Ultrazvukový nález cysty vaječníku

Suverénní vyšetřovací metodou pro patologie vaječníku je vaginální ultrazvuk. V ultrazvukovém obraze je mnohdy obtížné odlišit benigní nález od zhoubných nádorů. Především zánětlivé procesy a dermoidy mohou působit diagnostické potíže. Pro vyslovení podezření na zhoubný nádor vaječníku se používají diagnostická kritéria mezi něž patří počet cyst, přítomnost tekutiny současně z pevnou složkou, tloušťka přepážek mezi cystami, výrůstky ze stěny cysty a další. Konečné slovo v diagnostice patří specialistovi v oboru onkogynekologie.

Publikováno: 1.1.2010