Nové trendy ve stomatologii

Autor:

Nové trendy ve stomatologii jsou využívány  také na soukromé klinice Elite Dental Prague. Můžeme krátce shrnout a objasnit o jaké trendy se především  jedná.

zubni

Prevence proti vzniku zubnímu kazu je díky použití přístroje Healozone velmi účinná. Přístroj pomocí ozónu v uzavřené atmosféře dokáže likvidovat miliony bakterií během několika desítek vteřin. Ty vznikají z kyseliny mléčné a jsou původcem zubního kazu. Aplikace ozónu tzv. uzavřeným okruhem je skutečně bezbolestnou  a bezpečnou metodou, kdy se pomocí silikonových kapen utěsní prostor kolem zubu, který chceme zbavit nežádoucích bakterií.

Zubní kaz je na klinice Elite Dental Prague odhalován pomocí laserového pera s názvem DIAGNOdent pen. Tento způsob detekce je opět bezbolestný a uvítají ho zvláště děti. Dokáže detekovat kaz v samotném jeho počátku, kdy není možná identifikace pouhým okem, eventuelně RTG. To je velmi důležité pro záchranu samotného zubu a jeho včasné léčby. Mechanické zjištění zubního kazu běžně používanou  sondou může někdy způsobit svým proniknutím zbytečně velkou kavitu a výplň musí být z toho důvodu větší.

Dalším z bezbolestných procesů   je diagnostika ústní dutiny pomocí speciálního přístroje Velescop, který velmi přesně detekuje možné nádorové bujení již v jeho zárodku a tím umožňuje jeho odhalení i rychlí proces léčení bez fatálních komplikací. Toto preventivní diagnostické vyšetření trvá do 10min je zcela bezbolestné a můžeme jej pouze doporučit.

Použití výkonného KEY laseru na některé výkony je již samozřejmostí. Po jeho aplikaci vytváří laserový paprsek na zubu kromě sterilního povrchu i mikroskopicky méně porušenou  zubní tkáň, oproti standardnímu vrtání rotačními nástroji. Laser je i v mnoha případech šetrnější a u některých výkonů není potřeba lokální anestézie. Tím se řadí do skupiny High technologii nové generace s téměř bezbolestnou terapií.

Pacienti, kteří mají skutečně fóbii ze zákroků v zubní ordinaci, mohou zvolit formu analgosedace, kdy je pacient vizuelně při vědomí, spolupracuje, ale necítí žádnou bolest a navíc si průběh ošetření nepamatuje, takže  u něho nedochází  ke stresu a je schopen se opět zubní ordinaci vracet.

Mezi nové  trendy můžeme zařadit zavádění implantátů, které jsou někdy poslední možností jak zachovat v ústech pacienta plně funkční zuby. Existuje již celá řada výrobců, kteří dodávají skutečně kvalitní implantáty a specialisté je tak mohou po velmi detailní diagnostice pomocí snímků z panoramatického RTG nebo lépe s CT tomografu zavést pacientům. Tomu vždy předchází ještě konzultace a plán ošetření, aby pacient dokonale věděl, co ho bude u lékaře čekat.

Také estetická stomatologie patří do výše jmenované skupiny, kde nemůžeme zmínit metodu ultratenkých faset, tzv. Luminners veneers, kde se na zub nalepí speciální metodou faseta, barvu si zvolí pacient a může získat tzv. Hollywood smile.

Práce stomatologa vyžaduje velmi pečlivou a dokonalou souhru týmu, kdy pacient leží a lékař i asistentka sedí u jeho křesla. Velkou pomocí při detailních zákrocích jsou lupové brýle, které umožní velmi detailně mapovat stav chrupu a kontrolovat průběh ošetření, o kterém se pacient může přesvědčit na displeji, který je součástí zubní soupravy a na kterém se pomocí intraorální kamery snímá obraz z ústní dutiny, samozřejmě ve chvíli, kdy je to pro pacienta zajímavé.

Nové trendy ve stomatologii se velmi rychle rozvijí a dochází k převratným změnám. V tomto článku  jste měli možnost zjistit, co se pod tímto pojmem skrývá a udělat si větší přehled i při výběru vašeho stomatologa.

Aktualizováno: 26.10.2010