Budoucnost operací šedého zákalu: femtosekundový laser

Autor:

Operace šedého zákalu (katarakty) prodělala v posledních 40 letech rychlý vývoj. Vrcholem se stala tzv. fakoemulsifikace (použití ultrazvuku k rozmělnění čočky). Fakoemulsifikace je intenzivně rozvíjena s cílem zlepšit bezpečnost operace, zmenšit operační řez a zvýšit přesnost výsledků. Zároveň se vyvíjejí nitrooční čočky tak, aby bylo možno dosáhnout optimálního výsledku vidění po operaci a vybrat pro dané oko a pacienta co nejlepší implantát.

Delší dobu byly v operaci šedého zákalu zkoušeny různé lasery. U pacientů často informace o provedení operace laserem vyvolá pocit bezpečí, mají dojem maximální přesnosti, která je s laserovou technologií spojována. Dosavadní pokusy však nebyly úspěšné, podání laserové energie do oka bylo komplikované. Výsledky fakoemulsifikace se ukazovaly stále lepší.

V posledním desetiletí se však začaly v očním lékařství používat tzv. femtosekundové lasery, které jsou určeny k vysoce preciznímu řezu. Bylo jimi již provedeno více jak 2 miliony operací, převážně k vytvoření lamely v refrakční chirurgii a jsou také zkoušeny při transplantacích rohovky.

Femtosekundový laser je přístroj, který vysílá do tkáně energii o extrémně krátkém pulsu 10ˉ15 sekundy a dovoluje provést mimořádně přesný řez. Obecně vše, co lze na oku řezat, lze provést tímto laserem.

Dosavadní krátkodobé zkušenosti v oblasti operací šedého zákalu ukazují, že lze pomocí femtosekundového laseru rozmělnit obsah čočky, vytvořit řez v předním pouzdře čočky s přesností, kterou chirurg nemůže dosáhnout a vytvořit vstupy do oka k odsátí čočkových hmot a vložení čočky nové. Dokonalá přesnost má zvláště velký význam u tzv. premiových čoček, kam řadíme čočky akomodační, multifokální a torické. Na téma odstranění šedého zákalu prostřednictvím použití femtosekundového laseru byly již publikovány první práce v renomovaných vědeckých časopisech. Technologie femtosekundového laseru a operace katarakty je velmi slibná, a proto řada autorů soudí, že jsou budoucností léčby šedého zákalu.

Velkou překážkou zavedení tohoto postupu do běžné praxe je vysoká cena zařízení – nejméně třikrát vyšší jako cena přístrojů pro fakoemulsifikaci a bez stávajícího systému pro fakoemulsiikace nelze operaci čočky dokončit. Navíc za každé použití laseru je potřeba vyrábějící firmě zaplatit poplatek 500 USD. Celkově je západní Evropě odhadován doplatek na tuto operaci v rozmezí 500 – 1500 Euro.

Přes novost zařízení a obtíže spojené s jeho použitím však lze očekávat jeho postupné rozšíření do praxe. Nejprve nejspíše pro refrakční operace čočky a později i operace šedého zákalu. Výraz operace šedého zákalu výlučně laserem má velký marketingový potenciál a v dnešní době, kdy se informace o novinkách v medicíně šiří velice rychle, se jistě postupně s operací čočky femtosekundovým laserem budeme setkávat.

Je téměř jisté, že prvním českým pacientům bude tato nová technologie nabídnuta již v příštím roce, neboť použití femtosekundového laseru pro operace katarakty bylo i jedním z témat nedávno diskutovaného v Parlamentu ČR v rámci rozpravy o nastandardu v očním lékařství.

Je možné, že i naše oční klinika (FN Hradec Králové) bude jedním z takových pracovišť, přinejmenším v rámci testování přístrojů.


Autorem článku je prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

Aktualizováno: 28.3.2012

Doktor ve Vašem okolí