Augmentace kosti ve stomatologii

Autor:

Možná jste se již s výrazem „augmentace“ setkali. Nějčastěji pravděpodobně v souvislosti s plastickou chirurgií. My Vám chceme touto cestou představit pojem „augmentace“ především v souvislosti se stomatologií.

Stomatologie v posledních 20 letech prošla velmi výrazným vývojem, k němuž přispěl především vývoj nejrůznějších technologií a materiálů a právě augmentace kosti, společně se zubními implantáty je toho důkazem. Poměrně často se setkáváme s klienty, kteří by měli zájem o zubní náhradu ve formě implantátů, ale bohužel stav jejich kosti neumožňuje, aby jim mohl být zubní implantát aplikován. Důvody mohou být nejrůznější. Nejčastějšími však bývá nedostatek kosti z důvodu parodontózy, nebo po úraze.

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření je obdobné jako v případě implantátů, už jen s ohledem na to, že se předpokládá, že součástí augmentace kosti bude i aplikace jednoho či více implantátů. Jeho součástí je tedy prohlídka Vašeho chrupu a OP RTG – panoramatický rentgen, na jejichž základě lékař určí postup léčby, zda je nebo není nutná augmentace kosti a seznámí Vás s časovou a finanční náročností zákroku. Předpokladem pro úspěšný zákrok a následné hojení je, že netrpíte žádnou chřipkou, nachlazením či jinými nemocemi a to především infekčními, či onemocněním v dutině ústní. V tom případě je nutné zákrok odložit.

Augmentace kosti – dostavění čelistní kosti - technika

augmenatce-nahrady-zubu-3

Augmentace je v podstatě dostavění čelistní kosti formou speciální směsi. Tato augmentační směs nahradí nebo doplní ztrátu vaší vlastní kosti a umožní tak i následné estetické řešení náhrady vašeho chrupu. Novinkou v augmentační technice je tzv. uzavřený „SINUS LIFT“. Jedná se o vytvoření částečného prostoru pro budoucí zavedení implantátu, za kterým následuje postupné nadzdvihnutí sliznice čelistní dutiny a vyplnění prostoru příslušným augmentačním materiálem.

Naše Dentální klinika nabízí techniku s pomocí systému „Ballon Lift Control“, který maximalizuje bezpečnost a časovou náročnost tohoto typu chirurgického zákroku. Velmi významnou skutečností je také umožnění několikanásobné aplikace např. u sousedních zubů (implantátů). Celý zákrok probíhá v anestezii, případně v analgosedaci pod dohledem anesteziologa. Nemusíte se tak obávat žádné bolesti z tohoto zákroku, kromě běžného následného hojení.

Hojení a časová náročnost

augmenatce-nahrady-zubu-2

Časová náročnost samotného zákroku není nikterak mimořádná, dělá se ambulantně a trvá cca 30 – 60 min. Váš organismus pak potřebuje na hojení kosti cca 3 – 6 měsíců a výsledný čas se odvíjí především od množství dostavované části a množství vlastní kosti. V úvahu je třeba vzít i individuální zdravotní stav a přístup každého pacienta. V naší Dentální klinice Vám samozřejmě okamžitě zhotovíme zubní náhradu, kterou budete nosit po dobu hojení kosti, takže i z estetického hlediska bude po celou dobu hojení vše v pořádku.

Životnost dostavované kosti

Životnost dostavované kosti je závislá především na tom, jak se o svůj chrup budete starat. Je třeba jej pravidelně čistit a udržovat, chodit na pravidelné prohlídky a dentální hygienu. Podstatné je také množství  dostavované kosti a zda konzumujete ve zvýšené míře např. alkohol nebo cigarety. Dosavadní zkušenosti uvádí, že předpokládaná životnost je u 90% pacientů cca 15 let.

augmenatce-nahrady-zubu-4_0

Cena zákroku

Cena augmentace kosti se stanovuje individuálně, a to především na základě náročnosti dostavovaného úseku a množství použitého materiálu. Obecně však lze říci, že je třeba počítat s částkou cca 16.000,- Kč v jedné části dostavované kosti.

 

Publikováno: 31.3.2010

Doktor ve Vašem okolí