Implantace umělé duhovky navrátila pacientovi zrak

Autor:

Lékaři oční kliniky Lexum provedli ojedinělou operaci, při které byla pacientovi implantována umělá duhovka. Výsledek náročné operace předčil očekávání pacienta i samotných lékařů.

Pacient před čtyřmi roky utrpěl velice těžký úraz oka, při kterém došlo k pronikajícímu poranění oka s devastací a ztrátou prakticky celé duhovky a s následným rozvojem  poúrazového šedého zákalu. Devastující zranění mělo za následek nejen ztrátu vidění postiženého oka ale i těžký kosmetický defekt, který pacientovi působil výrazné traumatické obtíže.

Specialisté z pražského pracoviště Evropské oční kliniky Lexum se rozhodli pro náročný mikrochirurgický zákrok spočívající v odstranění zkalené čočky, implantaci umělé nitrooční čočky a implantaci umělé duhovky. Celý zákrok, který trval více než hodinu, provedla Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. s týmem svých spolupracovníků.

DUH detail OKO pred 7008
Oko před zákrokem

„Operace byla náročná, proběhla však zcela bez komplikací. Stejně tak probíhá  pooperační hojení.  Pacient je s výsledkem operace velmi spokojený, a to nejen pro vynikající  kosmetický efekt. K jeho úžasu se po letech obnovilo opět i vidění poraněného oka“, dodává k zákroku Doc. Drahomíra Baráková.

DUHOV detai impl 7120
Implantace umělé duhovky

Umělá duhovka  je vyrobena ze silikonu. Její zpracování je kosmeticky dokonalé a na první pohled jí nelze odlišit od „pravé duhovky“.  Uprostřed umělé duhovky je vytvořen otvor odpovídající zornici. Duhovka se vyrábí individuálně pro každého pacienta na základě digitální fotografie zdravého oka, takže barva i struktura umělé duhovky je k nerozeznání od jeho vlastní duhovky. Umělou duhovku lze použít jak pro rekonstrukci poúrazových stavů oka, tak pro případy, kdy duhovka není při narození vyvinuta a v oku zcela chybí.

DUH PO
Po zákroku

 

Autorem článku je Evropská oční klinika LexumAktualizováno: 8.2.2011