Jak lze zvýšit úspěšnost asistované reprodukce

Autor:

Cílem embryologické laboratoře na pracovišti asistované reprodukce je z oocytů získaných při punkci vypěstovat co nejkvalitnější embrya k transferu. Kvalitu embryí ovlivňuje jednak kvalita oocytů, získaných z vaječníku ženy a kvalita spermií jejího partnera, jednak preciznost práce klinického embryologa a prostředí, ve kterém probíhá vývoj embrya.

Postupy práce v embryologické laboratoři, stejně jako přístrojové vybavení a kvalita roztoků pro pěstování embryí se zdokonalují už více než 40 let a dosáhly velmi dobré a standardní úrovně. Dá se říci, že ve kvalitních embryologických laboratořích už se dají metody pěstování embryí zdokonalovat jen v malých a dílčích krůčcích, je tedy třeba soustředit se zejména na výběr kvalitních oocytů, spermií a embryí.

ICSI začátek vpichu 550x550
ICSI začátek vpichu

Kvalita oocytů je do značné míry dána genetickými faktory, věkem ženy a jejím zdravotním stavem a jen zčásti ji může ovlivnit průběh stimulace vaječníků a použité léky. Kvalita spermií je dána především genetickou výbavou muže a částečně jeho věkem a zdravotním stavem. Protože výchozí kvalitu oocytů a spermií můžeme ovlivnit jen málo, zbývá možnost pokusit se co nejlépe vybrat ty nejlepší ze získaných k oplození a poté vybrat ze vzniklých embryí ta perspektivní, schopná dalšího vývoje. Pro výběr oocytů, spermií a embryí musíme volit metody, které je nepoškodí. Z těchto metod se dobře osvědčilo pozorování pomocí optických kontrastních metod – živé buňky jsou bez jakékoliv přípravy pozorovány v mikroskopu, který zobrazuje jejich strukturu na základě lomu a interference světla. Rozpoznáme tak tvar a základní stavbu buněk, což nám umožní vybrat zralé oocyty, spermie s normální strukturou a embrya normální stavby. Touto základní metodou ale nezjistíme, zda oocyt, spermie nebo embryo má normální metabolizmus, obsahuje normální genetickou informaci ani jiné důležité informace. Existují však metody, které kvalitu pohlavních buněk a embryí mohou odhalit. U spermií se osvědčuje metoda PICSI, při výběru embryí se osvědčily dvě metody, preimplantační genetická diagnostika a průběžné sledování vývoje embryí kamerou.

PICSI
PICSI

Při metodě PICSI jsou pro injekci spermie do oocytu vybírány spermie schopné se navázat na polysacharid hyaluronan ve speciální misce. Je to látka která se přirozeně vyskytuje v lidském těle a také v kumulu obklopujícím oocyt. Z dosavadních výsledků vyplývá, že na hyaluronan se naváží zralé a kvalitní spermie a tento výběr zlepšuje výsledky.

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) umožňuje vyšetřením malé části embrya (biopsie) ještě před přenosem do dělohy získat informace o kvalitě jeho genetické informace. Lze tak vybrat embrya, která neobsahují chromozomové vady a mají větší šanci na další zdravý vývoj. Kromě výběru embrya bez chromozové vady je velmi důležitá možnost pomocí PGD také vybrat embrya bez genových mutací, jejichž nositeli jsou budoucí rodiče.

Pomocí průběžného záznamu vývoje embryí kamerou můžeme při zrychleném promítnutí pozorovat, zda se embryo vyvíjelo pravidelně, ve správném tempu a má normální strukturu. Neuniknou nám nepravidelnosti, které embryolog nemůže odhalit při kontrole embryí v několikahodinových intervalech, jak je dosud obvyklé. Tuto metodu lze s výhodou kombinovat s preimplantační genetickou diagnostikou.

Publikováno: 30.7.2012

Autor

Jsme klinika zabývající se léčbou neplodnosti. Již 23 pomáháme párům k úplné rodině.

Doktor ve Vašem okolí