Smluvní podmínky a zásady ochrany soukromí

Děkujeme vám za využívání služeb našeho portálu.

Děkujeme Vám za využívání služeb našeho portálu. Služby poskytuje společnost ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, si sídlem na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00.

Užíváním našich služeb a/nebo akceptací těchto smluvních podmínek vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvním podmínkami včetně zásad ochrany soukromí. Pečlivě si jej proto přečtěte. Pokud se smluvními podmínkami včetně zásad ochrany soukromí nesouhlasíte, naše služby, prosím, nepoužívejte.

Naše služby nezneužívejte, např. do nich nezasahujte a ani se nepokoušejte do nich získat přístup jiným způsobem než v souladu s těmito podmínkami.

Definice

Diskuze: přispívatelé mají možnost založit nové diskuzní vlákno, případně reagovat v již existujících diskuzích přidáváním vlastních příspěvků (definice viz níže), na které mohou reagovat ostatní přispívatelé a lékaři.

Lékař: odborná osoba nebo zařízení, jež splnilo podmínky registrace a bylo mu poskytovatelem služeb umožněno publikovat svůj profil dále též označen jako vy případně i lékař, jehož údaje byly získány z veřejně dostupné databáze.

Odborný článek: článek na odborné téma publikovaný lékařem.

Portál: portál spravovaný poskytovatelem služeb vedený na adrese www.lekari-online.cz .

Poskytovatel služeb: společnost ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, si sídlem na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00.

Profil: WWW stránka obsahující informace týkající se lékaře umístěné na portálu.

Příspěvek: informace, názor, doporučení publikované přispívatelem na portálu.

Přispívatel: uživatel portálu starší 15 let věku, jež má registrovaný účet umožňující publikovat v diskuzi a zkušenostech své příspěvky.

Zkušenost: jednou ze služeb portálu je i možnost přispívatelů popsat svoji zkušenost se zákrokem či lékařem tzn. vepsat do pole „hodnocení“ či „zkušenost“ svůj příspěvek a možnost lékaře na vložený příspěvek reagovat.

Poskytované služby

Portál slouží jednak k prezentaci lékařů a dále též k objektivnímu hodnocení práce lékařů jednotlivými přispívateli - pacienty, dále k publikování odborných článků, diskuzí, zkušeností na dané téma a dalších užitečných informací.

Portál poskytuje tyto služby:

  • zveřejňuje informace o jednotlivých lékařích, a to jednak na základě profilů vytvořených samotnými lékaři nebo na základě profilů vytvořených z veřejně dostupných databází,
  • umožňuje zprostředkování komunikace a poptávky služeb návštěvníka portálu a lékaře,
  • publikuje odborné články,
  • umožňuje přispívatelům účastnit se se svými příspěvky v diskuzích a zkušenostech (viz smluvní podmínky – přispívatelé) a lékařům možnost na tyto příspěvky reagovat či je z diskuze resp. ze zkušeností uvedenými pod svým profilem odstranit či skrýt (viz níže služba příspěvky v diskuzích a zkušenostech).

Podmínky registrace profilu

Každý lékař může mít pouze jeden profil. Pokud chcete, aby byl na našem portále publikován váš profil nabízíme vám tyto možnosti:

  • možnost placeného profilu tzv. PREMIUM nebo STARTER účet – v takovém případě je třeba vyplnit formulář, odeslat objednávku a též akceptovat tyto smluvní podmínky včetně zásad ochrany soukromí a i souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo
  • možnost základního profilu poskytovaného zdarma, v takovém případě vyplňte registrační formulář, a dále akceptujte pouze tyto smluvní podmínky včetně zásad ochrany soukromí a jelikož při registraci uvádíte osobní údaje i akceptování souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Je plně na uvážení poskytovatele služeb, zda profil lékaře publikuje či nikoli.

Při registraci profilu uvádíte následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, kontaktní telefon, adresu pracoviště, poskytované zákroky, případně další nepovinné informace, které chcete na svém profilu zveřejnit. Informace uvedené při registraci budou na vašem profilu uveřejněné s výjimkou údajů, u kterých je při registraci uvedeno, že uveřejněny nebudou.

