Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.

Napište nám

Recenze (2)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. již získal/a tuto recenzi

Profil - Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.

Více o nás

Profil zařízení

Nemocnice svaté Zdislavy a.s. je jediné privátní lůžkové zdravotnické zařízení na Vysočině. Pacientům poskytuje všestrannou lékařskou péči tak, jak se od nemocnice očekává.

Slouží nejen lidem z Velkomeziříčska, resp. jihovýchodní Vysočiny, ale nabyla už takového jména, že je vyhledávána pacienty z celé České republiky a dokonce i zahraničí.

Vysoce kvalifikovaný tým nemocnice umí nabídnout specializované výkony. K těm patří například miniinvazivní bandáže žaludku, či náhrady velkých kloubů. Zároveň ale nemocnice slouží všestranně svému regionu a lidem z kraje.

Nemocnice svaté Zdislavy pracuje už několik let bez dluhů, dotací a sanací z veřejných rozpočtů. Je typickou ukázkou kvalitní lékařské péče v symbióze s dobrým ekonomickým počínáním.

Proto je Nemocnice svaté Zdislavy nezbytnou a nenahraditelnou součástí sítě zdravotnických zařízení Vysočiny a České republiky vůbec.

Bariatrická a obezitologická ambulance

Již delší dobu se zabývá problematikou léčby obezity, jejíž fenomén a významná zdravotní rizika s ní spojená dnes v naší i celosvětové populaci nezadržitelně narůstá.

Svým pacientům nabízí ve spolupráci s týmem špičkových odborníků z oborů obezitologie, interní medicíny, chirurgie, psychologie,diabetologie a gastroenterologie komplexní léčbu.

Nosným programem oddělení je v prvé řadě chirurgická léčba obezity, a to především v podobě tzv. "adjustabilní bandáže žaludku", která díky své vysoké efektivnosti a relativní jednoduchosti představuje dnes nejrozšířenější formu operačního řešení obezity v Evropě.

Počtem provedených operačních výkonů se dnes toto pracoviště řadí na jedno z předních míst v rámci ČR.

Navíc, jako jedno z mála pracovišť v republice, nabízí nemocnice sv. Zdislavy i některé další vysoce specializované operační metody léčby obezity.

Bariatrická poradna probíhá každou středu od 12.00 - 14.00 hod. v prostorách chirurgické ambulance.

Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení je neodmyslitelnou součástí Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. Mostiště. Jednotlivé lékařské obory lůžkové péče naší nemocnice se vzájemně doplňují a tak lze docílit komplexnosti poskytované péče. Vedle dalších lůžkových oddělení - interny, ortopedie a následné péče - poskytuje chirurgické oddělení naší nemocnice poměrně širokou škálu chirurgických výkonů. Základní skupinu tvoří výkony z oblasti všeobecné chirurgie. Pro laika lze přiblížit tak, že nejčastěji chirurgicky léčíme, tedy operujeme, onemocnění žlučníku, různé druhy kýl, záněty slepého střeva, nádory či jiná onemocnění žaludku a střev. Veškeré náhle vzniklé stavy, které vyžadují neodkladnou chirurgickou péči, tj. krvácení, záněty a otravy krve, úrazy. Za posledních 15 let došlo k výraznému rozvoji miniinvazívních technik. Jedná se o operace za použití kamery, světelného zdroje a dalších speciálních nástrojů. Předností pro pacienta je potom malá operační rána, minimální porušení stěny břišní, zpravidla menší bolestivost a řada dalších argumentů. Po letitých zkušenostech však také víme, že se nadále setkáváme s diagnózami, které se bez „velkého řezu“ prostě neobejdou.
Vedle všeobecné chirurgie se postupem doby i na našem pracovišti profilují specializované chirurgické disciplíny. Například chirurgie štítné žlázy, kde ve spolupráci s endokrinologickou ambulancí operujeme každoročně řadu nemocných. Chirurgická léčba štítné žlázy znamená v naprosté většině případů její úplné odstranění.
Jinou oblastí našeho spektra výkonů jsou operace z oboru cévní chirurgie. Mnohdy se jedná o náhlé uzávěry tepen, zejména dolních končetin například krevním vmetkem z levé síně srdeční. Pokud chirurg okamžitě správně nezasáhne, může být pacientova dolní končetina velmi ohrožena. Dokonce může dojít k tak závažné poruše prokrvení, že stav skončí amputací končetiny. Bohužel se tyto dramatické stavy netýkají pouze přestárlých pacientů. V plánovaném spektru našich výkonů provádíme rekonstrukce zúžených či zcela uzavřených úseků tepen, tzv. bypassy.
Největším zde poskytovaným výkonem je náhrada břišní aorty protézou.
Řadu let se zaměřujeme na správnou chirurgickou léčbu tzv. „křečových žil“ s kožním defektem, tedy bércovým vředem.
Každodenní provoz je zajištěn na úseku ambulancí, standardního oddělení, jednotky intenzívní péče pro chirurgické obory a na operačních sálech.
Naším cílem je poskytovat moderní a kvalitní chirurgickou péči a věnovat pacientům osobní přístup.

