• 1230 odpovědí
 • 9 Likes

Revmacentrum®

 • 100% do 1 dne
 • zodpovězených
  poptávek
  průměrná
  odpověď

Napište nám

Recenze (4)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Revmacentrum® a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Revmacentrum® již získal/a tuto recenzi

Profil - Revmacentrum®

Motto:

V Revmacentru děláme vše pro Váš zdravý a bezbolestný pohyb s důrazem na bioterapii od konzervativní léčby až po léčbu chirurgickou s individuálním přístupem ke každému pacientovi

Uvítání

Krédem naší společnosti je jít cestou maximální kvality diagnostiky a léčby, nikoli kvantitou ošetřených pacientů.

Specializace a preferovaná oblast činnosti

Komplexní péče o pohybový aparát v oborech revmatologie, ortopedie. Speciální zaměření na léčbu rázovou vlnou. Léčba poškození pohybového aparátu bioterapií s využitím aktivované krevní plazmy růstovými faktory z krevních destiček metodou PRP /ACP

Profesní filozofie

 

 

Více o nás

Profil společnosti Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o.

 

Naše filozofie:

Krédem naší společnosti je jít cestou maximální kvality diagnostiky a léčby, nikoli kvantitou ošetřených pacientů. Tuto kvalitu a bezpečí léčby pro naše pacienty ověřovat trvale nezávislým auditem.Velice si vážíme si našich dlouholetých pacientů, kteří mají k našim lékařům trvalou důvěru, jsou našimi stálými klienty a svěřují nám trvale do své péče nejen sebe, ale i své rodinné příslušníky a nejbližší přátele.Těmto pacientům chceme, na základě rodinných tradic a návaznosti péče, osobním přístupem ke každému pacientovi, poskytnout v příjemném prostředí možnost řešení a dořešení každého bolestivého stavu pohybového ústrojí s maximálním využitím nejmodernějších biologických konzervativních léčebných postupů až samozřejmě po terminální klasickou léčbu ortopedicko - chirurgickou.Revmacentrum® je zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu. Je součástí společnosti Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o.

