Ochrana „španělským“ očním filtrem je dostupná i v České republice: 1000 operací šedého zákalu se „španělským“ filtrem v Oční klinice NeoVize.

Autor:

Brno - Židenice, 21. dubna 2009 - V oční klinice NeoVize byla uskutečněna 1000. operace šedého zákalu s implantací nitrooční čočky s ochranným filtrem oční sítnice. Jubilejní operaci provedla primářka MUDr. Věra Kalandrová 85 - leté pacientce z Brna - Židenic.

Při ambulantní operaci byla pacientce implantována měkká žlutá nitrooční čočka AcrySof Natural s filtrem chránícím oční sítnici. Čočku vyrábí v USA společnost Alcon a obsahuje speciální  filtr, který oko chrání před škodlivým ultrafialovým, fialovým a modrým zářením v rozsahu 500 až 380 nm vlnové délky. Biofyzikální podstatou filtru v nitrooční čočce AcrySof  Natural (určené pro pacienty se šedým zákalem) je stejně jako u filtru použitého španělskou vědkyní Celiou Sánchez - Ramos v kontaktních čočkách žlutý ochranný absorpční pigment.

1000-katarakta-pacientka

Dlouhodobé vystavení sítnice vyšším dávkám ultrafialového, fialového a modrého záření, zvyšuje u pacienta pravděpodobnost vzniku stařeckých změn sítnice v podobě tzv. s věkem spojené makulární degenerace. Místo nejostřejšího vidění je při makulární degeneraci nahrazeno jizevnatou tkání a pacient ztrácí schopnost číst a sledovat televizi. Touto chorobou trpí 10% lidí nad 65 let a až třetina lidí starších 75 let.

Za nápad použít ochranný oční filtr  i ve sklech budov a v kontaktních čočkách, obdržela španělská vědkyně mezinárodní cenu Best Invention of the Year.

Žlutou nitrooční čočku AcrySof Natural s ochranným filtrem a špičkový oční ochranný gel poskytuje Oční klinika NeoVize zdarma  všem svým pacientům a to zcela bez jakéhokoliv doplatku.

O žlutou nitrooční čočku s ochranným filtrem je obrovský zájem. Od zahájení provozu kliniky neuplynulo ani osm měsíců a NeoVize se může pochlubit počtem operací, které mnohá zavedená pracoviště provedou za rok i déle. Zájem o péči v NeoVizi prudce roste. Klinika v současnosti operuje 350 pacientů měsíčně, z čehož 250 jsou operace šedého zákalu. Tímto počtem operací se NeoVize stala největším pracovištěm svého druhu v Jihomoravském kraji a patří mezi 10 největších pracovišť v ČR.

Péče v NeoVizi je jak z odborné, tak i z lidské stránky vysoce hodnocena pacienty, odbornou veřejností, zdravotními pojišťovnami i Odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje.

Publikováno: 22.4.2009

Doktor ve Vašem okolí