Patologický kardiotokograf (CTG) v těhotenství a během porodu

CTG – kardiotokografie je metoda, jenž zaznamenává kontinuálně a souběžně srdeční činnost plodu a děložní činnost - děložní stahy neboli kontrakce.Mechanické změny břišní stěny matky se mění na elektrický signál, který po zesílení zaznamenává zapisovač na speciální papír. Toto vyšetření lze provádět i v 3. trimestru těhotenství při komplikacích, ale nejvíce se využívá v období před porodem a během porodu. Význam tohoto vyšetření je především v záchytu tzv. decelerací, bradykardii a tachykardii plodu jenž jsou známkou hypoxie plodu (ohrožení plodu nedostatkem kyslíku). Pokud je CTG záznam patologický (není v pořádku) je často nutné dítě co nejrychleji porodit, aby nedošlo k poškození mozku. (kleště, VEX)

Publikováno: 1.1.2010

Související zákroky