 • S potěšením a hrdostí oznamujeme našim stávajícím i potenciálním pacientům, že jsme jako historicky první ambulantní zdravotnické zařízení v České republice získali dne 11.2.2010 akreditaci kvality a bezpečí udělenou po akreditačním šetření nezávislou Spojenou akreditační komisí ČR. Již 3x bylo naše zdravotnické zařízení reakreditováno, poslední reakreditace 2/2016
 • Součástí Revmacentra® je specializované pracoviště pro komplexní diagnostiku a léčbu rázovou vlnou pohybového ústrojí - Centrum ESWT® - rázová vlna.
 • Odborná péče o pohybový aparát je zajištěna jak po stránce diagnostické (laboratorní vyšetření, vyšetření pohybového aparátu ultrazvukem - SONO - USG, kromě preventivního vyšetření dětských kyčlí), tak i léčebné - konzervativní i veškerá chirurgická léčba pohybového aparátu.
 • Zdravotní péče je poskytována lékaři - specialisty - s nejvyšší odbornou kvalifikací pro pacienty s vrozeným i získaným postižením pohybového aparátu se zvláštním zaměřením na revmatická onemocnění, pacientům s úrazy a jejich následky na pohybovém ústrojí.
 • Prim. MUDr. R. Moster, CSc., má dlouholeté zkušenosti i s léčbou sportovních poranění, onemocnění a jejich následků (15 let lékařem vrcholových sportovců, mj. hokejového odd. HC Kometa Brno, šéflékařem fotbalového odd. FC BOBY Brno), je aktivním přednášejícím oboru Sportovní traumatologie na Fakultě Sportovních studií Masarykovy university v Brně.Zdravotnické zařízení Revmacentrum® je nově vybudované centrum, které je v provozu od května 2006.
 • Péče je poskytována v příjemném a klidném prostředí se snadnou dostupností MHD, s možností parkování v blízkosti ordinací. Free WI-FI zone. Parkování v blízkosti ordinací.
 • Zdravotnické zařízení pro mimobrněnské pacienty je rovněž snadno dostupné pro blízkost dálnic D1 a D2.
 • Zdravotnické zařízení má nadstandardní vybavení. Čekárny, přípravny, ambulance a aplikační prostory jsou plně klimatizovány.
 • K diagnostice a léčbě jsou v Revmacentru® nejmodernější špičkové laboratorní a vyšetřovací (diagnostické) přístroje a léčebná technika.
 • Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., je smluvním partnerem ve všech oborech společnosti pro všechny majoritní zdravotní pojišťovny.
 • Kvalita a bezpečnost léčby je dána pro všechny obory Revmacentra® platnou akreditací udělenou SAK ČR a certifikací všech systémů společnosti, procesů diagnostiky a léčby podle mezinárodních norem: ČSN EN ISO 9001:2009  a ČSN OHSAS 18001:2008.
Revmatologie
 • Revmatologická a interní pracoviště zajišťuje zejména komplexní vyšetření a konzervativní léčbu zánětlivého postižení (tzv. revmatických chorob) a degenerativního postižení (tzv. osteoartróz) pohybového aparátu.
 • Ve stacionáři je možnost poskytnutí infúzní léčby bolestivých stavů pohybového aparátu. Stavy, které vyžadují chirurgickou péči, jsou na našem zdravotnickém zařízení konzultovány a následně předány specialistovi z oboru revmatochirurgie.
Ortopedie
 • Ortopedické pracoviště zajišťuje komplexní vyšetření, včetně ultrazvukového vyšetření (USG,SONO vč. vyšetření systémem Doppler) pohybového aparátu, konzervativní i veškerou chirurgickou léčbu pohybového aparátu u pacientů s vrozeným a získaným postižením pohybového ústrojí se zvláštním zaměřením na revmatické choroby, pacientům s úrazy a jejich následky na pohybovém ústrojí v rámci oboru ortopedie a traumatologie (mimo preventivní vyšetření dětských kyčlí), léčba sportovních poranění, onemocnění a následků s přímou návazností na lůžková zdravotnická zařízení nejvyššího typu, protetická pracoviště, ambulantní a lůžková rehabilitační zařízení i lázeňské ústavy.
 • Léčba v Revmacentru je zaměřena zejména na biochirurgickou léčbu a regeneraci poškozených tkání pohybového aparátu s minimalizací nutnosti operativního léčení
 • Od ledna 2011 byla zahájena diagnostická vyšetření (vč. zobrazovacích metod CT a MRI) a chirurgická léčba všech poruch pohybového ústrojí v nadstandardním prostředí v novém zdravotnickém zařízení SurGal Clinic v Brně - viz www.surgalclinic.cz.
Výhody léčby aktivovanou krevní plazmou v Revmacentru:
 • diagnostiku a léčbu provádí v Revmacentru (na rozdíl od jiných neortopedických pracovišť) zkušený specialista s nejvyšší odbornou kvalifikací pro léčbu pohybového aparátu oboru ortopedie a traumatologie s více než 38 letou klinickou praxí
 • při podezření na zánětlivé onemocnění před léčbou ACP či během léčby možnost vyšetření krve pacienta metodou CRP přístrojem CRP přístrojem SMART 700-300 s vyhodnocením výsledku vyšetření během několika minut - zdarma v ceně léčby
 • možnost, vzhledem k tomu, že léčbu provádí erudovaný ortopéd, převzetí pacienta do trvalé ortopedické péče s využitím i jiné podpůrné komplexní bio léčby
 • pacient v Revmacentru po převzetí do léčby má zajištěnu komplexní a trvalou odbornou ortopedickou péči, možnost předepsání nejúčinnější komplexní farmakologické podpory a soustavné odborné sledování průběhu onemocnění, což u neortopedického pracoviště není možné
 • v případě zhoršení stavu možnost veškerého operačního řešení, včetně umělých kloubních náhrad na špičkovém pracovišti SurGal Clinic - www.surgalclinic.cz
 • Revmacentrum má kompletní nejmodernější vybavení pro diagnostiku onemocnění pohybového aparátu, vč. laboratorních přístrojů k okamžité diagnostice a vyhodnocení případných komplikací (krvácivé stavy a zánětlivé procesy)
 • možnost platby platebními kartami v CZK i EUR, vč. přímých plateb v EUR, plateb fakturami
Kvalita a bezpečnost léčby v Revmacentru:
 • Revmacentrum je autorizované referenční pracoviště pro léčbu vlastní krevní plazmou obohacenou růstovými faktory krevních destiček systémem Arthrex ACP
 • Revmacentrum je v ČR první ambulantní zdravotnické zařízení s Akreditací SAK ČR i s certifikací QMS ISO 9001:2009 a OHSAS 18001:2008
 • Ověřenými nezávislými autoritami je v Revmacentru ověřena kvalita péče a bezpečnost pro pacienty
 • Bližší informace o léčbě krevní plazmou : www.revmacentrum.cz
 • sekce Léčba krevní plazmou http://plazmaterapie.com
Centrum ESWT ® - rázová vlna