Odsouhlasením podmínek udělujete společnosti ATWEB Consulting, s.r.o. výhradní licenci k využití veškerého vámi poskytnutého obsahu, jež naplňuje dle příslušných právních předpisů definici autorského díla (jako např. k vámi poskytnutým fotografiím, textu atd.) na internetu. Tato licence je udělena též jako neodvolatelná, bezplatná, celosvětová, neomezená časově (resp. omezena na dobu trvání autorských práv), množstevně a funkčně. Tento poskytnutý obsah lze užít na internetu všemi možnými způsoby dovolenými platným právním předpisem (včetně např. kopírování, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl (například děl, jež jsou výsledkem překladu, přizpůsobení/adaptací či úprav provedených za účelem jeho lepšího fungování v rámci našich služeb), komunikaci, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu.) Licence přetrvává i poté, co přestanete služby společnosti ATWEB Consulting, s.r.o. používat.

Atestace

Podmínkou pro přiřazení zákroků, které vyžadují příslušnou atestaci je získání takovéto atestace v daném oboru a uznání lékaře národními profesními spolky, které jsou respektovány mezinárodními společnostmi, jako jsou například VDAPC. Lékaři, kteří jsou členy jiných společností, budou hodnoceni poskytovatelem služeb individuálně.

Zprostředkování komunikace lékaře a návštěvníka portálu

V rámci poskytnutí služby – zprostředkování komunikace mezi lékařem a návštěvníkem portálu - dochází k předání zpracovaných osobních údajů prostřednictvím webového portálu. Nedílnou součástí těchto VOP je tedy příloha č. 1 – zpracovatelská smlouva, v rámci které jsou vymezena práva a povinnosti poskytovatele služeb a lékaře pro případy takového zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR).

Dobrá pověst

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odepřít či ukončit poskytování služeb lékaři dle vlastního uvážení a to zejména: z důvodů ztráty dobré pověsti lékaře, má-li důvod se domnívat, že lékař nesprávně nahlásil nebo nepravdivě uvedl své údaje, certifikaci či atestaci, členství, reference a další údaje či porušuje smluvní podmínky a profesní standardy poskytovatele služeb.

Služba příspěvky v diskuzích a zkušenosti

Portál umožňuje lékařům po řádné registraci, akceptaci podmínek včetně zásad ochrany soukromí a dalších souhlasů publikovat příspěvky v diskuzích a zkušenostech pacientů resp. přispívatelů.

Přispívatel může přidávat příspěvky do diskuze k zákrokům a zkušeností se zákroky a lékaři uvedenými na profilu lékařů a v diskuzích pod jednotlivými odbornými články. Vy na příspěvky můžete v diskuzích i zkušenostech pacientů resp. přispívatelů reagovat.

Do diskuzí se prosím podepisujte pouze vaším jménem a příjmením s max. 1-2 tituly. Nedoporučujeme více než jednořádkové podpisy či patičky obsahující členství atd. Většina patiček v diskuzních příspěvcích je zbytečná, kontraproduktivní, protože obsahují duplicitní informace k vašemu profilu.

Tituly, členství atd. máte uvedeny na svém profilu. Diskuze by měly být maximálně věcné. Uživatele zajímá reakce na jejich dotaz. Váš příspěvek by měl být TAK MOC zajímavý, že přiměje čtenáře kliknout na vaše jméno, čímž se dostane na váš profil, kde je o vás vše.

Zároveň si uvědomte, že mnoho uživatelů čte portál na mobilu, kde je málo prostoru. Méně je pak více. Vaše trefná reakce - věcná, výstižná a srozumitelná - by měla mluvit místo vašich titulů a ocenění, kterým laik neporozumí.

Odpovědnost za příspěvky

Poskytovatel služeb není odpovědný za obsah vámi zveřejněných příspěvků (poskytovatel služeb je tzv. hosting providerem). Za obsah zveřejněných příspěvků odpovídáte vy jako lékař, přispívatel. Příspěvek je ve vašem vlastnictví. Lékař je plně odpovědný za jakékoli porušení zákona i za případnou škodu vzniklou následkem publikování příspěvků na portálu. Pokud obsah příspěvku způsobí poskytovateli služeb jakoukoli škodu, zavazuje se lékař poskytovatele v plné výši odškodnit. Poskytovatel služeb není zodpovědný ani za jakýkoli vámi dále vložený a zveřejněný obsah na portálu. Obdobně je za obsah svých příspěvku odpovědný i přispívatel viz smluvní podmínky pro přispívatele.

Při publikování příspěvků, dbejte, prosím níže uvedených pravidel a zvažte, zda Váš příspěvek neporušuje příslušné právní předpisy zejména právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu osobních údajů, autorské právo, zda není nekalosoutěžním jednáním či zda není porušením etického kodexu lékařské komory či porušením důvěrných informací.

Poskytovatel služeb obsah příspěvků nemonitoruje, pokud však zjistí, že došlo k porušení pravidel resp. některého z ustanovení těchto smluvních podmínek bude příspěvek neprodleně smazán. Poskytovatel služeb nezodpovídá za škodu vzniklou případným smazáním jakýchkoli údajů z portálu.

