Závazná pravidla diskuze, aneb bez nich to nepůjde.

1. Obsahové zaměření – mluvme k věci

Diskuze na Lekari-online.cz je vyhrazena uživatelům, kteří hledají nebo poskytují informace související s tematickým zaměřením portálů. Proto doporučujeme vždy se držet příslušného tématu a přispívat do diskuzí k dané problematice. Před položením dotazu je třeba prohlédnout si předchozí diskuze a obsah portálu, zda již otázka nebyla zodpovězena. Dotaz mimo téma bude přesměrován do patřičné diskuze, případně smazán, duplicitní dotaz bude vždy smazán.

2. Administrace – nejsme tu sami

Administrátor portálu optimalizuje diskuze tak, aby umožňovaly kvalitní komunikaci a předávání informací mezi uživateli portálu. Je oprávněn upravit předmět a obsah příspěvku tak, aby lépe vystihoval věcnou podstatu kladených dotazů. Vyhrazuje si právo dle svého uvážení odstranit příspěvky porušující tato Pravidla diskuze nebo příspěvky, jež jsou z jiných závažných důvodů považovány za nevhodné.

3. Respekt - bereme vaše názory, dělejte totéž!

Osobní názory, kritiku diskuzních příspěvků, lékařů, či administrátorů je možné na Lekari-online.cz svobodně vyjadřovat. Nelze tolerovat vulgarismy, výhrůžky nebo jiné slovní napadání. A to ani v případě, že jsou některá písmena nahrazena jinými znaky nebo je za takovým vyjádřením smajlík. I vulgarismus se smajlíkem je stále vulgarismem. Příspěvky vykazující tyto prvky jsme nuceni okamžitě odstranit.
Také nelze tolerovat napadání, které může být konkurenčním bojem a nemusí, není však v našich silách rozklíčovat pravdivost příspěvku. Každou zkušenost může uživatel vložit přímo pod zákrok mezi zkušenosti (příběhy) pacientů. V případě negativní zkušenosti je možné samozřejmě příspěvek publikovat, při jmenování určitého subjektu (lékaře či kliniky) je již ale potřeba doložit náležitosti, které s kritikou souvisí. Smlouvu, fotky před a po, vyjádření dané kliniky či lékaře. V jiném případě je publikace a editace příspěvku čistě na volbě moderátora diskuzí a zkušeností.

4. Formát příspěvků - jasno na první pohled

Pro zachování přehlednosti a srozumitelnosti příspěvků je doporučeno užívat čárky, háčky a strukturování textu do odstavců. I psaný projev v diskuzích má své nežádoucí formy, prosíme, vyhněte se jim. Nelze tolerovat ani psaní VELKÝMI PÍSMENY, které je vnímáno jako křik. V případě nežádoucí formy projevu, jsme nuceni příspěvek odstranit.

5. Jazyk příspěvků - zachováváme jazykovou kontinuitu

To že máme několik jazykových verzí neznamená, že je možné jazykové verze navzájem prolínat. Reakce na dotazy musí být v jazyce dané jazykové verze.

6. Anonymita – chráníme vaše soukromí

Veškeré osobní informace doporučujeme v diskuzních příspěvcích omezit na minimum. Vkládání emailových adres, telefonních čísel, podpisových vzorů nebo dalších kontaktních informací vás může ohrozit. Osoba, která vloží jakékoliv kontaktní informace do diskuzních příspěvků, přijetím těchto Pravidel potvrzuje, že si je vědoma veškerých rizik spojených s tímto jednáním. S veškerými osobními informacemi, které nám poskytnete v rámci Registrace, je nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

7. Zneužívání diskuze – všechno má své meze

Diskuze na Lekari-online.cz není určena k jakýmkoliv nabídkám, odkazování na konkrétní osoby či obchodní organizace, ani k předávání soukromých zpráv. Příspěvky komerčního charakteru a veškeré příspěvky vykazující i skryté komerční znaky budou nekompromisně odstraněny. Pro sdělení soukromé zprávy či obchodních informací je nutné využít jiných komunikačních nástrojů, než jsou diskuze. Výjimku pro obchodní sdělení tvoří pouze klienti Lekari-online.cz, kteří jsou ke vkládání příspěvků oprávněni.

Příspěvky, které mají charakter spamu (opakující se informace adresované v různých diskuzních vláknech, různým osobám, ale s tímtéž obsahem) a/nebo hatu (z angl. hate - nenávidět, příspěvky mající charakter šíření ryze negativních až nenávistných zpráv) budou smazány a uživatelé na tento obsah, porušující pravidla portálu budou upozorněni. Adresát bude 1x vyrozuměn, že porušuje pravidla, nebu-li je nadále respektovat bude jeho profil bez upozornění smazán.

8. Důsledky – neradi, ale přesto…

Při porušení Pravidel diskuze jsme nuceni přistoupit k zablokováním adresy uživatele, odebrání možnosti vkládat příspěvky a v krajním případě k vyvození právních důsledků v souladu s obchodním zákoníkem.

Registrace je možná pouze pro laické uživatele, ne pro lékaře, specialisty a odborníky. K tomu slouží registrace lékařů. Ostatním subjektům rádi nabídneme po individuální konzultaci jiné možnosti spolupráce. V takovém případě nás kontaktujte.

9. Souhlas s poskytováním informací – nevnucujeme se!

V rámci pravidel pro registraci poskytujete společnosti ATWEB Consulting, s.r.o. souhlas k zasílání newsletterů a pravidelných informací o novinkách a změnách v dizkusních fórech, jichž se účastníte. Vždy postupujeme v souladu se zákonem č. 480/2004 sb. o informačních službách.

Závazná pravidla komunikace v diskuzích pro lékaře a kliniky >>

Aktualizováno: 23.8.2019