Dystrofie rohovky

Rohovkové dystrofie jsou primární onemocnění rohovky bez známek zánětu oka či systémových onemocnění. Mohou postihovat všechny vrstvy rohovky – epitel, Bowmanovu membránu, stroma rohovky i endotel. Jedná se o oboustranná postižení oka, která progredují a zhoršují zrak.

Publikováno: 1.1.2010