• 22 odpovědí
 • 1 Like

Doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Gynekologie a porodnictví Brno  |  Reprodukční medicína Brno
Gynekologie a porodnictví Brno  |  Reprodukční medicína Brno
Centrum asistované reprodukce CAR 01 Brno

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Doc. MUDr. Igor Crha, CSc. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Doc. MUDr. Igor Crha, CSc. - Gynekologie a porodnictví Brno  |  Reprodukční medicína Brno

Motto:

Naše centrum je prvním českým pracovištěm zabývajícím se problematikou umělého oplození.

Více o lékaři

doc.MUDr. Igor Crha, CSc.

Věnuje se léčbě poruch plodnosti od roku 1991.  Disertační práce byla zaměřena na  imunologii neplodnosti, habilitační práci věnoval vlivu toxických látek na poškození lidských zárodečných buněk. K hlavním odborným zájmům patří poruchy plodnosti muže a endometrióza. Publikoval více než 50 původních prací v zahraničních a českých odborných časopisech, podílel se na řešení 12 grantových projektů, je spoluautorem  6 odborných učebnic. Je členem výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS, členem zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Reprodukční medicína,  členem European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1980: Lékařská fakulta UJEP, Všeobecné

 • 1984: Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví

 • 1990: Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví

 • 1996: Složení kandidátských zkoušek a obhajoba disertační práce "Význam anticardiolipinu a antihistonu v patologii reprodukce"

 • 2007: Atestace z reprodukční medicíny

 • 2001: Habilitace "Význam kadmia v patologii lidské reprodukce"

Přehled zaměstnání

 • 1980 - 1991: Samostatně pracující lékař gynek. porod. oddělení nemocnice

 • 1980 - 1981: Základní vojenská služba u železničního vojska

 • 1991 - 1994: Samostatný vědecký pracovník na I. gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně

 • 1994 - 2001: Odborný asistent na I. gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně

 • 2001 - dosud: docent

 • od 1.9.2005 přednosta Katedry porodní asistence

Pedagogická činnost

 • docent

 • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z gynekologie a porodnictví v českém a anglickém jazyce.

 • Vedoucí studentské vědecké činnosti Gynekologicko - porodnické kliniky

 • Školitel postgraduálního doktorantského studia

 • přednášející bakalářského studia

 • přednášející IDVZP

Vědeckovýzkumná činnost

 • Patologie reprodukce, problematika poškození gamet xenobiotiky, antioxidantia v reprodukci.

 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 2705 - 2: "Lokální imunologické faktory v tvorbě adhezí" (1995-1996)

 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 4078 - 3: "Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF" (1997-1999)

 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 4079 - 3: "Predikce rizika hluboké žilní trombózy při užívání hormonální kontracepce a v graviditě" (1997-1999)

 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 3804 - 3: "Prevence komplikací metod asistované reprodukce - využití analýzy dat z národního registru" (1996-1998)

 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 4165 - 3: "Identifikace peroxisomů a jejich úloha v eliminaci poškození lidských zárodečných buněk kyslíkovými radikály při in vitro fertilizaci"

 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR:"Poruchy plodnosti způsobené chlamydiální infekcí"

 • problematika fertility onkologických pacientů

 • Grant FN Brno: "Zvýšení efektivity léčby neplodnosti metodou IVF technikou UZ řízeného transferu embryí"

 • Grant IGA MZCR "Význam homocysteinu v lidské reprodukci"

Akademické stáže

 • 1993: Kurz spermatologie v referenční laboratoři pro andrologii, Brno

 • 1993: Kurz endoskopie a asistované reprodukce, Erlangen

 • 1994: Kurz reprodukční imunologie, Plzeň

 • 1995: Kurz terapie GnRH analogy, Cambridge

 • 1995: Kurz dárcovství gamet, Maastricht

 • 1997: Kurz operační hysteroskopie, Pardubice

 • 1999: Kurz vaginální operativy, Zlín

 • 2001: Kurz detekce xenobiotik, Praha

 • 2007: Kurz Národní registr asistované reprodukce, Praha

 • 2008: Kurz ScienceDirect

 • 2009: Kurz "omics" v asistované reprodukci, Ženeva

Universitní aktivity

 • člen Akademického senátu LF MU 1997 - 2003 člen komise chirurgické sekce Studentské vědecké konference 2009, 2010

Mimouniversitní aktivity

 • od 1980: Česká gynekologicko - porodnická společnost

 • 1996 - 1999: Akreditační komise Sekce asistované reprodukce ČGPS

 • od 1999: Etická komise Sekce asistované reprodukce

 • od 1995: Sekce gynekologické endoskopie ČGPS

 • 1996 - 1997: New York Academy of Sciences

 • od 1996: European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

 • od 2000: vedoucí redaktor časopisu Praktická gynekologie

 • od 2004: člen redakční rady časopisu Praktická gynekologie

 • 2004: člen výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS

 • 2006: člen Akreditační komise MZČR

 • 2007: člen zkušební komise MZČR pro atestační zkoušky oboru Reprodukční medicína

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1997-2003: Člen Akademického senátu Lékařské fakulty

 • Autor oponentských posudků pro IGA MZ ČR - grantové projekty a závěrečné zprávy

 • Autor oponentských posudků kandidátské disertační práce

 • Předsedání a moderování přednáškových bloků na celostátních konferencích

 • Člen organizačního výboru celostátních konferencí

 • vedoucí redaktor Praktické gynekologie

 • uznání ministra zdravotnictví za řešení grantového úkolu

 • uznání za přednášky na konfereních

 • člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví 2006

 • člen výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS

 • recenzent časopisu Journal of Assisted Reproduction and GeneticsNaše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Gynekologie
Antikoncepce
Endometrioza
Hysterektomie abdominální radikální (odstranění dělohy)
Hysterektomie vaginální radikální (Schauta)
Klimakterium a menopauza
Laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie (LARVH)
Mimoděložní těhotenství
Močová inkontinence
Nádory dělohy
Nádory děložního čípku
Nádory pochvy
Nádory prsu
Nádory vaječníku
Očkování proti karcinomu děložního čípku
Poruchy menstruačního cyklu
Vaginální operace při močové inkontinenci
Záněty v gynekologii
Léčba neplodnosti
Dárcovství embryí
Dárcovství vajíček
Hormonální vyšetření
Indukce ovulace
Intrauterinní inseminace - IUI
Mimotělní oplodnění - IVF
Preimplantační genetická diagnostika
Výpočet ovulace
Vyšetření průchodnosti vejcovodů

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Články

Napište nám

Adresy

Gynekologie a porodnictví Brno  |  Reprodukční medicína Brno
Adresa
Obilní trh 11
602 00 Brno
Česká republika

 Brno