Omotání pupečníku, uzly na pupečníku

Pupečník může být omotán jednou nebo vícekrát kolem krku, kolem trupu i končetin.Možné jsou i kombinace. Celkově se tato anomálie vysytuje asi u 20% porodů. Omotání pupečníku bylo často spojováno s ohrožením plodu hypoxii, ale současné zdroje uvádějí, že tato zkutečnost je přeceňována. Podobně je to i s uzly na pupečníku, které by se mohly považovat za příčinu úmrtí plodu pouze tehdy pokud by se prokázalo že byly tak utažené, že úplně zabránily průtoku krve přes pupeční cévy. Uzly mohou být pravé a nepravé a obvykle je nacházíme zcela náhodně a nijak plod neohrožují.

Publikováno: 1.1.2010

Související nemoci