocení pacientů” na stránkách tohoto lékaře, pokud tento widget využívá. Obsah zkušenosti včetně přiložených fotografií a profilový obrázek může být publikován i na Facebookovém, Instagramovém nebo Twitterovém profilu tohoto lékaře, pokud lékař používá službu sdílení na sociálních sítích. Dále mohou být zkušenosti včetně přiložených fotografií a profilového obrázku sdíleny na Facebookovém, Instagramovém a Twitterovém účtu estheticonu. V těchto případech je správcem výše uvedených osobních údajů také daný lékař, případně portál estheticon, a to rovněž na základě vašeho souhlasu. V případě sdílení na sociálních sítích se za správce vašich dat může považovat rovněž provozovatel dané sociální sítě, a to s ohledem na jeho smluvní podmínky. Dále mohou být vaše zkušenosti a fotky k nim přiložené použity jako ilustrativní obrázky v odborných článcích na portále estheticon.cz.
 • Na e-mail Vám budeme posílat reakce na Vaší zkušenost. V případě negativní zkušenosti spojené s konkrétním lékařem poskytneme tento email dotčenému lékaři pro možnost s Vámi komunikovat před zveřejněním hodnocení. Pokud jste označil/a že máte zájem o odběr novinek k zákroku, kterého se Váš příspěvek týká, budeme Vám na e-mail posílat i novinky k tomuto zákroku. Váš e-mail nebude nikde zveřejněn. E-mail slouží také jako uživatelské jméno pro přihlášení uživatele.
 • IP adresu ukládáme pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Podle IP adresy předvyplňujeme zemi a region registrovaného uživatele. IP adresa není nikde zveřejněna.
 • Nepovinné údaje celé jméno a telefon jsou použity pouze v případě poptávky lékaře / kliniky formou předvyplnění poptávkového formuláře.
 • Zemi a region používáme pro relevantnější zacílení obsahu uživateli.

5/ Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let od jejich uveřejnění, pokud tuto dobu neprodloužíte. V případě smazání Vašich publikovaných příspěvků budou Vaše všechny ostatní osobní údaje zpracovávány po dobu 1 roku od posledního přihlášení a následně vymazány.

6/ Kromě výše uvedených osobních údajů spojených s registrací uživatele za účelem publikování zkušenosti zpracovává Správce na svých webových stránkách soubory cookies. Správa souhlasu se zpracováním cookies se nachází zde.

7/ S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

8/ V případě zpracování osobních údajů týkajících se zdravotního stavu se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je zcela dobrovolné a umožňujete jej Správci tak, že nahrajete informace a podklady vztahující se k vašemu zdravotnímu stavu na výše uvedené webové stránky. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS, který nám tímto a zároveň nahráním takovým podkladů udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

9/ Souhlas lze vzít kdykoliv zpět:

 • Jednotlivé publikované příspěvky je možné smazat přímo z jejich seznamu na Vašem uživatelském profilu.
 • Celý Váš profil včetně všech publikovaných i nepublikovaných osobních údajů je možné smazat ve Vašem uživatelském profilu.
 • Souhlas lze odvolat i zasláním emailu na adresu dpo@eshteticon.com .
 • Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vašeho uživatelského rozhraní a smazání komunikace, dále smazání vašich příspěvků. To však za předpokladu, že zájmy Správce na zachování kopie této konverzace nepřevažují nad vašimi právy na ochranu osobních údajů.

10/ Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

1. Poskytovatelé softwaru/IT

 • Amazon Web Services (webhosting)

2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

11/ Správce má jmenovanou osobu pověřence. Jeho kontaktní údaje jsou:

Jan Faltýsek
ATWEB Consulting, s.r.o.
Impact HUB
Drtinova 10
150 00 Praha 5
dpo@atweb.cz

12/ Ochrana osobních údajů - veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v databázi, jež splňuje technickou ochranu dat dle požadavků příslušných právních předpisů. Za účelem ochrany práv jednotlivců, může poskytovatel služeb zpřístupnit neveřejné osobní údaje v souladu s platnými právním předpisy státním orgánům. V případě soudního sporu či jiného řízení před orgány státní správy je poskytovatel služeb oprávněn zpřístupnit veškeré jí poskytnuté informace včetně osobních údajů.

13/ Osobní údaje nebudou předávány do států mimo území EU, s výjimkou užití funkce sdílení na sociálních sítích Twitter a Facebook. V takovém případě mohou být data předána na území USA. Provozovatelé těchto sociálních sítí jsou aktivními členy programu Privacy Shield a předání osobních údajů je tak v souladu s Nařízením a rozhodnutím Evropské komise ze dne 12.července 2016.

 • Více o zpracování osobních údajů na síti Twitter zde
 • Více o zpracování osobních údajů na síti Facebook zde.

14/ Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aktualizováno: 20.4.2020