 

 • Rázová vlna je léčebná fyzikální metoda vhodná pro léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu působící na principu vysokoenergetické akustické vlny pronikající do povrchních a zejména hlubokých struktur měkkých tkání a kosti.
 • Rázová vlna je vysoce účinná (až 95% účinnost !) ambulantní léčba, která je založena jen na fyzikálním principu. Účinky této vysoce efektivní biologické a pro organizmus vysoce šetrné léčby bez vedlejších účinků, zpravidla nevyžadují nutnost další injekční nebo farmakologické léčby onemocnění pohybového aparátu. Pro pozitivní účinky rázové vlny a její léčebný efekt je užíván, zejména v USA, název biochirurgická léčba.
 • Od 1.7.2009 je otevřeno v rámci Revmacentra specializované diagnostické a léčebné Centrum ESWT® - centrum pro léčbu rázovou vlnou, kde jako na prvním pracovišti nejen na Moravě, ale i v České republice, jsou pro léčbu RÁZOVOU VLNOU v Centru ESWT® k dispozici nejmodernější švýcarské přístroje DUOLITH SD1 a MASTERPULS MP 200 s kompletním příslušenstvím k léčbě podle diagnózy, přání a možnosti pacienta.
 • K léčbě nízko a středně energetickou radiální rázovou vlnou (RSWT) je k dispozici špičkový švýcarský přístroj produkce Storz Medical AG - MASTERPULS® MP 200. Je to první vysokofrekvenční systém pro terapii nízko a středněenergetickou radiální rázovou vlnou RSWT. Tento přístroj umožňuje vysokou modularitu nastavení síly akustické vlny a frekvence pulzů, tak aby pro každý typ onemocnění nebo poúrazový stav mohl být nastaven nejoptimálnější léčebný program pro každého pacienta s ohledem na věk a toleranci pacienta na bolest. K dispozici (pouze u přístroje MASTERPULS® MP 200) je i speciální technologie D-Actor® , která je založena na mechanické aplikaci vibračních pulzů na namožené, zkrácené či přetížené svaly, úpony a šlachy pomocí vysokofrekvenčním rázů (18-21 Hz) a nízko vibračních amplitud pomocí D-Actor®aplikátoru, a která umožňuje při léčbě současnou biomechanickou stimulaci (BMS).
 • Pomocí speciálního V-Actor® aplikátoru v Centru ESWT® - rázová vlna, jako první nejen na Moravě, ale i v České republice, lze pomocí vibrační léčby speciálně léčit a snížit svalová napětí, bolestivé body, zejména u akutních a chronických bolestí v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Tato metoda se doporučuje jako léčba bolesti zad, bolestí v oblasti pánve, zejména v oblasti křížokyčelního (SI) kloubu.
 • V Centru ESWT® - centru pro léčbu rázovou vlnou - je k dispozici přístroj DUOLITH SD1® (v Centru ESWT® poprvé uveden do provozu nejen na Moravě, ale i v celé České republice již od 1.7.2009 ) k léčbě vysokoenergetickou rázovou vlnou ESWT a planární rázovou vlnou - PSWT na vysoce účinném elektromagnetickém principu vzniku rázové vlny s maximální šetrností k ošetřovaným tkáním.
 • V Centru ESWT® - léčba rázovou vlnou, tedy současně disponuje všemi systémy léčby rázovou vlnou : RSWT - nízkoenergetickou a středně energetickou rázovou vlnou (užití zejména pro měkké tkáně), ESWT - vysokoenergetickou vlnou (užití zejména pro postižení kosti a usazenin minerálů - kalcifikace) a PSWT- planární rázovou vlnou  (hojení kostních defektů a měkkých tkání). Všemi těmito systémy lze modelovat v Centru ESWT® - rázová vlna, veškerou léčbu rázovou vlnou od léčby měkkých tkání až po nejtvrdší tkáně - kost a minerály.
 • Pacient tedy v Centru ESWT® , podle návrhu a doporučení lékaře, sám nyní aktivně vstupuje do procesu svého léčení a má možnost si vybrat pro něj nejvhodnější a nejúčinnější léčbu určitým typem a metodou rázové vlny, a to metodou jednorázového nebo postupného ošetření. Jistě metoda jednorázového ošetření pomocí vysokoenergetické rázové vlny ESWT bude vhodnější u těch pacientů, kteří na naše pracoviště často cestují z delší vzdálenosti nebo jejich časový program neumožňuje pravidelnou a postupnou léčbu př. radiální rázovou vlnou RSWT.
Kvalita léčby v Centru ESWT® - rázová vlna:
 • Centrum ESWT® - rázová vlna - je oficiálním certifikovaným pracovištěm k léčbě rázovou vlnou s využitím všech typů rázové vlny.
 • Centrum ESWT® - rázová vlna - je referenčním centrem pro léčbu všemi typy rázové vlny přístroji STORZ MEDICAL a ShockMaster®
 • Realizace léčby rázovou vlnou je ve zdravotnickém zařízení realizující kvalitu péče a bezpečí pro pacienty na akreditovaném pracovišti SAK ČR v certifikovaném zdravotnickém zařízení dle QMS ISO ČSN EN 9001:2009 a ČSN OHSAS 18001:2008
 • Diagnostika a léčba rázovou vlnou v Centru ESWT® - rázová vlna, je vedena, na rozdíl od mnoha jiných pracovišť, které používají různé přístroje pro léčbu rázovou vlnou, výhradně erudovanými lékaři
 • Je dána kompletním nejmodernějším diagnostickým přístrojovým vybavením
 • Léčba je realizována všemi typy rázové vlny : radiální (RSWT), fokusovaná ESWT a planární (PSWT) rázová vlna
 • Před léčbou rázovou vlnou vyšetření každého pacienta erudovaným specialistou s nejvyšší odbornou kvalifikací pro léčbu pohybového ústrojí s využitím nejmodernějších diagnostických přístrojů
 • Léčba rázovou vlnou je realizována výhradně erudovanými lékaři podle zásad Mezinárodní společnosti pro léčbu pohybového aparátu rázovou vlnou (ISMST), kde jsou lékaři Revmacentra aktivními členy