Centrum robotické chirurgie Vysočina

Je moderní chirurgické pracoviště, které poskytuje široké spektrum miniinvazivních operačních zákroků pomocí robotického systému da Vinci od firmy Intuitive Surgical. Jedná se o moderní způsob operování pomocí přístroje, který operatér ovládá z tzv. operační konzoly a určuje tak pohyby speciálních chirurgických nástrojů v operačním poli. Operatér vidí do operačního pole pomocí stereotaktické kamery, která mu umožňuje svým trojrozměrným zobrazením vnímat také hloubku obrazu. Asistent a instrumentářka sledují pohyb operačních nástrojů na zvláštním monitoru ve dvojrozměrném zobrazení. Ramena robota se nastaví do příslušné polohy k tělu pacienta s ohledem na typ operace, která má být provedena. Do dutiny břišní se nejprve zavede určité množství plynu (oxidu uhličitého), který je inertní, tedy nezpůsobuje nežádoucí reakce orgánů. Speciálními trubičkami (trokary) se postupně zavádějí do operačního pole příslušné chirurgické nástroje. Ty jsou na svém zevním konci upraveny tak, aby je bylo možno připevnit k řídicí koncovce na ramenu robota. Ramena robota a tím i jednotlivé nástroje v operačním poli řídí a pohybuje s nimi operatér sedící v operační konzole. Asistent pomáhá operatérovi sjednávat přehled v operačním poli pomocí nástrojů, které se běžně využívají při laparoskopických operacích již řadu let.

Naše pracoviště se specializuje na robotické operace systémem da Vinci v těchto oblastech:

  1. urologie – radikální operace prostaty, parciální resekce ledviny, plastiky ledvinné pánvičky a nefrektomie.

  2. břišní chirurgie – resekce žaludku a resekce střev a konečníku, připravujeme resekce jater.

  3. cévní chirurgie – rekonstrukce břišní aorty a pánevních tepen.

Spektrum výkonů se bude postupem času upravovat. Stojíme na počátku nové doby, která bude jistě postupně přinášet nové poznatky, názory a zdokonalení.

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení spolu s následnou rehabilitační péčí má celkem 28 lůžek, k tomu dále 3 lůžka intenzivní péče v rámci jednotky intenzivní a resuscitační péče.
Ve spektru naší operativy jednoznačně dominují endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, kdy po několik posledních let provádíme kolem 400 těchto operací ročně.
Nelze ale pominout i arthroskopické operace zejména kolena a ramena, kdy v poslední době operujeme velké množství náhrad předního zkříženého vazu nebo stabilizací ramenního kloubu pro recidivující luxaci.
Další oblastí, kde jsme aplikovali do praxe nejnovější poznatky a léčebné postupy, je například chirurgie nohy, hlavně řešení statických deformit (vbočený palec, plochá noha , deformity prstů).
K dispozici máme moderní instrumentarium a implantáty „NEW DEAL“ pro chirurgii nohy.
V maximální možné míře využíváme tzv. miniinvazivních postupů, v indikovaných případech počítačové navigace. Používáme systém pro pooperační sběr krve ORTHO P.A.S. nebo tzv.autotransfuzi, moderní implantáty a endoprotézy.
To vše zmenšuje zatížení pacienta, zlepšuje a urychluje hojení a rehabilitaci po operacích, zkracuje dobu pobytu v nemocnici a následnou rekonvalescenci.
Miniinvazivní postupy snižují také pooperační bolest a menší jizvy jsou kosmeticky výhodné.

 

Urologická ambulance:

Ordinační hodiny: Čt 16:00 - 18:00
V ambulanci se léčí pacienti s onemocněními ledvin, močových cest a pohlavních orgánů. Jsou prováděna také ultrazvuková a endoskopická vyšetření močových cest a močového měchýře. Ambulance dispenzarizuje také pacienty s nádorovými urologickými onemocněními. K vyšetření je nutné se předem objednat.

