Indukce spermatogeneze

Spermatogeneze je složitý proces tvorby a vývoje spermií na jejímž konci je zdravá zralá mužská pohlavní buňka. Léčba pomocí hormonálních preparátů s obsahem folikulostimulačního hormonu je jednou z dostupných metod při řešení mužské neplodnosti. Obvykle je kombinována s léčbou pomocí hCG (lidský choriový gonadotropin).

Spermatogeneze je složitý proces tvorby a vývoje spermií, na jejímž konci je zdravá zralá mužská pohlavní buňka. U neplodných mužů může být proces spermatogeneze narušen. Pokud při běžném vyšetření muže v centru asistované reprodukce zjistíme hormonální disbalanci, je možné tuto situaci řešit dodávkou hormonálních preparátů. Pokud je hormonální hladina v krvi muže v pořádku, je další variantou léčby chirurgické řešení (MESA, TESE...) a nebo dárcovství spermií.

Spermatogeneze

Tento odborný výraz označuje tvorbu mužských pohlavních buněk. Ve varlatech jsou už při narození přítomny zárodečné buňky spermatogonie. Spolu s nimi jsou zde také ochranné Sertoliho buňky, v jejichž okolí probíhá samotná spermatogeneze, a Leydigovy buňky, které zajišťují tvorbu testosteronu. V pubertě se v mladém mužském těle pod vlivem hormonů začnou tvořit funkční spermie. Jelikož se jedná o buňky pohlavní, a ty oproti normálním buňkám těla obsahují poloviční počet chromozomu, musí během vývoje spermie dojít k takzvanému redukčnímu dělení, kdy se sníží počet chromozomu na polovinu.

Dochází také k tvarově specifickým změnám, kterým se odborně říká spermiohistogeneze. Při ní se genetický materiál přeskupuje do hlavičky spermie, energetické centrum je lokalizováno do krčku a pohyb umožňuje bičík. Ten je až do příchodu do chámovodu paralyzován. Podmínkou pro správný vývoj spermií je nižší teplota (proto jsou mužské pohlavní orgány umístěny mimo břišní dutinu) a také dostatečná stimulace pohlavími hormony – FSH a testosteronem. Celý proces spermatogeneze trvá zhruba 74 dní.

indukce-spermatogeneze

Princip hormonálního řízení

Testosteron jako přední mužský hormon je v 95 procentech vylučován Leydigovými buňkami varlat. Dále je jeho tvorba zajištěna v menší míře také kůží nadledvin. Sekreci testosteronu řídí hormony hypotala-hypofyzální. Jako první působí tzv. gonadotropin uvolňující hormon (GnRH). Ten je vylučován hypotalamem (hormonální centrum v mozku). Díky jeho vlivu se stimuluje produkce gonadotropinu (FSH, LH), což jsou přímé produkty hypofýzy (podvěsku mozkového). Gonadotropiny, konkrétně LH, poté stimulují Leydigovy buňky k produkci testosteronu. FSH přímo působí na stimulaci spermatogeneze. Vyprodukovaný testosteron také pozitivně ovlivňuje spermatogenezi a zároveň tlumí produkci GnRH. Testosteron dále ovlivňuje tvorbu sekundárních pohlavních znaků muže (ochlupení, stavba těla, hlas).

Vyšetření muže

Anamnéza: Lékař otázkami sleduje hlavně nástup puberty a vývoj genitálu. Zaměřuje se také na běžnější choroby.

Spermiogram: Nutná 3 až 5denní sexuální abstinence.

Klinické vyšetření + vyšetření varlat: Měří se objem varlat pomocí orchidometru nebo ultrasonograficky.

Stanovení hladiny hormonů v krvi: Testosteron, gonadotropin

Zobrazovací metody v oblast hypofýzy: CT - computerová tomografie

Pro kterého muže je hormonální terapie spermatogeneze určená?

U párů, u kterých byl prokázán mužský faktor jako příčina neplodnosti. Jsou to muži s azoospermií (nízký počet spermií v ejakulátu), kteří mají sníženou hladinu FSH a testosteronu v krvi a zároveň se u nich nevyskytl jiný patologický proces v oblasti hypofýzy. Také to mohou být muži s hypo nebo normogonadotropním hypogonadismem (nedostatečná funkce mužských pohlavních žláz), oligoastenospermií (malé množství spermií, které jsou málo pohyblivé) či kryptorchismem.

Terapie spermatogeneze

Terapie je vždy dlouhodobá. Neplodný pár může očekávat první výsledky terapie v horizontu 3 až 6 měsíců. K terapii spermatogeneze se používá několik druhů hormonálních přípravků:

 1. hCG

 2. gonadotropiny

 3. gonadotopiny uvolňující hormon (GnRH)

1) hCG volíme jako terapii první volby. Lidský choriový gonadotropin (hCG) pomůže neplodnému muži zvýšit hladinu testosteronu, a tím pozitivně indukuje spermatogenezi. Tento hormon je fyziologicky velmi podobný LH hormonu. hCG se aplikuje intramuskulárně (do svalů) v dávce 2000 až 5000 mezinárodních jednotek. Pokud pacient nereaguje na terapii samotným hCG, je vhodné jej zkombinovat s gonadotropiny.

2) Léčba pomocí hormonálních preparátů s obsahem gonadotropinů (LH, FSH). FSH a LH jsou jednou z dostupných metod při řešení mužské neplodnosti. Obvykle je tento postup kombinován s léčbou pomocí hCG (lidský choriový gonadotropin), který normalizuje hladiny testosteronu. Léčbu pomocí gonadotropinů zahajujeme 2 až 3měsíční aplikací hCG, tento hormon nám pomůže stabilizovat a navýšit hladinu testosteronu. Poté začneme podávat gonadotropiny společně s hCG. Tuto terapii pacient podstupuje zhruba na 6 měsíců. Každý měsíc se pacientovi testuje spermiogram. Pokud se nám léčba jeví jako neúspěšná, je možno zvýšit dávku gonadotropinu. hCG i gonadotropiny aplikujeme jehlou do svalu nebo do podkoží.

3) V některých případech mužské neplodnosti se úspěšně začalo používat gonadotropiny uvolňující hormon (GnRH), které také pozitivně stimulují spermatogenezi.

Preparáty

 • hCG: Pregnyl, Pregnesin

 • Gonadotropiny: Gonal-F, Puregon, Merional, Menogon

 • Gonadotopiny uvolňující hormon: Synarel, Dekapeptil

Nežádoucí účinky

 • Bolesti hlavy

 • Změna nálady

 • Bolest a zarudnutí v místě aplikace

 • Otoky

 • Alergická reakce

 • Někdy přechodná citlivost bradavek až gynekomastie (zvětšení prsní žlázy u muže)

 • Návaly horka a pocení

Aktualizováno: 25.2.2009

Indukce spermatogeneze

Doktor ve Vašem okolí