Uvažujete o laserové operaci očí?

Autor:

Pak před Vámi stojí otázka jaké pracoviště si vybrat, kde si nechat operaci provést. Obecně je třeba říci, že současná úroveň je velmi vysoká. Dosáhli jsme jí po více jak 20 letech zkušeností, studia výsledků, trvalého zavádění nových technologií, které neustále pokračuje.

Při rozhodování o pracovišti hraje úlohu celá řada faktorů, které nejsou pro každého stejně významné. Doporučení od známých a přátel, reklamní akce (někdy nadměrná reklama odrazuje), rozhovor s očním lékařem ke kterému si chodíme pro brýle, dostupnost a vzdálenost – nejde o jednorázovou záležitost a pak čas strávený cestováním hraje svou roli. Publikace výsledků operací daného centra a srovnání se světovou úrovní. V dnešní době jedním z klíčových momentů je návštěva webových stránek, kde se můžeme nejrychleji orientovat jak o refrakčních vadách, tak hlavně o vybavení pracoviště, jeho personálu a zkušenostech. Získáme základní dojem o daném centru a pak ve spojení s dalšími faktory se objednáme na vyšetření před operací.

rozsival
Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

Při návštěvě pracoviště, na kterou je dobře si vyhradit alespoň dvě hodiny, proběhne komplexní vyšetření očí a rozhovor s lékařem. Pokud používáte kontaktní čočky, měli by jste je alespoň na dva týdny vynechat. Mají vliv na povrch rohovky a tím na výsledek některých vyšetření (topografie rohovky, wavefront).

Pro stanovení správné indikace operace je potřeba vědět údaje o některých celkových chorobách (anamnéza) – onemocnění pojiva, cukrovka, alergie. Výsledky laserových operací refrakčních vad nejsou dobré pokud se provádějí v těhotenství a v době kojení.

Onemocnění oka jako je zelený zákal nejsou již zásadním důvodem proti laserové operaci dioptrií, ale je potřeba individuálního posouzení.  Refrakční vada by měla být před operací stabilní – znamená to, že by se neměla měnit o více jak ± 0,25 dioptrie za rok, jinak není možné zaručit stabilní výsledek po operaci. Častým důvodem k rozhodnutí pro operaci dioptrií je nesnášenlivost kontaktních čoček – je potřeba pátrat po důvodech a případné poruchy slzného filmu, alergie atd. léčit předem, má to velký vliv na kvalitu vidění obecně.

Celkové vyšetření oka spočívá ve stanovení refrakce oka (změření potřebných dioptrií). Určení zrakové ostrosti s optimální korekcí do dálky, popř. do blízka, zjištění tzv. kontrastové citlivosti, která nás orientuje o zrakových funkcích, zvláště při horších světelných  podmínkách. Změření nitroočního tlaku. Stanovení tloušťky rohovky a počtu buněk na její vnitřní straně – velmi důležité pokud se jedná o implantaci tzv. fakické čočky při vyšších dioptriích. Topografie rohovky stanoví její refrakční vlastnosti a pomůže nám zjistit, zda se nejedná o skrytý keratokonus, který je příčinou nestabilních výsledků a nepravidelného vyklenutí rohovky. Většina pracovišť dnes používá také wavefront analýzu – vyšetření, které odhaluje tzv. aberace vyššího řádu a zajišťuje při jejich větším podílu možnost jejich odstranění a tím vyšší spokojenost s výsledky.

Při vlastním vyšetření oka stanovujeme množství slz, vyšetřujeme podrobně celé oko, včetně sítnice, zde je potřeba rozšíření zornice, abychom se mohli podívat i na okrajové části sítnice, to má velký význam zvláště při vyšší krátkozrakosti.

Rozhovor s lékařem následuje po provedení všech potřebných vyšetření. Lékař by nám měl vysvětlit co zjištěné údaje znamenají, jaké jsou naše šance na úspěšnou operaci, podat informaci o průběhu výkonu a pooperačním období. Společně s klientem stanovit reálná očekávání a prognosu do dalších let. Současné technologie jsou nepochybně vynikající, ale operujeme živé oko, které se v průběhu života mění, reakce na operaci není u všech lidí stejná. Navíc stejný výsledek stran zrakové ostrosti neznamená stejnou spokojenost.

Rozhodnutí o operaci někdy trvá i více let. Klient navštíví více pracovišť, srovnává jednání personálu, finanční podmínky atd. Záleží na osobnosti, někdy je potřeba i více návštěv jednoho pracoviště.