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Chirurgie
Akutní a chronické uzávěry žil
Akutní cévní příhody
Chirurgická léčba hemoroidů
Chirurgické výkony při poranění tepen a žil
Chirurgie dvanácterníku
Chirurgie pankreatu (slinivky břišní)
Chirurgie sleziny
Chirurgie štítné žlázy
Chirurgie tenkého střeva
Chirurgie tlustého střeva a konečníku
Chirurgie žaludku
Chirurgie žlučníku
Chronické zúžení a uzávěry tepen
Diagnostická a léčebná endoskopie
Diagnostika a léčba bolestí břicha
Laparoskopická adheziolýza (odstranění srůstů)
Laparoskopická amputace rekta - Milles
Laparoskopická apendektomie (odstranění výběžku slepého střeva)
Laparoskopická cholecystektomie (odstranění žlučníku)
Laparoskopická hernioplastika (operace kýly)
Laparoskopická laváž, drenáž a revize u peritonitidy (zánětu pobřišnice)
Laparoskopická operace strangulačního ileu (střevní neprůchodnosti)
Laparoskopická resekce tlustého střeva
Laparoskopická resekce žaludku
Laparoskopická sutura perforovaného vředu
Laparoskopie v chirurgii
Léčba bércových vředů a nehojících se ran
Léčba nemocí pohybového aparátu
Léčba zarůstajících nehtů
Náhlé příhody břišní v chirurgii
   Akutní perforace (prasknutí) peptického vředu dvanáctníku
   Akutní zánět slepého střeva (apendicitida)
   Akutní zánět slinivky břišní (pankreatu)
   Zánět pobřišnice (peritonitida)
Operace břišní kýly
Ošetření ran, abscesů a popálenin
Ošetření zlomenin a luxací kloubů
Péče o pacienty se stomii
Pneumothorax
Proktologie (léčba onemocnění konečníku)
Robotická chirurgie v břišní chirurgii
Stomie (vývody) tenkého a tlustého střeva
Kardiologie
Arytmie
Chlopňové vady
Chronické srdeční selhání
Hypertenze (vysoký krevní tlak)
Ischemická choroba srdeční
Kardiomyopatie
Vyšetřovací metody v kardiologii
Gastroenterologie a proktologie
Celiakie a jiné malabsorbce
Cholelitháza (žlučové kameny)
Crohnova choroba
Divertikly tenkého střeva
Divertikulóza tlustého střeva
Dráždivý tračník
Gastritidy
Ileus (střevní neprůchodnost)
Jaterní cirhóza a steatóza
Jaterní encephalopathie a koma
Jaterní selhání
Nádory jater
Nádory slinivky břišní (pankreatu)
Nádory tenkého střeva
Nádory tlustého střeva
Nádory žlučníku a žlučových cest
Nemoci jícnu
Pankreatitidy (záněty slinivky břišní)
Portální hypertenze
Průjem (diarrhoe)
Rozdělení a léčba icteru (žloutenky)
Stavy po operaci žaludku
Systémová onemocnění postihující tenké střevo
Toxické a polékové poškození jater
Ulcerózní kolitida (proktocolitis)
Vaskulární onemocnění tenkého střeva
Vřed žaludku a duodena
Vyšetřovací metody jater
Vyšetřovací metody slinivky břišní
Vyšetřovací metody v gastroenterologii
Vyšetřovací metody žlučníku a žlučových cest
Zácpa (obstipace)
Záněty jater (hepatitidy)
Urologie a Andrologie
Cirkumcize (obřízka)
Nefrektomie (odstranění ledviny)
Operace hydrokély
Punkční biopsie prostaty
Pyeloplastika (operace při rozšířené ledvinové pánvičky)
Resekce ledviny
Robotická nefrektomie (odstranění ledviny)
Robotická plastika ledvinové pánvičky
Robotická radikální prostatektomie
Robotická resekce ledviny
Endokrinologie
Diabetes mellitus (cukrovka) I. typu
Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu
Onemocnění štítné žlázy
Dietologie
Diety u interních onemocnění
Léčba obezity
Ortopedie
Hlezno - podvrtnutí
Hlezno - přední syndrom
Koleno - operace čéšky
Koleno - operace menisku
Koleno - plastika předního zkříženého vazu
Koleno - resekce pliky
Koleno - stabilizace čéšky
Koleno - totální endoprotéza
Koleno - UNI TEP
Konzervativní léčba úrazů
Kyčel - CKP u starších
Kyčel - totální endoprotéza klasická
Loket - epikondylitidy
Noha - vbočený palec
Obstřiky a punkce
Rameno - ošetření rotátorové manžety
Rameno - CKP
Rameno - operace přední luxace
Rameno - ošetření šlachy bicepsu
Rameno - stabilizace luxace
Ruka - karpální tunel
Ruka - lupavý prst
Ultrazvukové vyšetření kyčlí kojenců
Pneumologie
Nádory plic a průdušek
Naléhavé příhody v pneumologii
Onemocnění bránice
Onemocnění mediastina
Onemocnění pohrudnice
Plicní fibróza
Pneumokoniózy
Pneumonie (zápal plic)
Tuberkulóza
Vyšetřovací metody v pneumologii
Záněty průdušek

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Mostiště 93
59401 Velké Meziříčí
Česká republika

 Velké Meziříčí