Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace)

Věděli jste, že šedým zákalem trpí polovina populace starší 75 let a toto onemocnění může vést v nejhorším případě až k úplné slepotě? A přitom odstranění šedého zákalu je naprosto bezbolestné, operace probíhá ambulantně pouze v lokálním znecitlivění a trvá jen několik minut. Navíc můžete tuto zcela rutinní operaci využít k řešení vašich stávajících dioptrických vad a možná tedy už vůbec nebudete potřebovat brýle.

Co je šedý zákal

Šedý zákal neboli katarakta je časté onemocnění oka, při kterém dochází ke zhoršení zraku zakalením, tedy sníženou průhledností oční čočky. Zakalení čočky brání průchodu paprsků světla na sítnici a způsobuje zastřené vidění.

Výskyt šedého zákalu úzce souvisí s vyšším věkem. Většinou postihuje osoby starší 65 let. Šedý zákal není nijak bolestivý. Na oku ho lze běžně pozorovat až v pokročilém stadiu onemocnění. Šedý zákal může postihnout buď jedno, nebo i obě oči.

sedy zakal istock small
Před operací šedého zákalu je nutné podstoupit vyšetření u očního lékaře, aby bylo možné stanovit optimální řešení. zdroj: istock photo

 

Příznaky šedého zákalu

Šedý zákal může buď jen částečně omezit průchod světla čočkou, nebo jej úplně blokovat. Zpočátku nemá toto onemocnění téměř žádný vliv na kvalitu vidění. Postupem času se intenzita zakalení ale zvyšuje, tím pádem se postiženému výrazně zhoršuje zrak a může až úplně oslepnout.

Pacienti popisují tuto poruchu vidění jako pohled přes mlhu, špinavé sklo či průhledný papír. Někteří vidí prstenec kolem světel, blýskající se světla aut nebo jsou oslňování lampami a sluncem. Nemocné oko vnímá barvy jako vybledlé, může se také projevit dvojité vidění.

Jaké jsou příznaky šedého zákalu?

 • Zamlžené vidění či rozostřené vidění – je způsobeno metabolickými změnami uvnitř lidské čočky. Světlo už neprojde čočkou pravidelně, ale rozptyluje se do různých směrů. Pacient vidí předměty, jako by se díval přes zamrzající okno nebo mléčné sklo.
 • Dvojité vidění (diplopie) – patří také mezi první symptomy šedého zákalu. Objekty, které postižený pozoruje, se jeví zdvojeně či ztrojeně.
 • Zvýšená senzitivita na silnější světlo – zhoršuje vidění a způsobuje nepříjemné oslňování např. při nočním řízení auta nebo při ostrém slunečním světle a může vést k nesnášenlivosti jasného osvětlení.
 • Zkreslení barev – dodává předmětům žlutavý nádech. Barvy přestávají být syté a mění svoji intenzitu a odstíny.
 • Snížení kontrastu – projevuje se kromě jiného zhoršenou schopností číst text.
 • Narůstající krátkozrakost – je spojená s potřebou často měnit dioptrické brýle za nové, silnější.

Šedý zákal: Příčiny vzniku

Přestože příčiny vzniku šedého zákalu nebyly zatím přesně stanoveny, existuje řada faktorů, které s jistotou ovlivňují jeho výskyt.

