Diagnostika znamének

Víte, jak se projevuje rakovina kůže? Při pravidelném vyšetření znamének se dá odhalit včas. Čím dříve se znaménko odstraní, tím příznivější je prognóza. Vše o tom, jak rozpoznat nebezpečná znaménka, jak se vyšetřují a kdy je zapotřebí je odstranit.

Mateřská znaménka

Mateřská znaménka jsou malé útvary na kůži, které obsahují pigmentové buňky s barevnou látkou – melaninem. Některá znaménka jsou vrozená, většinou však vznikají v průběhu života. 

muž si kontroluje mateřská znaménka
Kontrola mateřských znamének (Zdroj: istockphoto.com)

 

Nové pihy nebo nová znaménka vznikají nejčastěji v létě, kdy je pokožka vystavena zvýšenému slunečnímu záření. Pokud vás začne trápit svědění znaménka, všimnete si změny jeho tvaru a velikosti, nebo se objeví neznámá kožní léze, je na místě co nejdříve navštívit dermatologa.

Zdravá vs. nebezpečná znaménka

Mateřská znaménka se mohou svým vzhledem lišit. Obecně platí, že neškodné znaménko má tvar symetrický – oválný nebo kulatý. Jeho zbarvení je rovnoměrné, bez sklonu ke svědění či krvácení. Postupem času v podstatě nemění.

Je třeba se mít na pozoru, pokud mateřské znaménko:

 • začne měnit tvar
 • zvětšuje se
 • mění se jeho pigmentace
 • krvácí nebo svědí
 • začne být nestejnoměrné a nepravidelné

Hmatatelná a vystouplá mateřská znaménka nás mohou znepokojit svým vzhledem, ale většinou nebezpečná nejsou. Nebezpečí naopak mohou skrývat nenápadná znaménka, která nelze nahmatat a dají se lehce přehlédnout. Přesto ale mohou být aktivní.

Až když znaménka podrobíme důkladnému vyšetření, můžeme zjistit, že mění svoji barvu. Pokud tmavnou a zvětšují se nebo jinak mění, je to jasný signál, že  není něco v pořádku.

Proč je důležitá kontrola znamének

Pokud si všimnete podezřelého znaménka, které se mění či roste, je obvykle nutné jej vyjmout. Následné histologické vyšetření ukáže, zda je příčinou změn rakovina kůže. Naštěstí zdaleka ne všechna znaménka se vyvinou do zhoubného nádoru, vždy je však dobré mít je pod kontrolou.

S dermatologickým vyšetřením nemusíte čekat, až se znaménko začne měnit. I v dermatologii se vyplácí prevence. Preventivní vyšetření znamének v pravidelných intervalech umožní lékaři mít všechny změny pod dohledem. Díky moderním přístrojům lze dlouhodobě sledovat vývoj znamének v čase a hodnotit jejich rizikovost.

Jak probíhá vyšetření kožních znamének

Vyšetření znamének byste měli absolvovat alespoň jednou ročně, aby byly případné nebezpečné útvary zachyceny včas. Pro nejspolehlivější monitoring znamének po celém těle se používá digitální dermatoskop. Vyšetření tímto přístrojem je zcela bezbolestné, nemusíte z něj proto mít žádné obavy.

Digitální dermatoskop je optické zvětšovací zařízení, kterým lékař dokáže prosvítit kůži a sledovaná znaménka přiblížit natolik, aby viděl do detailu jejich strukturu i barevné změny. Každé znaménko může zdokumentovat snímkem kamery s vysokou citlivostí. Takto pořízené snímky se ukládají a v průběhu let se hodnotí případné změny znaménka. Je dokonce možné porovnat snímky s databází z celého světa.

Nejmodernější typy těchto diagnostických přístrojů disponují umělou inteligencí, díky níž je možné naprosto přesně diagnostikovat stovky druhů znamének. Dermatoskopy s HD kamerou dokáží zmapovat celou plochu těla a porovnávat záznamy jednotlivých mapování mezi sebou. Tím mohou být včas odhaleny změny aktivity znamének. Útvary, u kterých je predikována možnost nepříznivého vývoje, se preventivně odstraní. Riziko vzniku rakoviny kůže je díky celkovému mapování znamének na těle odhaleno včas. Ošetřující lékař tak může ihned zasáhnout a doporučit nejvhodnější léčebně preventivní postup.

