Fakultní nemocnice Brno

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Fakultní nemocnice Brno a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Fakultní nemocnice Brno

Motto:

Fakultní nemocnice Brno se stala prvním a jediným zdravotnickým zařízením v České republice, které má samostatně certifikovány všechny kliniky a nemedicínské útvary současně a které je zároveň certifikováno jako celek dle normy ISO ISO 9001 :2000.

Více o nás

Profil kliniky

Fakultní nemocnice Brno vznikla z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví k 1. lednu 1998. Součástí tohoto zdravotnického zařízení se staly tři do té doby samostatné fakultní nemocnice - Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně - Bohunicích, Fakultní dětská nemocnice J. G. Mendela a Fakultní porodnice na Obilním trhu. Tímto spojením vzniklo zdravotnické zařízení poskytující specializovanou, vysoce specializovanou a super specializovanou péči pacientům všech věkových kategorií, všech diagnóz.

V následujících letech se FN Brno rozrostla o Odběrové středisko v Třebíči, o Výzkumný ústav zdraví dítěte a o plicní léčebnu v Babicích nad Svitavou, jež byla přebudována na Léčebnu pro dlouhodobě nemocné v Bílovicích nad Svitavou.

Dnes se Fakultní nemocnice Brno objemem poskytované péče řadí k největším nemocnicím v republice. Každý rok je zde totiž ošetřeno na jeden milion pacientů, na 2 106 lůžkách je každoročně hospitalizováno více než 75.000 pacientů a narodí se zde 5.500 dětí každý rok.

Fakultní nemocnice Brno zahájila v roce 2001 jako první v České republice proces certifikace a implementace systému řízení jakosti. Pro proces certifikace byla zvolena složitější, finančně, personálně i časově náročnější, ale kvalitativně přínosnější cesta postupné certifikace jednotlivých, více jak 150, pracovišť.

V únoru 2007 se také jako první a doposud jediná stala jako celek držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2000. Prestižní auditorská firma Det Norske Veritas svými pravidelnými šetřeními potvrzuje kontinuitu kvality našich procesů i produktů.

Gynekologicko - porodnická klinika

(založena 1919)

pracoviště Porodnice, Obilní trh 11, 625 00 Brno

pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Univerzitní klinika, založená již roce 1919, je dnes Evropským centrem vzdělávání v oblasti gynekologie a porodnictví. Její vědecké a pedagogické aktivity jsou orientovány na následující odborné programy: 
  • perinatologický program - centralizace předčasných porodů a těhotenských patologií, komplexní prenatální diagnostika, snižování perinatální mortality a morbidity matek i novorozenců

  • program asistované reprodukce - se zabývá léčbou poruch neplodnosti. Zajišťuje léčbu všech faktorů neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně operačních výkonů jako součást diagnostiky a terapie. Dále zajišťuje péči o incipientní a rizikovou graviditu a případné komplikace po asistované reprodukci.

  • onkogynekologický program - zabývá se prevencí a včasným záchytem nádorových onemocnění rodidel i prsu a jejich účinnou léčbou. K přesnému stanovení histologické diagnózy významně přispívá nově založená kryobanka na zpracování nádorového materiálu. Právě tyto výsledky umožňují získat onkologii nové poznatky z molekulární biologie, a tím určit prediktivní faktory ke zjištění časných stadií onemocnění.

  • senologický program - od roku 1994 je zajišťována komplexní péče o ženy s onemocněním mléčné žlázy včetně preventivních mamografických vyšetření. V senologii jasně převládá trend tzv. konzervativních chirurgických výkonů, které eliminují nežádoucí estetické změny prsů operovaných žen.

Ve všech těchto oblastech klinika dosahuje významných vědecko-výzkumných, pedagogických i léčebně-preventivních výsledků, srovnatelných s univerzitními pracovišti tohoto typu všude ve světě.

Klinika je dle současné koncepce oboru gynekologie a porodnictví rozdělena na tyto odborné úseky:     úsek perinatologický (porodnický) na pracovištích Porodnice a Bohunice

  • úsek gynekologický na pracovištích Porodnice a Bohunice

  • úsek asistované reprodukce na pracovišti Porodnice

  • úsek onkologické gynekologie a senologie na pracovišti Porodnice

Klinika je lokalizována na dvou místech - pracoviště Porodnice a pracoviště Bohunice.

Pracoviště Porodnice má 165 gynekologických a porodnických lůžek a zajišťuje regionální regionální komplexní péči porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou komplexní péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce.

Pracoviště Bohunice má 50 gynekologických a porodnických lůžek a zajišťuje regionální komplexní gynekologickou péči a intermediární specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny.

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Antikoncepce
Diagnostická hysteroskopie
Endometrioza
Hysterektomie abdominální (odstranění dělohy)
Hysterektomie abdominální radikální (odstranění dělohy)
Hysterektomie vaginální (odstranění dělohy)
Hysteroskopické odstranění benigních nádorů a srůstů
Klimakterium a menopauza
Konizace děložního čípku
Laparoskopická léčba endometriózy
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH)
Mimoděložní těhotenství
Močová inkontinence
Nádory dělohy
Nádory děložního čípku
Nádory pochvy
Nádory prsu
Nádory vaječníku
Očkování proti karcinomu děložního čípku
Operace pro cysty vaječníku
Poruchy menstruačního cyklu
Salpingektomie (odstranění vejcovodu)
Vaginální operace při močové inkontinenci
Záněty prsu
Záněty v gynekologii

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Články

Napište nám

Adresy

Adresa
Jihlavská 20
625 00 Brno
Bohunice
Česká republika

 Brno