 • Věk: Přirozený proces stárnutí oční čočky je nejčastějším rizikovým faktorem šedého zákalu. U převážné většiny výskytů (asi 90 %) se jedná o tzv. senilní kataraktu.(1)
 • Některá systémová či metabolická onemocnění: Vznik šedého zákalu mohou uspíšit nemoci jako např. cukrovka, atopický ekzém, Downův syndrom, apod.
 • Onemocnění oka: Osoby trpící krátkozrakostí, zeleným zákalem (glaukom) či zánětlivými onemocněními oka (např. uveitida) mají také vyšší riziko vzniku šedého zákalu.
 • Zranění či úrazy oka: Zranění oka, infekce nebo operace očí mohou zvýšit riziko výskytu šedého zákalu.
 • Různá záření: Nadměrné sluneční světlo a ultrafialové záření zvyšuje riziko katarakty stejně jako rentgenové, radioaktivní či tepelné záření. Proto je vhodné se vyvarovat intenzivnímu slunečnímu záření i v mladém věku.
 • Léky: Např. užívání kortikosteroidů nebo dlouhodobé užívání některých očních kapek patří mezi potvrzené příčiny vzniku šedého zákalu.
 • Dědičnost: Dědičnost hraje roli nejen u vrozeného šedého zákalu, který postihuje děti již od narození, ale je potvrzen výskyt v rodinách po více generací.
 • Nezdravý životní styl: Rozvoj šedého zákalu dále ovlivňuje obezita, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, užívání drog a špatná životospráva.

Příčiny šedého zákalu u dětí

Dědičné poruchy struktury nebo tvaru oční čočky i jiné genetické faktory vedou ve výjimečných případech k vrozenému šedému zákalu (kongenitální katarakta). Výskyt této choroby u dětí může způsobit také infekční onemocnění během těhotenství, pití alkoholu a užívání omamných látek v těhotenství.

Druhy šedého zákalu

Šedý zákal může vzniknout na každé ze tří částí čočky. Podle místa zakalení se rozlišují následující druhy katarakty:

 • 1. Nukleární katarakta: Jaderný šedý zákal bývá obvykle oboustranný. Jedná se o nejběžnější formu šedého zákalu spojenou s přirozeným stárnutí.
 • 2. Kortikální katarakta: Zákal vzniká ve vnější části oční čočky - kortexu. Projevuje se nesnášenlivostí kontrastního osvětlení, např. oslňováním protijedoucími vozidly.
 • 3. Maturitní katarakta: Zákal vzniká v zadní části obalu, který obklopuje čočku a často postupuje rychle v řádu několika měsíců.

Léčba šedého zákalu

V současné době neexistuje žádný jiný způsob léčby šedého zákalu než operace. Ani žádné oční kapky, léky, dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo jiné přípravky nemohou kataraktu zlepšit.

Někteří se ptají, jak funguje na šedý zákal přírodní léčba. Věřte odborníkům: vyléčit šedý zákal bez chirurgického zákroku skutečně nelze, ani pomocí bylinek.

Operace šedého zákalu

Operace šedého zákalu se provádí ambulantně po řádném předoperačním vyšetření operujícím lékařem. Během zákroku se odstraní z oka postižená čočka a nahradí se novou umělou čočkou. Samotná operace trvá přibližně 15 minut. Díky znecitlivění oka je celé ošetření naprosto bezbolestné. Rekonvalescence probíhá velmi rychle, většina pacientů již druhý den po operaci na oko vidí.

Operace šedého zákalu patří celosvětově k nejčastějším chirurgickým výkonům. V České republice ji podstoupí v současnosti ročně přibližně 120 tisíc pacientů. Řadí se tedy mezi zcela běžné a nanejvýš bezpečné operativní zákroky.(2)

sedy zakal5
Spokojený pacient po operaci šedého zákalu. Zdroj: archiv kliniky OCP Praha

 

Metody operace šedého zákalu

Operace šedého zákalu ultrazvukem – fakoemulzifikace – rozděluje a odstraňuje poškozenou čočku pomocí ultrazvukové sondy.

Laserová operace šedého zákalu – je nejmodernější, nejšetrnější a nejefektivnější metoda.

Operace šedého zákalu pomocí Aqualase – využívá k odstranění zkalené čočky pulsy teplého solného roztoku.

Kdy podstoupit operaci šedého zákalu?

Základním důvodem k operaci šedého zákalu je zhoršené vidění. Jen v situaci, kdy je zákal tak zanedbatelný, že jej pacient vůbec nepozná, není operace nutná. Pokud však šedý zákal ovlivňuje každodenní činnosti, jako je např. výkon povolání, čtení či řízení, je čas přistoupit k operaci.

