Tupozrakost (amblyopie)

Při tupozrakosti (amblyopii) je snížena zraková ostrost, aniž se na postiženém oku nalezne zřetelné poškození. Jde o funkční poruchu, která vzniká bezděčným potlačováním vjemu z oka, pokud by jeho vnímání rušilo celkový zrakový vjem. K tomu dochází např. při šilhání. Vzniká již v dětství, kdy se také dá nejlépe léčit, v pozdějším věku je již léčba svízelná až nemožná.

Publikováno: 1.1.2010