Zkrácený čípek

Děloha se zjednodušeně skládá z těla a čípku, jenž částečně prominuje do pochvy. Součástí gynekologických kontrol v poradně pro těhotné je mimo jiné i zhodnocení porodných cest pohmatem. Lékař se při vyšetření zaměřuje na stav čípku děložního, jeho konzistenci, orientaci a hlavně délku. Předčasné zkrácení děložního čípku neodpovídající stádiu gravidity může být prvním signálem hrozícího předčasného porodu. Diagnostiku přesněji doplňuje tzv. ultrazvuková cervikometrie, jenž umožňuje přesné změření délky čípku, ale i stavu vnitřní branky a cervikálního kanálu..

Publikováno: 1.1.2010

Související nemoci