Operace je pro oko šetrnější a rychlejší, pokud se pro ni rozhodnete co nejdříve. Neexistuje žádný důvod, proč zákrok odkládat a nechávat zákal tzv. uzrát. Špatný zrak pacienta pouze obtěžuje v jeho osobním i pracovním životě. Odstranění šedého zákalu lze podstoupit kdykoli bez ohledu na roční období.

Lékaři nedoporučují operaci katarakty pouze v případech, kdy nepředpokládají zlepšení vidění z jiného důvodu nebo celkový zdravotní stav pacienta, fyzický i psychický, není uspokojivý.

sedy zakal2
Před operací šedého zákalu musí proběhnout důkladné vyšetření obou očí a odborná konzultace s očním lékařem. Zdroj: archiv kliniky Neovize

 

Předoperační vyšetření před operací šedého zákalu

Před zákrokem absolvuje pacient podrobné vyšetření zraku, během kterého oční lékař zjistí aktuální stav očí, dioptrické vady, nitrooční tlak a vyšetří oční pozadí. Dále se provádí biometrické měření pro přesný výběr správné umělé čočky. Lékař vás informuje o různých typech čočky a vysvětlí vám, která umělá nitrooční čočka je pro vás ta nejvhodnější.

Samozřejmě během konzultace proberete detaily operace, zohledníte její výhody ale také rizika a dozvíte se, na co by si měl pacient po zákroku dávat pozor. Každé oko je před ošetřením vyšetřováno zvlášť. Předoperační vyšetření očí trvá přibližně 1 až 2 hodiny.

K předoperačnímu vyšetření si přineste:

 • vaše doklady (OP)
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • brýle, které nosíte
 • přehled léků, které užíváte
 • případně doporučení od očního lékaře, které ale není nutné mít

Operace šedého zákalu: Průběh

Šedý zákal je možné operovat různými způsoby, mezi nejčastější patří klasická a laserová operace.

Operace šedého zákalu ultrazvukem - fakoemulzifikace

Operace šedého zákalu probíhá ambulantně, tedy bez hospitalizace, a při vědomí pacienta. V rámci přípravy na operaci nakape sestřička do operovaného oka speciální kapky pro rozkapání a místní znecitlivění. Oko je také ošetřeno operačním gelem, aby bylo během zákroku chráněno.

Lékař provede malý řez a pomocí ultrazvukové vlny (ultrazvukového fakoemulzifikátoru) rozbije na malé části a odsaje zkalenou oční čočku. Poté stejným otvorem vloží díky speciálnímu injektoru do oka stočenou novou umělou čočku, která se sama rozvine. Operační rána v rohovce je tak malá, že není třeba ji zašívat. Oko je pouze přelepeno sterilní náplastí a tím chráněno.

Laserová operace šedého zákalu

Operace šedého zákalu laserem je nadstandardní, vysoce komfortní a maximálně bezpečná metoda. Řez je proveden speciálním laserem naprosto precizně, poškozená čočka je odstraněna a nahrazena novou nitrooční čočkou.

Laserová operace dokáže zároveň korigovat oční vady, např. astigmatismus. Doba hojení po zákroku se díky laseru zkracuje a minimalizují se i pooperační rizika.

 

šedý zákal foto
Ukázka oka postiženého šedým zákalem. Pacient podstoupil operaci v 61 letech. Zdroj: archiv kliniky Lexum

 

Typy umělých nitroočních čoček

Při předoperačním vyšetření prodiskutujte s lékařem možnosti korekce očních vad použitím speciální čočky. Doplňující informace k výběru čoček při operaci šedého zákalu najdete také v našem rozhovoru s paní MUDr. Janou Mikšovskou.(3) K dispozici jsou:

 • Monofokální čočky – čili čočky s jedním ohniskem jsou hrazeny v rámci běžného zdravotního pojištění. Umožňují vidění bez brýlí na jednu vzdálenost. Pacienti zpravidla upřednostňují vidění na dálku, na blízko potřebují i nadále brýle.
 • Bifokální čočky – zlepšují vidění na blízko i do dálky.
 • Trifokální čočky – poskytují ostré vidění na blízko, na dálku i na střední vzdálenost, např. na počítač.
 • Asférické čočky – umožňují bezproblémové vidění i za zhoršených světelných podmínek např. večer, za šera nebo při mlze.

