Glaukom

Zelený zákal (glaukom) je závažné onemocnění, které bylo v minulosti příčinou ztráty zraku. Onemocnění spočívá ve zvýšení tlaku nitrooční tekutiny. V důsledku toho dochází k utlačování vláken zrakového nervu, která postupně odumírají. Na rozvoji glaukomu se podílí celá řada dalších, strukturálních a cévních změn.

Normální hodnoty nitroočního tlaku – tedy vyrovnání přítoku a odtoku nitrooční tekutiny – se udávají přibližně oko 21 torrů. Ale tyto hodnoty jsou vysoce individuální, závisí na rase, věku a liší se také v průběhu dne. Mohou jej ovlivňovat faktory jako je kouření, cukrovka, emoce nebo změna teploty a dědičnost.

Důležitý je fakt, že hodnoty, které jsou pro jednoho pacienta bezpečné, mohou u jiného vyvolat závažné poškození zrakového nervu.

Typy glaukomu

Nejběžnějším typem glaukomu je galukom s otevřeným úhlem. Takto se označuje vysoký nitrooční tlak, při kterém je komorový úhel, kde se nachází odtokový kanálek pro nitrooční tekutiny, volný.   Závažnější je glaukom s uzavřeným úhlem. To znamená, že úhel mezi rohovkou a duhovkou je úzký a může dojít k zablokování odtokového kanálku a tlak oka se výrazně zvyšuje. Dochází k pocitům mlhavého vidění a bolestem oka. Velkým rizikem je rozvoj glaukomického záchvatu. Ten se projeví prudkou bolestí postiženého oka, může se objevit krutá bolest hlavy, barevné duhové kruhy, které se tvoří kolem zdrojů světla. Glaukomický záchvat bývá spojený s celkovou nevolností a zvracením.

Variantou zeleného zákalu je také vrozený glaukom, který vzniká nedostatečným vývojem v komorovém úhlu.

Příznaky zeleného zákalu

První příznaky zeleného zákalu bývají nejednoznačné, často jej lékař objeví náhodně při očním vyšetření. U lidí nad 40 let věku by proto mělo být provedeno kontrolní oční vyšetření se zaměřením na toto onemocnění.

Další příznaky vysokého nitroočního tlaku jsou určovány typem glaukomu. U zeleného zákalu s otevřeným úhlem se žádné příznaky projevit nemusí, někdy se vyskytne rozmazané mlhavé vidění, mírné chronické bolesti hlavy a pocit tlaku za očima.

U glaukomu s uzavřeným úhlem se objeví náhlá bolest očí, jejich zarudnutí, zhoršené vidění, nevolnost a zvracení.

Pokud dojde ke glaukomickému záchvatu, je třeba okamžitě vyhledat očního lékaře a obvykle je nezbytná  hospitalizace. Snahou je snížit nitrooční tlak a obnovit přístup ke komorovému úhlu. Aplikují se  oční kapky snižující oční tlak, tablety a u závažných stavů se podávají léky i formou infúzí. Jakmile je stabilizován akutní stav, provádí se velmi často laserový zákrok, který má předejít vzniku dalších záchvatů. Pokud se glaukomický záchvat zanedbá, může dojít k závažnému postižení zraku až k rozvoji trvalé slepoty.

Vyšetření nitroočního tlaku

K vyšetření nitroočního tlaku se používá tonometrie. V případě kontaktní tonometrie je pro zaměření tonometru přímo do středu rohovky nezbytné oko znecitlivět. Méně náročné vyšetření se provádí pomocí bezkontaktních tonometrů. Pokud jsou hodnoty tlaku nejasné, je třeba měření provést opakovaně, několik dnů po sobě a sledovat jeho kolísání.

Dalšími metodami používanými k diagnostice a kontrolám glaukomu jsou oftalmoskopie, perimetrie a goinoskopie, která zjišťuje šíři komorového úhlu. Vyšetření probíhá tak, že po znecitlivění oka je na ně přiložená gonioskopická čočka, která umožní určit, zda se jedná o zelený zákal otevřeného nebo uzavřeného úhlu.

U lidí s glaukomem nikdy nesmí být před očním vyšetřením použito mydriatik, tedy léků k rozšíření zornice!

Léčba galukomu

Důležité je uvědomit si, že změny, které glaukom vyvolává, jsou nevratné. Zelený zákal nelze vyléčit, ale pouze zastavit ve fázi, ve které se momentálně nachází. Lékař usiluje o snížení nitroočního tlaku jednak pomocí léků, tzv. miotik, které způsobují zúžení zornice a tím zlepšují odtok nitrooční tekutiny. Používají se kapky, případně masti do oka, v některých případech je nevyhnutelné podávat léky celkově formou tablet nebo infúzí.

Nezbytná je spolupráce pacienta, který si musí aplikovat oční kapky zcela pravidelně, poprvé ihned po procitnutí a poslední kapání provádí těsně před spaním. Vedlejším účinkem těchto léků je snížení ostrosti vidění, porucha vidění za šera. Tito lidé by neměli řídit motorové vozidlo, mohou mít podrážděné spojivky a  bolesti hlavy.

Další přípravky k léčbě glaukomu patří do skupiny betablokátorů, které však mohou mít nežádoucí účinky na srdce a plíce a jsou proto kontraindikovány u pacientů s těmito onemocněními. Krom miotik a betablokátorů existuje další řada lékových skupin užívaných ke snížení nitroočního tlaku a jejich volba vždy závisí na závažnosti a průběhu onemocnění, ale i na celkovém zdravotním stavu pacienta.

Laserová léčba glaukomu

Mezi tyto zákroky patří  laserová trabekuloplastika, která řeší problémy komorového úhlu, laserová iridotomie se užívá k léčbě glaukomu s uzavřeným úhlem. Tyto zákroky jsou pro pacienta nenáročné, lze je provádět ambulantně a komplikace se vyskytují ojediněle. Je však třeba mít na mysli, že laserová léčba nenahrazuje, ale pouze doplňuje lokální terapii.

Chrirugické léčba zeleného zákalu

Tato léčba je indikována v případech, kdy se nedaří glaukom zvládnout konzervativně a není indikovaná léčba laserem. Při této operaci je cílem zlepšit odtok nitrooční tekutiny a odstranění patologické tkáně v úhlu a snížení tvorby nitrooční tekutiny.

Režim pacienta se zeleným zákalem

Pro prognózu onemocnění je důležité dodržovat režimová opatření. Jedná se především o vyvarování se tělesné námahy, stresových situací, pobytu ve tmě a práci v předklonu. Denní příjem tekutin by měl být průběžný a pokud se v rodině objevil glaukom, měli by být sledováni rodinní příslušníci, protože až v polovině případů je glaukom dědičný.  

Zelený zákal je v současné době velmi dobře léčitelným onemocněním, je však nezbytná dlouhodobá spolupráce pacienta.

(redakce)

Publikováno: 1.11.2008

Doktor ve Vašem okolí