Hodnocení účinku a výsledku léčby rázovou vlnou u každého pacienta podle mezinárodních standardů

 • U stavů případně dostatečně neragujících na standardní léčbu rázovými vlnami možnost návrhu a realizace léčby některých onemocnění i jinými nejmodernějšími alternativními biometodami (PRP - krevními destičkami obohacená plasma, ACP - růstovými faktory bohatá plasma) až po terminální řešení chirurgické
 • Jde tedy o komplexní řešení každého problému pohybového aparátu a možnost dořešení každého bolestivého stavu s maximálním využitím biochirurgické léčby či s využitím bioingeneeringu.
 • Možnost stálé telefonické a e-mailové komunikace s odbornými lékaři Centra ESWT® ke konzultacím jakýchkoli problémů při určení vhodnosti léčby nebo průběhu léčby rázovou vlnou
 • Další informace o léčbě naleznete na webových stránkách: www.razovavlna.eu

Úhrada léčby rázovou vlnou a autologní krevní plazmou:

 • Léčba rázovou vlnou a autologní krevní plazmou není hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Cena léčby rázovou vlnou a autologní krevní plazmou je odvislá od lékařem stanovené diagnózy, doporučeného typu léčby, dohodnutého počtu ošetření podle přání pacienta dle platného Ceníku Revmacentra.
Soudní znalec

Prim. MUDr. René Moster, CSc., soudní znalec oboru zdravotnictví, odvětví ortopedie a odvětví chirurgie se specializací traumatologie pohybového ústrojí, je zapsán v rejstříku soudních znalců Krajského soudu v Brně od r. 1986.

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Ortopedie Info Ceny od* Ceny do* Zákroků ročně
ACP – léčba krevní plazmou Od 2 700 Kč Do 4 000 Kč 1200
Konzervativní léčba úrazů
Fyzioterapie a rehabilitace Info Ceny od* Ceny do* Zákroků ročně
Léčba rázovou vlnou ošetření jedné krajiny... Od 600 Kč Do 2 500 Kč 1200

Zobrazit více Zobrazit méně

U nás je možné zaplatit platební kartou.

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Články

Napište nám

Adresy

Adresa
Mošnova 2476/8
http://www.revmacentrum.cz/mapa_cs.html
61500 Brno
Brno-Židenice
Česká republika

 Brno