Rizika operace šedého zákalu

I přesto, že operace šedého zákalu je v současné době jednou z nejbezpečnějších a nejvíce úspěšných operací a pacienti se skutečně nemusí ničeho obávat, je nutné být vždy informován o možných komplikacích, mezi které patří:

Zvýšení nitroočního tlaku – odezní většinou během několika dnů až týdnů po operaci nebo po terapii lékařem.

Otok oka a tzv. zřasení rohovky – je zánětlivá reakce rohovky na operaci šedého zákalu, která ustoupí během krátké doby po operaci.

Dvojité vidění – po operaci šedého zákalu neboli diplopie je jednou z možných avšak velmi vzácných komplikací.

Akutní bakteriální endoftalmitida – je těžká komplikace, projevující se během několika hodin či dní po operaci výraznou bolestí, zhoršením až ztrátou vidění, zarudnutím oka a otokem spojivky. Při této komplikaci je nutné co nejrychleji vyhledat odborníka.

Filtrace operační ránou – je důsledek uvolněných stehů rány nebo špatného zašití rány.

Cystoidní makulární edém – je otok, který vzniká v centrální krajině sítnice za několik týdnů po operaci a může přetrvávat i několik měsíců.

Odchlípení sítnice – je velmi vzácná pooperační komplikace, při které dojde k oddělení sítnice v zadní části oka.

Sekundární šedý zákal – čili zkalení zadního pouzdra čočky může být pozdní reakcí na operaci katarakty, ale může vzniknout i nezávisle na ni. Projevuje se zamlženým či zastřeným viděním. Odstranění druhotného šedého zákalu probíhá ambulantně pomocí laseru.

sedy zakal4
Operace šedého zákalu patří mezi nejúspěšnější operace vůbec. Zdroj: archiv oční kliniky Neovize

 

Operace šedého zákalu: rekonvalescence

Po operaci šedého zákalu zůstává pacient ještě několik hodin na klinice a pokud se cítí dobře, je poté propuštěn domů. Doporučujeme, abyste si zajistili doprovod či odvoz domů a nejlépe i pomoc během prvního dne, protože po ošetření budete mít oko překryté náplastí, můžete mít nepříjemné pocity či pociťovat tlak a váš zrak bude rozmazaný.

Během několika málo dní se tento stav ale zlepší. Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. však v tomto článku připomíná, že pokud začne oko po operaci silně bolet nebo zčervená či se dokonce zhorší vidění, neprodleně navštivte očního lékaře.(4)

Dle instrukcí vašeho operatéra se dostavte ve sjednaném termínu na kontrolu. Užívejte pravidelně oční protizánětlivé kapky, které vám lékař předepsal a dodržujte také další doporučení vašeho lékaře. Po dohodě s ním můžete při potížích používat po operaci šedého zákalu umělé slzy, které jsou volně prodejné v lékárnách. Snažte se vyvarovat kontaktu s operovaným okem, nemněte ho, nesahejte si do něj.

Co se týká běžného režimu po operaci šedého zákalu, buďte v prvních dnech raději v klidu. Konzumace alkoholu v malé míře po operaci šedého zákalu zakázána není, je třeba ale dbát na to, aby pacient souběžně neužíval léky na spaní či léky proti bolesti. Při mytí hlavy po operaci šedého zákalu dejte pozor, aby se do oka nezanesla žádná nečistota a oko nebylo podrážděné. Mytí hlavy provádějte velmi opatrně nejlépe v záklonu nedráždivým šamponem.

