Polyp endometria

Polyp je stopkatý útvar, který vyrůstá ze sliznice dělohy a s velkou pravděpodobností bývá nezhoubný. V malém procentu případů se jedná o zhoubný nádor. Polyp může být náhodný nález na těle dělohy nebo v hrdle. Polyp v hrdle děložním se může projevovat drobným krvácením po styku, krvácením mimo cyklus nebo postmenopauzálním krvácením. Při gynekologickém vyšetření lze polyp hrdla děložního prokázat především kolposkopicky. Ultrazvukem je možné odhalit polyp děložního těla. Konečnou diagnostikou polypů je hysteroskopie nebo separovaná abraze, kterými lze polyp odstranit a vzorek odeslat na histologické vyšetření.

Publikováno: 1.1.2010