Darování vajíček, dárcovství vajíček, embryotransfer

Autor:

Zázrak vzniku nového života začíná oplozením, při kterém dochází ke spojení spermie s vajíčkem. Stále roste počet žen, které nemohou počít dítě, protože jejich vaječníky produkují málo nebo žádná vajíčka, nebo se vzniklé zárodky budoucích plodů nedostatečně vyvíjejí.

Darování vajíček je známo především u žen nad 40 let, u kterých metody umělého oplození (IVF) s jejich vlastními vajíčky mají  velmi nízkou úspěšnost. Ale postiženy mohou být i ženy mladší. Část žen, které potřebují darovaná vajíčka, jsou nosičky vrozené genetické poruchy, která brání možnosti narození zdravého dítěte.

Pro partnerské dvojice zůstává jen několik možností:

  1. Rozhodnout se pro život bez dětí.

  2. Rozhodnout se pro adopci  dítěte.

  3. Zvolit možnost příjmu darovaného vajíčka.

Jinou možnost současná medicína zatím nemá.

Darování vajíček patří mezi velmi úspěšné metody léčby sterility. Vajíčka získaná od anonymní zdravé dárkyně jsou oplozena spermiemi partnera příjemkyně a vzniklá embrya následně přenesena do dělohy příjemkyně - budoucí matky.

Naše klinika nabízí komplexní program darování vajíček (oocytů).

Specializovaný tým lékařů má dlouholeté zkušenosti v programu darování vajíček a dosahuje úspěšnosti otěhotnění  55 - 60% na jeden léčebný cyklus.

Zákony České republiky a politika naší kliniky vyžadují u všech cyklů s darovanými gametami (vajíčky nebo spermiemi) oboustrannou anonymitu.

Darování vajíček je v České republice anonymní, dobrovolné a bezplatné. Není možno poskytnout žádné informace o dárkyni.

Pro naše pacientky - příjemkyně se snažíme vybrat dárkyně vajíček přibližně stejné výšky, stejné barvy očí a vlasů jako má příjemkyně. Rovněž, pokud je to možné, se snažíme, aby dárkyně a příjemkyně měly stejnou krevní skupinu.

Veškeré informace o zdravotním stavu dárkyně, výsledcích vyšetření a přímém kontaktu jsou bezpečně uloženy na naší klinice. V případě nutnosti (pokud to bude například vyžadovat zdravotní stav dítěte narozeného z darovaných vajíček) je možno důležité informace dohledat.

Naše klinika  garantuje

Výběr dárkyně dle mezinárodně používaných testů

Naše dárkyně jsou mladé ženy do 35 let, které splňují přísná kritéria pro vyhledávání dárkyň vajíček (Guidelines for oocyte donation of The American Society of Reproductive Medicine, publikovaných v časopise Fertility and Sterility, Vol.77, No. 6, Suppl. 5, June 2002). U všech dárkyň je provedeno gynekologické, endokrinologické a genetické vyšetření a jsou opakovaně testovány na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění (HIV, Syphyllis, žloutenky, chlamydie, cytomegaloviry).

Pro jednu příjemkyni garantujeme  6 - 8 vajíček od jedné dárkyně připravených k oplození.

K embryotransferu (přenosu zárodku do dělohy) jsou připravena minimálně 2 kvalitní embrya.

V případě, že nejsou k dispozici k embryotransferu minimálně 2 kvalitní embrya, embryotransfer neprovádíme a nepožadujeme  žádnou platbu. Tyto případy se však vyskytují jen zcela ojediněle. Většinou naopak máme před embryotransferem k dispozici 3 - 4 kvalitní embrya, která lze zmrazit v programu kryokonzervace.

Zbylá kvalitní embrya je možné po souhlasu příjemkyně zmrazit - kryokonzervovat pro další použití.

Legislativa České republiky

Česká republika nemá speciální legislativu pro oblast darování lidských gamet. Darování  spermií a oocytů (vajíček) není zákonem zakázáno. Z pohledu práva se péče o sterilní pacienty na území České republiky řídí několika základními principy vycházející  z:

  • Ústavy, zák. č. 1/1993 Sb.

  • Listiny základních práv a svobod, zák. č. 2/1993 Sb. (LZPS)

  • Evropské úmluvy o ochraně lidských práv č. 209/1992 Sb.

  • Zákona o zdraví lidu, zák. č. 20/1966 Sb.

  • Závazného opatření Min. Zdr. ČSR č. 18/1982 Věstníku ministerstva zdravotnictví obsahující podmínky pro umělé oplodnění, registrováno v částce 6/1983 Sb.

  • Etického kodexu České lékařské komory

Aktualizováno: 3.6.2010

Doktor ve Vašem okolí