Již několik dní po zákroku budete pozorovat zlepšení zraku, je ale možné, že oko bude ještě určitou dobu citlivé. K úplnému zhojení dojde přibližně během 2 měsíců, kdy by se u vás již neměla projevovat žádná zdravotní omezení po operaci šedého zákalu. Dále doporučujeme následující režim po operaci šedého zákalu:

 • Kancelářskou práci a běžnou fyzickou námahu lze vykonávat zhruba za 4 až 7 dnů.
 • Po dobu 2 týdnů nesportujte a nepoužívejte žádná líčidla.
 • Alespoň po dobu prvních 4 týdnů po operaci se vyvarujte pobytu ve výrazně prašném a infekčním prostředí, nekoupejte se ve veřejných bazénech a lázních.
 • Po dobu 5 až 6 týdnů se nevystavujte těžké fyzické námaze.

Operace šedého zákalu: Cena

Kolik stojí operace katarakty? Cena standardně zahrnuje předoperační vyšetření a základní operaci šedého zákalu s implantací monofokální nitrooční čočky. Operace šedého zákalu včetně základní nitrooční čočky je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Za příplatek má pacient možnost výběru ze speciálních očních čoček, které nehradí zdravotní pojišťovna. Laserová operace šedého zákalu není hrazena ze zdravotního pojištění. Samoplátci naleznou vždy cenu operace šedého zákalu v ceníku kliniky či nemocnice. Na detaily se vždy informujte na konzultaci před zákrokem.

 


REFERENCE:

1/ Národní zdravotnický informační portál. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. ŠEDÝ ZÁKAL (KATARAKTA). 2021. [Online]. Dostupné na: https://www.nzip.cz/clanek/394-sedy-zakal-katarakta, [31. 1. 2021]

2/ Eurostat. Statistics Explained. SURGICAL OPERATIONS AND PROCEDURES. 2020. [Online]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Surgical_operations_and_procedures_statistics, [30. 1. 2021]

3/ Lekari-Online.cz.MUDr. Jana Mikšovská. JAK VYBRAT SPRÁVNOU NITROOČNÍ ČOČKU? 2016. [Online]. Dostupné na: https://www.lekari-online.cz/ocni-lekarstvi/novinky/jak-vybrat-spravnou-nitroocni-cocku, [4. 2. 2021]

4/  Lekari-Online.cz. Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. FEBO. O ŠEDÉM ZÁKALU A NITROOČNÍCH ČOČKÁCH S DOC. JIŘÍM PAŠTOU, CSC., FEBO. 2014. [Online]. Dostupné na: https://www.lekari-online.cz/ocni-lekarstvi/novinky/o-sedem-zakalu-a-nitroocnich-cockach-s-doc-jirim-pastou-csc, [4. 2. 2021]

Kuchynka Pavel a kol. OČNÍ LÉKAŘSTVÍ. Grada Publishing a.s., 2016. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. ZDRAVOTNICTVÍ ČR:

STRUČNÝ PŘEHLED ČINNOSTI OBORU OFTALMOLOGIE ZA OBDOBÍ 2014–2015. 2016. [Online]. Dostupné na: https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/NZIS_REPORT_c_K11_09_16_A030_oftalmologie.pdf, [31.1.2021].

Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). CATARACTS. 2018. [Online]. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cataracts/symptoms-causes/syc-20353790. [31.01.2021]

 

 

Aktualizováno: 9.3.2021

Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace) - Novinky

Jak vybrat správnou nitrooční čočku?

Oční klinika NeoVize Praha

Nitrooční čočku si pacient volí jednou provždy. Proto je nutné vybírat pečlivě. Podle čeho se řídit? Co je důležité si uvědomit...

Související recenze a zkušenosti

Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace)

98% spokojeno. 284 recenzí pacientů.

Doktor ve Vašem okolí   

 

Doporučujeme

Oční klinika Neovize – náš partner při tvorbě obsahu pro témata laserová operace očí, šedý zákal a operace šedého zákalu.