Celotělové vyšetření digitálním dermatoskopem přináší několik výhod:

 • Komplexní vyšetření – mapování útvarů celého těla najednou.
 • Časová nenáročnost – vyšetření trvá 15 - 20 minut.
 • Okamžité výsledky – ihned se dozvíte, zda se některé znaménko podezřele nemění.
 • Roční interval – na vyšetření stačí chodit 1x ročně.

Digitální dermatoskop je užitečným pomocníkem pro důkladné vyšetření znamének. MUDr. Gréta Wohlová oceňuje, že možnost mnohonásobného zvětšení umožňuje stanovení přesné diagnózy: „Dokážeme určit, zda jde o pigmentový névus, melanom, basaliom s pigmentem, hemangiom (cévní nádorek), seborrh, verruku či solární lentigo. Pro každý útvar je totiž vhodný jiný způsob odstranění.“ (1)

Cena vyšetření digitálním dermatoskopem

Výše ceny vyšetření digitálním dermatoskopem záleží na konkrétním pracovišti, které vyšetření dermatoskopem provádí, na typu přístroje, rozsahu vyšetření a také lokalitě. Cena se pohybuje v rozpětí 300 – 800 Kč za znaménko, 1 500 – 2 500 Kč pak zaplatíte za vyšetření celotělové.

Informujte se u své zdravotní pojišťovny, zda přispívá na prevenci onkologických onemocnění kůže. Existují také veřejné akce podporované pojišťovnami, při kterých se provádí preventivní vyšetření znamének zdarma, a to jak digitálním dermatoskopem, tak i nejnovějším videodermatoskopem.

Pokud lékař při vyšetření narazí na podezřelé útvary, u kterých doporučí jejich vyjmutí, je odstranění znamének hrazené pojišťovnou. Stejně tak je i následné histologické vyšetření melanomu zdarma.

Obecně lze říci, že preventivní kroky provedené na přání pacienta si pacient hradí sám. Může si však zpětně zažádat svoji pojišťovnu o příspěvek na vyšetření. Naopak léčebný postup, který indikuje lékař, je z veřejného zdravotního pojištění zpravidla hrazen. Zjistěte si vždy předem, zda má vámi zvolený lékař smluvní vztah právě s vaší pojišťovnou.

Rakovina kůže

Karcinom kůže patří k častým nádorovým onemocněním především u osob staršího věku. Kožních nádorů existuje široké spektrum, může se jednat o jak úplně neškodné (benigní) útvary, tak velice nebezpečné a zhoubné (maligní) nádory.

Zhoubné nádory kůže patří mezi nejrozšířenější druhy rakoviny. Nejčastěji se vyskytující typy zhoubných nádorů jsou melanom, bazaliom a spinaliom.

Pravděpodobnost vzniku nádoru kůže se zvyšuje pokud:

 • navštěvujete pravidelně solária
 • vystavujete se přímému slunečnímu záření bez ochrany pokožky
 • opakovaně jste se v minulosti spálili na slunci
 • jste světlý fototyp (světlá pleť, pihy, nazrzlé či blond vlasy, oči světlé: modré, zelené nebo šedé)
 • máte velké množství mateřských znamének

Typy kožních nádorů

Bazaliom
Basocelulární karcinom, lidově basaliom (bazaliom), je nejčastější formou rakoviny kůže. Jeho původ nemusí být vždy jen mateřské znaménko, objevuje se v podstatě kdekoliv na kůži. Vypadá obvykle jako tuhý a bezbarvý útvar s hladkým a lesklým povrchem. Může se projevovat svěděním, tvorbou vředů, strupů a krvácením.

Typický je ve vyšším věku. Basaliom nebývá původcem metastáz a pokud se včas odstraní, není život ohrožujícím. Při zanedbání může agresivně růst do okolních tkání a způsobit jejich defekty, stejně jako defekty kůže. Odstranění probíhá formou excize (chirurgické vyříznutí), zmrazením nebo rentgenovým ozářením.