Cena operace se často významně liší – předoperační vyšetření je účtováno zvlášť, nebo je zahrnuto v ceně operace. Potřebné léky jsou také někdy účtovány zvlášť. Většinou jsou kontroly do jednoho roku po operaci zahrnuty v ceně, stejně tak jako eventuelní reoperace – doplnění výkonu v tomto období. Každé pracoviště je plně odpovědné za výsledek operace, významnou roli ale také hraje spolupráce pacientů a dodržování předepsané léčby a režimu.

Některá pracoviště, aby zdůraznila kvalitu prováděných výkonů, nabízejí za příplatek tzv. doživotní záruku – je dobře se zeptat co slovo doživotní znamená. Většinou je to případná reoperace, které v dnešní době děláme jen ojediněle. Lze těžko očekávat, že po 50 letech bude pracoviště řešit případné obtíže s očima daného pacienta.

Výsledek operace je někdy předmětem diskuze mezi pacienty a pracovištěm. Ke spokojenosti s výsledkem významně přispívá diskuze před operací a objasnění reálných očekávání, neboť někdy jsou požadavky příliš vysoké, takové, které nemůžeme splnit. Pak je lepší od operace ustoupit. Po implantaci nitroočních čoček i po Lasiku je návrat zrakových funkcí téměř okamžitý, po PRK je třeba počkat 2 – 3 dny do zhojení epitelu. I pak však probíhá určitá přestavba rohovky a přizpůsobení zrakového systému pacienta nové skutečnosti, takže výsledek je konečný po obou laserových postupech až za několik měsíců a vzájemně se neliší. Povrchová metoda PRK přináší méně indukovaných aberací a je jí někdy dávána přednost zvláště u operace podle wave-front analýzy. V procesu hojení se také může výsledná refrakce poněkud změnit, zvláště co se týče tzv. aberací vyššího řádu, které mají významný vliv na kvalitu výsledného obrazu.

V případě, že pacient není spokojen s výsledkem operace musí se primárně obrátit na pracoviště, kde byl výkon proveden – mají zde všechna data o stavu před operací, provedeném výkonu a nesou za provedení výkonu plnou odpovědnost, často s proklamovanou doživotní zárukou. Z rozboru údajů před operací a po výkonu lze stanovit jaká je kvalita optického systému oka, určit případnou decentraci optické zóny, posoudit možnosti reoperace. V ojedinělých případech má rohovka velkou tvarovou paměť a je potřeba výkon opakovat. Také flap – lamela vytvářená při Lasiku, se může nařasit, někdy vzniká toxický syndrom v reakci na použité materiály a léky, včetně desinfekce. V dnešní době je již opravdu výjimečné poškození lamely při jejím vytváření. Pokud by tento postup nebyl úspěšný, obracejí se pacienti na druhá pracoviště, která mají možnost je vyšetřit a posoudit jejich stav. V krajních případech přichází v úvahu řešení soudní cestou, ale to by mělo být opravdu krajní řešení, vždy je lepší domluva a případná korekce – doplnění výkonu.

Situace, která může nastávat po letech je odlišná – oko stárne, optická media se mění. To již ale není v souvislosti s refrakční operací a je potřeba tento stav řešit dle příčiny. Není v silách medicíny zastavit proces přirozených změn.

V souvislosti s výběrem pracoviště hraje také roli jeho vybavení. V současné době jsou naše refrakční centra vybavena vesměs špičkovými excimerovými lasery, které jsou schopné bodově opracovat rohovku a tak provést i sofistikovanou korekci podle wave front analýzy. Těmto pracovištím bychom obecně měli dávat přednost.  Detailní rozbor předností jednotlivých systémů je příliš technicky složitý a často zavádějící. Například tracker – systém pro sledování oka – některé systémy se chlubí jeho vysokou rychlostí, ale reakční doba vlastního laseru je mnohem pomalejší. K vytvoření lamely při Lasiku jsou používány femtosekundové lasery a mikrokeratomy. Většinou není rozdíl ve spolehlivosti provedení lamely tak velký jako je rozdíl v ceně.

Refrakční chirurgie excimerovým laserem má za sebou 20 let zkušeností a miliony úspěšně operovaných očí. Dosáhla mimořádné přesnosti a spolehlivosti. Vývoj však pokračuje dále. Na obzoru jsou operace uvnitř rohovky bez nutnosti vytváření lamely, ovlivnění biomechanických vlastností rohovky i čočky, implantáty do rohovky. Uvidíme jakým směrem se tato chirurgie bude ubírat. Jistě ve prospěch našich klientů.

Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

Publikováno: 4.10.2010

Doktor ve Vašem okolí