Genetické DNA testování se v posledních letech stává stále rozšířenější metodou pro zjišťování totožnosti, příbuznosti či dědičných predispozic k různým onemocněním. Provádí se pomocí moderních molekulárně genetických metod, kterými se zjišťují určité specifické znaky v sekvenci DNA. Může se jednat např. o oblasti DNA, které specifikují naši totožnost (určování totožnosti, příbuznosti) nebo o bodové změny v DNA, které způsobují vrozené predispozice k určitému onemocnění (testování trombofilních mutací, apod.). Výhodou molekulárně genetických metod je rychlost provedení a téměř 100 % spolehlivost pravdivosti výsledků.

V posledních letech je DNA testování stále více dostupné široké veřejnosti, tzn. že se  nemusí jednat jen o genetické testy předepsané lékařem či soudem. Nyní jsou veřejnosti k dispozici i placené DNA testy, které si klient „naordinuje“ sám, protože se o sobě chce něco víc dozvědět. Může se jednat například o testování otcovství, testování příbuznosti či testování trombofilních mutací.

Testování se obvykle provádí s použitím vzorků pocházejích ze stěru dutiny ústní. Z buněk obsažených ve vzorku je izolována DNA. Oblasti DNA, které chceme zkoumat, jsou poté namnoženy pomocí tzv. polymerázové řetězové reakce (PCR) a následně se dalšími molekulárně biologickými metodami zjišťuje jejich sekvence. Odběr vzorků je bezbolestný, klient si jej zpravidla může provést sám a vzorky pouze odesílá poštou k vyhodnocení. V případě přání klienta lze test často provést anonymně (např.  při určování otcovství).

Publikováno: 2.11.2010

Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.
Doktor ve Vašem okolí