Patologické výsledky cytologie děložního hrdla

Cytologie je mikroskopické vyšetření buněk debraných z těla pacienta a představuje základní skreeningovou vyšetřovací metodu karcinomu děložního čípku. Cytologické vyšetření doplňuje kolposkopie (mikroskopické vyšetření povrchu čípku). Cytologické kontroly se provádí pravidelně jednou ročně, případně i častěji. V České republice se podobně jako ve většině zemí světa používá k hodnocení cytologie klasifikace podle Bethezdy. Kromě normálních nálezů existují v klasifikaci jednotky, jenž charakterizují nálezy nejasného významu, obtížně hodnotitelné. Pro atypické a patologické nálezy se používají termíny atypické žlázové buňky, L-SIL (změněné buňky s nízkým rizikem mohou úplně vymizet nebo se z nich může také vyvinout nádor), H –SIL (změněné buňky s vysokým rizikem rozvoje karcinomu) a karcinom děložního čípku. Gynekolog posuzuje cytologický nález v kontextu s kolposkopickým obrazem. Diagnózu upřesňuje odběr vzorku tkáně na histologické vyšetření.

Publikováno: 1.1.2010