Keratokonus

Keratokonus je onemocnění rohovky charakterizované jejím kónickým vyklenováním. Je spojen se vznikem nepravidelného astigmatismu. Keratokonus je onemocnění progredující, oboustranné. Obvykle je korekce brýlemi možná pouze v počátečním stádiu. Pokud již nestačí, aplikují se tvrdé kontaktní čočky, v pokročilých stádiích následuje chirurgické řešení.

Publikováno: 1.1.2010