„Mušky, shluky“ plovoucí před okem

Mušky nebo shluky lidé více vnímají při pohledu na velkou světlou plochu. Nezhoršují vidění a nejsou nebezpečné. Svůj původ mají ve stárnutí sklivce. Sklivec je gelovitá, průhledná hmota, která vyplňuje vnitřní prostor oční koule. S přibývajícím věkem dochází k vysychání sklivce a tvoří se v něm drobné zákalky, které jsou pacientem vnímány jako létající mušky. Tyto poloprůhledné, drobné zákalky nejsou přímov centru vidění, ale pohybují se kolem něho a posouvají se. Pro odlišení diagnózy je důležité oční vyšetření, protože podobně se mohou projevovat i jiné závažné oční choroby.

Publikováno: 1.1.2010

Související nemoci