Hyperstimulační syndrom

Jedná se o přehnanou reakci na hormonální stimulaci ženy, jenž se používá u většiny metod asistované reprodukce. Ve vaječníku dochází k tvorbě obrovského množství vajíček. Pokud dojde k plnému rozvinutí syndromu může být zdraví ženy vážně ohroženo. Kumuluje se tekutina v tělních dutinách a zvýšuje se tendence ke srážení krve, což může způsobit trombózu. Vyšší riziko vzniku syndromu je u žen s prvotní diagnózou polycystických ovarií. Léčba léky působícími proti srážení krve je v některých případech nezbytná.

Publikováno: 1.1.2010