Transparentní lékař - podmínky

Status Transparentního lékaře přináší unikátní možnost získat více pacientů a pozitivní online reputaci.

Základní požadavky na lékaře

 1. Transparentní lékař informuje všechny své pacienty o tom, že mají možnost ho ohodnotit. Stačí přiložit kartičku k dalším dokumentům, které od vás pacient obdrží.

 2. Transparentní lékař akceptuje hodnocení svých pacientů a zveřejňuje na ně odkaz na svých www stránkách.

Medaile Transparentního lékaře

transparentni lekar

Stručné shrnutí stávajícího stavu hodnocení lékařů na internetu

 • Hodnocení lékařů na internetu je realitou. Ať již na hodnotících portálech či na diskuzních serverech.

 • Nic není dokonalé. Hodnocení 4,78 z 5 je lepší než 5/5. Hodnocení částečně kritické je autentické. Nikdo nemá 100% spokojených pacientů.

 • Aktivní komunikací zájmu o zpětnou vazbu je možné získat násobně více pozitivních hodnocení. Více pozitivních vyváží pár negativních.

 • Nespokojeným pacientům nelze prakticky zabránit se o svoji zkušenost podělit. Nenapíšou-li to na jeden portál, napíšou to na druhý.

 • S hodnoceními je to jako s jadernou reakcí. Lepší je reakce řízená a pod kontrolou. Což díky statusu Transparentního lékaře u nás dostanete, budete mít management hodnocení pod kontrolou.

 • Pakliže je hodnocení lékařů realitou, je usnadnění kontroly renomé lékaře na internetu zásadní stejně jako možnost obrany.

 • Soudní obrana bývá neefektivní. Jednak pomalá, druhak nedostatečná.

Je nejlepší reklama pro lékaře ústní doporučení spokojeného pacienta? Internet umožňuje efekt osobních doporučení znásobit.

Benefity pro lékaře

 • Velké množství pozitivních hodnocení v krátkém čase.

 • Více pacientů.

 • Zvýšení důvěryhodnosti. Zapojení se do systému je známkou transparentnosti a profesionality lékaře a pracoviště.

 • Možnost konkurovat kvalitou poskytovaných služeb nikoli cenou.

 • Objektivní hodnocení, které chrání reputaci lékaře a dává lékaři prostor pro komunikaci s pacientem.

Benefity pro pacienta

 • Jednoduchý způsob jak si vybrat profesionálního a zodpovědného lékaře.

 • Zajištění lepší komunikace v rámci pooperační péče pro pacienta.

 • Profesionálnější přístup lékaře v případě řešení komplikací.

karticky        widget es
Ukázka kartiček pro pacienty   Widget Transparentního lékaře - vzhled lze libovolně nastavit (na šířku i na výšku)

Kritéria zapojení se do programu pro lékaře

 1. Lékař musí každého pacienta informovat o možnosti lékaře ohodnotit. Tuto informaci musí lékař pacientovi dát v písemné podobě, např. ve formě kartičky, před či po podstoupení výkonu. Tímto je zaručena objektivita hodnocení neb lékař poskytuje možnost sdílení zpětné vazby všem pacientům, ne pouze pacientům spokojeným. Lékař tak získává objektivní zpětnou vazbu od svých pacientů a demonstruje, že mu záleží na spokojenosti pacientů. Výsledkem je prohloubení důvěry mezi pacientem a lékařem. (Pozn. kartičky s informací může dát pacientovi lékař osobně nebo mohou být přiloženy k dalším dokumentům, které pacient dostává.)

 2. Lékař či klinika musí na svých webových stránkách umístit "widget" - panel s odkazem na formulář pro vložení hodnocení. Tento odkaz umožní vložit doporučení návštěvníkům www stránek lékaře. Doporučené umístění widgetu je titulní stránka - homepage nebo patička www stránek. Pokud se jedná o kliniku s více lékaři, je možné widget konkrétního lékaře umístit na stránku s jeho CV a profilem.
  Obsah widgetu nesmí klient upravovat.

 3. Lékař může reagovat na negativní hodnocení:

  a. reakcí pod hodnocení

  b. skrytím hodnocení

  c. dohodou s pacientem, kdy pacient hodnocení stáhne

  O negativních hodnoceních je lékař informován emailem pred uveřejněním.

 4. Lékař má 7 dní na komunikaci s pacientem před publikací negativního hodnocení, případně na rozporování publikování hodnocení z objektivních důvodů.

 5. Pozitivní hodnocení jsou publikována rovnou bez přechozího upozornění lékaře.
 6. Ze statusu Transparentního lékaře může lékař kdykoli vystoupit.

Podmínky užití pro pacienty

 1. Pacient musí podrobně popsat důvody uděleného hodnocení, s čím je spokojen, proč je nespokojen. Nejsou dovoleny vulgarismy, napadání a tvrzení bez zdůvodnění. (např. MUDr. XY je nejhorší lékař, nejlepší ortoped, apod. pacient nemůže vědět kdo je nejlepší, všechny ortopedy nezná a kdyby znal, nemůže je ohodnotit.)

 2. Pacient může být požádán o doložení hodnocení fotkami před - po, které budou v případě publikování negativního hodnocení na profilu lékře použity.

 3. V případě rozporování provedení daného výkonu lékařem, požádáme pacienta o doklad o zaplacení či smlouvu. (Tyto dokumenty nebudou zobrazeny na internetu.)

 4. Lékař má právo na recenzi reagovat a doplnit ji také fotografiemi předpo pořízenými v rámci provedeného zákroku a následných kontrol.

Kontaktujte nás

Aktualizováno: 15.7.2019