Poskytovatel služeb neposkytuje jakoukoli záruku za správné fungování portálu a není odpovědný za případné technické či obdobné problémy s připojením

Pravidla diskuze a zkušeností

Dříve než se rozhodnete publikovat příspěvek, zvažte, co publikujete. Veškeré vámi uvedené údaje budou známy široké veřejnosti a kdokoli si je může vyhledat a zneužít. Příspěvky budou publikovány pod vaším jménem a příjmením, které jste povinni uvést při registraci profilu. Anonymní příspěvky nejsou povolené.

Do diskuzí mohou přispívat pouze lékaři osobně pod svým lékařským profilem, ne kliniky, asistenti či marketingová oddělení. Cílem diskuzí je pacienty edukovat a odborně jim poradit. Diskuze neslouží jako propagační nástroj subjektu.

Lékař tímto prohlašuje, že veškeré jím uvedené příspěvky jsou pravdivé.

Lékaři jsou povinni dodržovat níže uvedená pravidla diskuze a zkušeností.

Žádná komerční sdělení

Vaše příspěvky, které jsou pouze komerčně motivovány nebo jsou naprosto nepodstatné či zmiňují pouze vaši propagaci nejsou dovolené.

Žádné vulgarismy, slovní napadání

Pokud vaše příspěvky budou obsahovat vulgarismy, výhružky či obdobné slovní napadání, budou, okamžitě poté co se o takovém příspěvku poskytovatel služeb dozví, smazány. Berte na vědomí, že poskytovatel služeb považuje za vulgarismy i pokud bude vulgarismus doplněn smajlíkem, či budou některá písmena vulgarismu vynechána či nahrazena jinými znaky.

Žádné pomluvy

Uvádějte pouze pravdivá tvrzení ve svých příspěvcích. Berte, prosím, na vědomí, že pokud bude příspěvek pomluvou může osoba, jíž se pomluva týká zahájit proti přispívateli občanskoprávní či trestní řízení.

Není v silách poskytovatele služeb rozklíčovat, zda se jedná či nejedná o pomluvu, proto příspěvky, které budou pouze bez odůvodnění obsahovat kritiku, budou poté co budou oznámeny poskytovateli služeb jako pomlouvačné smazány. Upozorňujeme na možnost lékařů příspěvek skrýt (viz níže).

Věcnost

Přispívat je možné pouze "k věci". Odkazy se musí týkat přímo diskutované problematiky a musí směřovat na konkrétní stránku s podrobnějšími informacemi k diskutovanému.

Formát příspěvků

Doporučujeme užívat háčky, čárky a strukturovat text do odstavců. Prosíme, vyhněte se nežádoucí a nepřehledné formě příspěvků. Pokud bude příspěvek nesrozumitelný, může dojít k jeho smazání.

Jazyk příspěvků

Přestože má portál několik jazykových verzí, nelze jazykové verze vzájemně prolínat. Příspěvky je třeba publikovat ve shodném jazyce daného portálu. V opačném případě bude takový příspěvek automaticky smazán nikoli přesunut do správné jazykové verze.

Možnosti vkládání odkazů

Do diskuzí je možné přispívat odkazy jen pokud jste dosáhli úrovně členství platinum a máte PREMIUM profil. Odkazy se musí týkat přímo diskutované problematiky a musí směřovat na konkrétní stránku s podrobnějšími informacemi k diskutovanému. Odkazy mohou být připojeny pouze k obsahově bohatším příspěvkům s informační hodnotou pro návštěvníka portálu.

Příklad: Jaký odkaz je například možné uvést k diskuzi na téma „Kapsulace“?

Ukázka špatného odkazu: http://www.mya.co.uk/
Ukázka správného odkazu: http://www.mya.co.uk/askanexpert/do-i-have-encapsulation-or-capsular-contracture/breast-enlargement-and-implants/answer/589/

Příklad: Jaká odpověď se může objevit k diskuzi na téma „Mohu si nechat zmenšit prsa, když plánuji těhotenství?“

Ukázka příliš krátkého příspěvku: Ne, nemůžete.
Ukázka příspěvku, který je v pořádku: Podle způsobu operace se prsní žláza poruší, ať už více či méně. Také změny prsů v těhotenství mají nezanedbatelný vliv na tvar prsu. Tedy ze zdravotního i kosmetického hlediska doporučujeme odložit operaci až po skončeném těhotenství.

