Okluze a. retinae

Při této okluzi pacient zpozoruje náhlou nebolestivou ztrátu zraku. Dochází k postižení sítnice a terče zrakového nervu následkem ucpání centrální sítnicové tepny. Souvisí s celkovým onemocněním pacienta – nejvíce s aterosklerózou, hypertenzí a cukrovkou. Léčba je svízelná. Zaměřuje se na léčbu základního onemocnění.

Publikováno: 1.1.2010