Spinaliom
Spinocelulární karcinom neboli spinaliom je druhým nejčastějším nádorem kůže. Tvarem i způsobem růstu je blízký bazaliomu. U spinaliomu dochází velmi často k tvorbě vředů, strupů i krvácení. Často až mikroskopické vyšetření odstraněného útvaru dokáže rozeznat spinaliom od bazaliomu. Typické umístění bývá v oblasti rtů, tváří nebo uší.

Na spinaliom opět trpí především lidé staršího věku a také osoby s jiným kožním onemocněním. I v případě spinaliomu je nezbytné přijít k lékaři co nejdříve, na rozdíl od bazaliomu má tento druh nádoru tendence v pozdějším stádiu zakládat metastázy. Může tak ohrozit i lymfatické uzliny a další, životně důležité, orgány. Při včasném odhalení dochází k metastázám jen velmi vzácně. Odstranění je obdobné jako u bazocelulárního karcinomu, v případě metastáz však bývá nutná i komplexní onkologická léčba.

Melanom
Maligní (zhoubný) melanom je nádor, který se vyskytuje vzácněji než bazaliom a spinaliom. Ja však mnohem nebezpečnější a vyskytuje se v jakémkoliv věku. K častějšímu výskytu dochází u osob se světlejším fototypem (I a II), vzácněji u snědých fototypů.

Hlavním faktorem ovlivňujícím vznik melanomu je přílišné vystavování kůže slunečnímu záření. Nárazové a časté opalování nebo spálení kůže jsou vysoce rizikové. Nádor přitom může vzniknout i mnoho let po takto rizikovém chování. Vzniká jak na hladké kůži, tak v již přítomném znaménku. Ze začátku dochází k jeho růstu a barevným změnám, později také k svědění a krvácení. Vyšetření melanomu lékařem v časné fázi je zcela zásadní. Při včasném odhalení má pacient mnohem vyšší šanci na úspěšnou léčbu.

Nárůst úmrtnosti na rakovinu kůže

Výskyt rakoviny kůže a následných úmrtí má v Evropě v posledních letech prudce stoupající tendenci. Dokazují to např. data Cancer Research UK today zveřejněná na serveru statista.com.(2) Údaje mapují zvyšující se úmrtnost na rakovinu kůže ve Velké Británii od 70. let.

Při srovnání dat z let 2015-2017 a 70. let vidíme tyto nepříznivé trendy:

 • celková úmrtnost na 100 000 obyvatel vzrostla o 153 %
 • u mužů došlo ke skokovému nárůstu o 233 %
 • u žen došlo k nárůstu o 81 %

Velký rozdíl mezi úmrtností obou pohlaví přičítá společnost Cancer Research UK faktu, že u mužů se rakovina kůže častěji diagnostikuje v pozdním stádiu. Dodávají také, že velké části těchto úmrtí se dá předejít. Až 86 % procent všech případů je přisuzováno přílišnému se vystavování slunečnímu záření a častému spálení kůže sluncem.

Jak odhalit melanom?

Snadnějšímu rozpoznání časného stádia melanomu může pomoci ABCD pravidlo. Používá se i kožními lékaři při posuzování pigmentových znamének.

Dle dokumentu Státního zdravotního ústavu(3) jednotlivá písmena označují:

 • A: ASSYMETRY (asymetrie) – znaménko má nepravidelný tvar.
 • B: BORDER (ohraničení) – okraje jsou nepravidelné/zubaté.
 • C: COLOUR VARIATION (barevná nepravidelnost) – znaménko není v jednom odstínu.
 • D: DIAMETER (průměr) – rychle se mění velikost znaménka, nebo má více než 6 mm v průměru.

 

Reference:

1. Lekari-online.cz. 2011. Digitální dermatoskop odhalí nebezpečí [online] Dostupné na: https://www.lekari-online.cz/kozni-lekarstvi/novinky/digitalni-dermatoskop-odhali-nebezpeci  [14.4.2021]

2. Statista.com. 2020. Surge in UK skin cancer deaths since the 70s [online] Dostupné na: https://www.statista.com/chart/22639/skin-cancer-death-rates-uk/ [16.4.2021]

3. SZU.cz. 2006. Nádory kůže [online] Dostupné na: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/nadory_20kuze.pdf [16.4.2021]

 

Aktualizováno: 18.5.2021

Diagnostika znamének - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Související indikace

Diagnostika znamének

82% spokojeno. 28 recenzí pacientů.

Doktor ve Vašem okolí