Další pravidla a doporučení - pozor na osobní údaje

Berte na vědomí, že jakýkoli údaj, který je schopný identifikovat příslušnou osobu je osobním údajem chráněným právními předpisy na ochranu osobních údajů. Dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že jakýkoli údaj o zdravotním stavu konkrétní osoby je ve smyslu předpisů týkajících se ochrany osobních údajů tzv. citlivým údajem a vztahují se na něj zvláštní pravidla.

Negativní zkušenosti u Transparentního lékaře

Pokud přispívatel vloží negativní zkušenost spojenou s vaší osobou, tzn. při vložení příspěvku označí zkušenost 1-2 hvězdičkami a/nebo symbolem „palec dolů“, bude vám tento příspěvek automaticky zaslán elektronickou poštou na adresu uvedenou při registraci. Poté máte 7 dní na to se k příspěvku vyjádřit. Po uplynutí této doby, bude zkušenost automaticky publikována.

Po zaslání automatické notifikace máte následující možnosti, jak s negativní zkušeností (příspěvkem) naložit:

  • Příspěvek publikovat s vaší reakcí – máte možnost publikovat zkušenost přímo s vaší reakcí na tuto zkušenost.
  • Skrýt zkušenost – příspěvek bude publikován na vašem profilu jako „skrytý“, tzn. ostatní návštěvníci portálu poznají, že negativní zkušenost byla vložena, ovšem samotný text negativního příspěvku zůstane skryt. Skrytý příspěvek se započítává do Vašeho celkového hodnocení.
  • Vypnout zobrazování zkušeností pacientů na Vašem profilu – v takovém případě se na vašem profilu nezobrazují ani pozitivní zkušenosti a přispívatelé nemají možnost vkládat do vašeho profilu zkušenosti.
  • Smazat zkušenost – v případě, že vložená zkušenost porušuje příslušné právní předpisy nebo pravidla uvedená v těchto podmínkách, bude taková zkušenost smazána.

Smazání příspěvku

V případě, že příspěvek porušuje příslušné právní předpisy nebo pravidla uvedená v těchto podmínkách, dojde ke smazání takového příspěvku.

Poskytovatel služeb neodpovídá, za případnou škodu, která smazáním údajů může vzniknout. Opět zdůrazňujeme, že jednotliví lékaři a přispívatelé jsou plně zodpovědní za obsah jimi publikovaných příspěvků a poskytovatel služeb tento obsah nemonitoruje.

Pokud objevíte příspěvek tyto podmínky porušující či porušující příslušné právní předpisy, prosíme o neprodlené nahlášení takového příspěvku pomocí kontaktního formuláře

Kontaktujte nás

Fotky před a po

Vložené fotky před / po musí být výsledkem práce subjektu pod kterým jsou vložené. Fotky před a po nesmí být vložené duplicitně pod vícero subjekty, musí být vložené POUZE pod jedním subjektem. Fotky tedy mohou být vloženy pouze pod lékařem nebo pouze pod klinikou, pod kterou se operace realizovala.

Publikování článků a tiskových zpráv

Články jsou automaticky uveřejňovány v rubrice Novinky a trendy, tiskové zprávy pak v sekci "Tiskové zprávy" této rubriky. Aby byl článek odpublikován, musí splňovat uvedená pravidla.

Neregistrovaní lékaři

Na profilu neregistrovaných lékařů, tzn. lékařů, jejichž údaje jsou získány z veřejných databází není možné přidávat negativní hodnocení.

Změny poskytovaných služeb a jejich ukončení

Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s těmito podmínkami či zásadami nebo pokud máme podezření z nepřípustného jednání.

Služby upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit poskytované služby.

Další

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit některá ustanovení těchto smluvních podmínek. O každé změně budete předem notifikování elektronickou poštou na adresu uvedenou při registraci. Oznámení o změnách vám bude zasláno v dostatečném předstihu, změny nebudou uplatňovány zpětně. Lékař má právo změnu smluvních podmínek odmítnout do 1 kalendářního měsíce od doručení oznámení na e-mailovou adresu. V takovém případě platí, že smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a lékařem zaniká 1 kalendářní měsíc od oznámení odmítnutí změny VOP.

Neplatnost některého ustanovení těchto podmínek nezpůsobuje neplatnost veškerých ustanovení smluvních podmínek.

Poskytovatel služeb i vy souhlasíte, že tyto podmínky se řídí českým právem a veškeré spory, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich či služeb týkají, budou podléhat právním předpisům České republiky a příslušnosti soudů České republiky.

Tyto smluvní podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.

 

Stáhněte si zpracovatelskou smlouvu ve formátu PDF.

 

Aktualizováno: 24.6.2020

Obsah