Laserová korekce dioptrických vad

Laserové operace mohou dioptrické vady zcela odstranit nebo alespoň významně snížit. Jedná se o metody tzv. refrakční chirurgie. Postupně se vyvíjejí, stávají se šetrnější a účinější.

Dioptrické vady

Při pohledu do dálky zobrazuje zdravé oko bez dioptrické vady nekonečně vzdálený předmětový bod ostře na sítnici, tzn. ohnisko leží přesně na sítnici.

Krátkozraké oko se vyznačuje tím, že je prodloužená jeho předozadní osa (1 mm prodloužení je asi 3 dioptrie) a nebo je velká lomivost optické soustavy. Příčinou bývají dědičné faktory, nadměrná zátěž očí v dospívání a jiné..

Dalekozraké oko má krátkou předozadní osu a nebo nedostatečnou lomivost optické soustavy. Jde o vadu vrozenou, mnohdy dědičnou. Její hodnoty se obvykle pohybují od +2 do +6 dioptrií. Dalekozraký může v mládí vidět docela dobře. S postupem let vidí hůře do blízka a časem i do dálky.

Astigmatismus - nepravidelné zakřivené rohovky a často se vyskytuje v kombinaci s výše uvedenými vadami.

Laserové operace

Princip různých metod laserových operací je totožný. Laser pomocí speciálního paprsku změní zakřivení rohovky- modeluje rohovkovou tkáň. U dioptrických vad paprsek světla vcházející do oka nedopadá na sítnici, kde je vidění nejostřejší, ale buď před, nebo za ni. Laserová operace dokáže změnit optickou mohutnost a zakřivení rohovky, tak aby paprsek světla vcházející do oka dopadal přesně do místa nejostřejšího vidění, tedy na sítnici.

Při úpravě krátkozrakosti je rohovka ztenčována v centru. Změní se zakřivení povrchu oka, což má za následek zaostření světelného paprsku na sítnici. U dalekozrakosti je naopak odstraňována periferní část rohovky, což způsobí zvětšení centrálního zakřivení. U pacientů, kteří mají astigmatizmus je rohovka opracována nestejnoměrně podle typu zakřivení povrchu.

Výběr konkrétní operační techniky závisí na počtu dioptrií, typu refrakční vady, tloušťce rohovky, věku, zdravotím stavu a přání pacienta.

Před operací by měl být pacient vyšetřen na specializovaném očním pracovišti. Změří se potřebná dioptrická korekce a podrobně se vyšetří rohovka. Potřebné je také vyšetření na štěrbinové lampě k vyloučení jiných očních nemocí. Je třeba, aby pacient nenosil před vyšetřením kontaktní čočky alespoň dva týdny až čtyři týdny(podle typu čoček), aby nebylo vyšetření zkresleno.

Podmínkou provedení operace je věk nad osmnáct let, stabilní dioptrická vada minimálně dva roky, dobrý celkový zdravotní stav a nepřítomnost jiného očního onemocnění . Operace se neprovádí u pacientů se závažným celkovým onemocněním, u těhotných nebo kojících žen. (hormonální změny mohou způsobit nestabilitu dioptrické vady). Laserové operace se provádějí ambulantně. Oči jsou znecitlivěny kapkami. Na víčko je naložen rozvěrač a je proveden vlastní laserový zákrok.

Mezi nejčastější laserové zákroky používané ke korekci refrakčních vad patří: PRK – fotorefrakční keratektomie, LASIK – laser in situ keratomileusis, LASEK – laser epithelial keratomileusis, epi-LASIK a femto-LASIK

ocni

PRK

Nejstarší známá metoda, kterou lze využít při léčbě všech dioptrických vad. Používájí se excimerové lasery a výkon je hodně podobný metodě Lasik. Rozdíl je v tom, že u PRK se před laserovým ošetřením odstraní z rohovky velmi tenká vrstva epitelu. Používá se u příliš tenké rohovky, kdy není Lasik vhodný. PRK se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Nejnovější generace excimerových laserů vytváří mnohem hladší povrch léčené plochy a zvyšuje tak výrazně účinnost a přesnost zákroku.

Po znecitlivění oka se odstranění povrch epitelu rohovky a poté se provede vlastní laserový zákrok . Doba trvání výkonu je krátká. Po operaci se aplikují do oka ATB kapky. Oko se zalepí a pacient může odejít domů. Ke krytí se může použít i kontaktní čočka.

Nevýhodou je delší rekonvalescence a bolestivost po operaci. Výhodou tohoto zákroku je minimální invazivnost a bezpečnost.

LASIK

Léčba je určena pro pacienty s dalekozrakostí, krátkozrakostí a s určitým stupněm astigmatizmu. Někdy se operace provádí obtížněji u hůře přístupných očí s krátkými víčky nebo při vysokém nadočnicovém oblouku . Principem metody je laserová fotoablace v hlubších vrstvách rohovky po vytvoření rohovkového laloku(lamely).

Při operaci se pomocí mikrokeratomu provede naříznutí rohovky a vytvoření lamely, která je v určité části pevně spojena s rohovkou. Lamela je odklopena nahoru nebo směrem k nosu a je provedeno laserové ošetření rohovky. Po té je lamela vrácena zpět na původní místo. Je důležité zachování dostatečné tloušťky rohovky.

Po skončení výkonu se aplikují do oka ATB a oči jsou l den kryty tzv. mušlí(ochrana před poraněním). Výhodou je pooperační nebolestivost, výrazná stabilita výsledné korekce, nepřítomnost rohovkových zákalků, rychlý návrat zrakových funkcí.

LASEK

Operace se využívá u nízké a střední krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatizmu. Tento zákrok je také podobný metodě PRK. Lamela je vytvořena z povrchních vrstev rohovky pomocí 20 % etylalkoholu ( u pacientů s PRK je tenká vrstva epitelu odstraněna zcela). vytvoří se epiteliální lalok, který je částečně spojen s rohovkou. Po té je laserem opracována rohovka a lamela je vrácena zpět. Oko se kryje kontaktní čočkou, která se ponechá několik dnů. Předností této metody je bezbolestnost a rychlé hojení.

epi-LASIK

Metoda podobná LASIK, ale na rohovce se vytváří velmi tenká lamela. Vytváří se pomocí epikeratomu a oddělí se jen vrstvička povrchových buněk rohovky Rohovka se na konci operace kryje kontaktní čočkou po dobu několika dnů. Hojení je ve srovnání s LASIK pomalejší a může být i bolestivé. Metodu lze využít u pacientů s velmi tenkou rohovkou.

femto-LASIK

Jedná se o metodu LASIK, která se provádí femtosekundovým laserem. Jeho pomocí je vytvořena na oku asi 100µm tenká vrstvička zvaná lamela, pod kterou se pak dalším laserem koriguje oční vada. Zákrok je velice šetrný, protože hlavice femtosekundového laseru se oka při zákroku nedotýká, ale pouze se k němu přikládá. Lamela vytvořená laserem je velmi přesná a je možno lépe volit její rozměry i tvar. Řez se neprovádí břitem, ale laserovým paprskem., který je řízen počítačem. Část operace prováděná femtosekundovým laserem trvá jen 35 sekund. Technika je přesnější, šetrnější a bezpečnější než podobné operace LASIK, kdy se používá mechanický nástroj.

K obnově zraku u všech laserových operací dochází podle typu operace do čtyř dnů. Stabilizace vady trvá tři až šest měsíců. Operaci lze zopakovat pokud je třeba upravit zbytkovou vadu, ale až po zhojení a stabilizaci.

Aktualizováno: 21.4.2008

Doktor ve Vašem okolí