prim. MUDr. Robert Hudeček Ph. D.

Gynekologie a porodnictví Brno
Gynekologie a porodnictví Brno
Fakutní nemocnice Brno

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás prim. MUDr. Robert Hudeček Ph. D. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - prim. MUDr. Robert Hudeček Ph. D. - Gynekologie a porodnictví Brno

Motto:

Fakultní nemocnice Brno se stala prvním a jediným zdravotnickým zařízením v České republice, které má samostatně certifikovány všechny kliniky a nemedicínské útvary současně a které je zároveň certifikováno jako celek dle normy ISO ISO 9001 :2000.

Více o lékaři

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Narozen 2.9.1970 v Hradci Králové, absolvoval Lékařskou fakultu MU v Brně v roce 1995 a v témže roce nastoupil na I. gynekologicko–porodnickou kliniku MU a FN Brno. V letech 1998 a 2002 složil atestační zkoušky z gynekologie a porodnictví I. a II. stupně a navázal kombinovanou formou Doktorandského studia, které ukončil disertací v roce 2006. Od roku 2003 se stal odborným asistentem LF MU v Brně a členem komise pro technický rozvoj klinických pracovišť univerzity.

V témže roce byl jmenován do funkce vedoucího lékaře Gynekologického útvaru gynekologicko-porodnické kliniky a od roku 2004 převzal po doc. Jelínkovi činnost vedoucího lékaře Centrálních operačních sálu PRM. V roce 2004 se stal vedoucím redaktorem Praktické gynekologie a koordinuje činnost redakční rady a vydavatele tohoto celostátního periodika dosud. Od roku 2005 vykonává funkci zástupce přednosty kliniky pro postgraduální a celoživotní vzdělávání ve specializační přípravě a ve spolupráci s prof. Ventrubou se podílí na rozvoji celostátního vzdělávacího systému. Na podzim roku 2007 získal certifikaci Royal college of Obstetricians and Gynaecologists v Londýně pro postgraduální vzdělávání v oboru dle norem EBCOG,čímž byly vytvořeny podmínky pro recertifikaci pracoviště pro postgraduální a celoživotní vzdělávání ve specializační přípravě v  gynekologii a porodnictví na Evropské úrovni. V roce 2007 byl jmenován do funkce zástupce přednosty kliniky pro LPP GPK, ve které koordinuje činnost obou gynekologicko-porodnických pracovišť kliniky.

V profesionálním zaměření se specializuje na oblast reprodukční gynekologie. Zde především rozvíjí problematiku infertility, terapie endometriózy a endokrinologii. Podporuje rozvoj minimálně invazivní endoskopické operativy a spolupracuje na činnosti Centra asistované reprodukce. Jeho vědecká činnost se odráží v řešení grantových úkolů IGA MZ ČR , které v letech 1998-2008 zasahují oblast aplikace neuronových sítí ke stanovení faktorů ovlivňujících výsledky asistované reprodukce, velkokapacitní přenosy medicínských dat systémem PACS, vyhodnocení rizika ovariálního karcinomu v souvislosti s léčbou neplodnosti, či možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii. Zavedl do klinické praxe software pro tisk a evidenci operačních protokolů Pfannenstiel a dlouhodobě se podílí na evaluaci operačních trendů pracoviště a perioperačních komplikací. V letech 1996 - 2008 je autorem či spoluautorem více než 60 publikací a 80 přednášek. Je ženatý a má dvě děti. Mimo pracovní aktivity se intenzivně věnuje golfu a turistice.

Stav:    

ženatý, dcera Lucie, syn David

Specializace:

Reprodukční gynekologie, asistovaná reprodukce, sexuologie

andrologie, endokrinologie, imunologie, endometriosa, infertilita,

minimálně invazivní chirurgie, endoskopie

Funkce:

 • zástupce přednosty pro LPP GPK

 • vedoucí lékař gynekologického útvaru

 • zástupce přednosty pro postgraduální vzdělávání

 • vedoucí lékař COS - II

 • odborný asistent

Kvalifikace:   

 • LF MU Brno - promoce červenec 1995

 • Atestace I.stupně z gynekologie a porodnictví, Brno, květen 1998

 • Atestace II.stupně z gynekologie a porodnictví, 2002

 • Doktorandské studium, kombinovaná forma - disertace prosinec 2006

Publikace:

Celkem 67 autorských a spoluautorských publikací (1996 - 2008)

Přednášky:

Celkem 82 autorských a spoluautorských přednášek (1996 - 2008)

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Gynekologie
Antikoncepce
Diagnostická hysteroskopie
Endometrioza
Hysterektomie abdominální (odstranění dělohy)
Hysterektomie vaginální (odstranění dělohy)
Hysteroskopické odstranění benigních nádorů a srůstů
Klimakterium a menopauza
Konizace děložního čípku
Laparoskopická léčba endometriózy
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH)
Mimoděložní těhotenství
Očkování proti karcinomu děložního čípku
Operace pro cysty vaječníku
Poruchy menstruačního cyklu
Salpingektomie (odstranění vejcovodu)
Vaginální operace při močové inkontinenci
Záněty v gynekologii
Léčba neplodnosti
Asistovaný hatching
Dárcovství embryí
Dárcovství vajíček
Genetické vyšetření
Hormonální vyšetření
Indukce ovulace
Indukce spermatogeneze
Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie – ICSI
Intrauterinní inseminace - IUI
Kryokonzervace zárodečných buněk
Mimotělní oplodnění - IVF
Preimplantační genetická diagnostika
Výpočet ovulace
Vyšetření průchodnosti vejcovodů

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Články

Napište nám

Adresy

Gynekologie a porodnictví Brno
Adresa
Obilní trh 11
625 00 Brno
Veveří
Česká republika

 Brno