Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve

Autor:

Injekční aplikace tělu vlastní upravenou krevní plazmou je novou biologickou metodou pro léčbu pohybového ústrojí. Nové poznatky, vycházející z tkáňovém inženýrství, prokázaly, že protizánětlivé a růstové faktory lidské krve mohou mít pozitivní vliv na hojivé a regenerační procesy. A právě léčba ACP metodou je založena na těchto nových poznatcích.

fitortop1
Co je to ACP metoda?

ACP metoda je bio léčba tělu vlastní upravenou plazmou, která je obohacena aktivovanými krevními destičkami (trombocyty) obsahující protizánětlivé a růstové faktory. Koncentrované protizánětlivé a růstové faktory v upravené krevní plazmě mohou podporovat hojivé a regenerační pochody při poškození tkání pohybového ústrojí – kůže, svalů, šlach, vazů a kloubních chrupavek. Tyto koncentrované protizánětlivé růstové faktory se aplikují v injekční formě do oblasti, kde jsou tkáně pohybového ústrojí poškozeny.

 

Jaké jsou účinky ACP metody?

 1. Urychluje hojivé procesy měkkých tkání (šlach, svalů, vazů, kůže) až o 50%

 2. Zlepšuje hybnost již poškozených kloubů

 3. Snižuje bolestivost kloubu

Efekt v bio léčbě pomocí krevních destiček (trombocytů) růstovými faktory obohacené plazmy - ACP/PRP - se očekává u:

 • ložiskových defektů chrupavky, př. poúrazové stavy, osteochondrosis dissecans

 • u chronických poruch chrupavky I. – III. stupně (artróza - osteoartróza, chondropatie, chondromalácie)

 • léčby aseptického zánětu šlach a vazů - bolesti úponů - tenisový loket, Achillova šlacha aj.

 • podpory hojení, urychlení hojení vazů, svalů, šlach, kosti - po úrazech, operacích a plastikách

 • čerstvých poranění tzv. měkkého kolena, zejména chrupavek, menisků, zkřížených a postranních vazů

 • čerstvých poranění vazů hlezenního kloubu a ramenního kloubu

Jak léčba probíhá?

Léčba s využitím metody ACP je léčba ambulantní a nevyžaduje hospitalizaci.

Podmínkou zahájení léčby krevnímu destičkami obohacené plazmy je zkušeným lékařem zhodnocení zdravotnické dokumentace, zejména RTG snímků a event. operačního protokolu. Následuje odborné klinické a zpravidla ultrazvukové vyšetření se zhodnocením vhodnosti a efektivity uvažované léčby krevními destičkami obohacené vlastní upravené krevní plazmy.

Po schválení indikace k léčbě ACP je odebráno standardně cca 12 ml žilní krve z oblasti loketní kloubní jamky do speciálního odběrového setu. Tato krev se v tomto setu následně upraví tak, aby bylo možno využít právě tu část krve  již s aktivovanými růstovými a protizánětlivými faktory z krevních destiček. Krev pacienta se zpracovává systémem Arthrex ACP™ DSS (Double Syringe System - DSS) po odběru přímo na ambulanci, není nikam odnášena či odvážena a není nutná žádaná jiná manipulace.

Jen metoda Arthrex ACP™ používá ke zpracování krve patentovaný zcela uzavřený systém dvojité injekční stříkačky (DSS), který znemožňuje vniknutí infekce z okolí do odebrané krve a zpracovávané krevní plazmy.

Takto zpracovaná krevní plazma obohacená  již protizánětlivými a růstovými faktory z aktivovaných krevních destiček se aplikuje do oblasti postižené tkáně.  Oproti ostatním metodám, které uchovávají krev až týdny, než dojde k jejich aplikaci, se plazma zpracovávaná systémem ACP Arthrex™ aplikuje okamžitě. Okamžitá aplikace zaručí zachování růstových a protizánětlivých faktorů v odebrané krvi, u nichž postupem času klesá jejich účinnost.

Rizika

Léčba krevní plazmou metodou ACP je metodou pacienta absolutně nezatěžující, která maximálně snižuje riziko komplikací. Vzhledem k tomu, že je v léčbě použita vlastní krevní plazma, jiné než infekční komplikace nepřipadají v úvahu. Tyto infekční komplikace jsou použitím zcela uzavřeného zpracování plazmy pomocí originální metody ACP - jediné metody s použitím unikátního systému dvojité stříkačky (DSS), na rozdíl od ostatních jiných používaných otevřených metod k léčbě krevní plazmou, prakticky úplně vyloučeny. Do odebrané krve nejsou přidávány žádné látky. Jedná se o čistě o využití vlastní tkáně. Prostředí, ve kterém je krev uchovávána je sterilní, a proto nehrozí žádné riziko infekce při aplikaci. Pokud pacient onemocní, je možno léčbu kdykoli přerušit, aniž by již odebraná plazma přišla nazmar.

Cena

Léčba není hrazena zdravotní pojišťovnou. Každý pacient si musí aplikovanou dávku uhradit. Obvykle nejsou požadovány platby předem, a proto si pacient může sám volit množství aplikovaných dávek podle reakce na léčbu a podle spokojenosti s pracovištěm, kde léčba probíhá.

Výhody léčby pomocí krevních destiček originální metodou ACP oproti jiným metodám:

 • Odběr krve a zpracování krve zcela uzavřeným originálním systémem ACP Arthrex (USA)

 • Jen metoda ACP Arthrex používá ke zpracování krve patentovaný unikátní systém dvojité injekční stříkačky (Double Syringe System - DSS), který znemožňuje vniknutí infekce z okolí do zpracovávané krevní plazmy

 • Úspora času - odběr krve a okamžité zpracování krve je bez nutnosti čekací doby k ošetření - odběr s aplikací trvá max. 20 – 30 minut

 • Aplikace vždy zcela čerstvé krevními destičkami obohacené plazmy na rozdíl od jiných metod, které používají plazmu uloženou až několik týdnů

 • Okamžité využití zcela čerstvých růstových a protizánětlivých faktorů u nichž postupem času klesá jejich účinnost

 • Použití biologické metody pouze s využitím vlastních tkání bez přidání jakýchkoli cizích látek

 • Není nutnost přidání žádných "tajemných látek" o nichž do detailu, i odborným lékařům, není známo jejich složení a jejich další osud v kloubu

 • V případě onemocnění či jiných problémů pacienta lze léčbu kdykoli přerušit, aniž by již odebraná plazma přišla nazmar

 • Pacient může sám volit množství aplikovaných dávek podle reakce na léčbu a podle spokojenosti s pracovištěm, kde léčba probíhá

 • Pacient tedy není nikterak vázán množstvím již odebrané krve a nutností léčby na jednom pracovišti pokud není s léčbou spokojen

Publikováno: 3.2.2011

Doktor ve Vašem okolí