Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace)

Šedý zákal je onemocnění většinou starších lidí, ale může se objevit i u mladších pacientů nebo být vrozené. Zakalení čočky brání tvorbě obrazu na sítnici. Jediná možnost léčby je náhrada zkalené čočky za nitrooční čočku umělou.

Co je to šedý zákal a jaké jsou jeho příčiny?

Šedý zákal (katarakta) je onemocnění, při kterém dochází k postupnému zkalení čočky. Průnik světla dopadajícího na sítnici je tak omezen a dochází ke zhoršení zrakových funkcí.

Ve věku nad 65 let je určitý stupeň zkalení čočky patrný až u 50% populace a nad 75 let je šedým zákalem postiženo až 70% obyvatel. Patogeneze tvorby katarakty má multifaktoriální charakter. Pro senilní přeměnu jsou typické hlavně chemické změny čočkových proteinů s tvorbou pigmentace, nižší koncentrace draslíku a aminokyseliny glutathionu, vyšší koncentrace sodíku a vápníku a zvýšená hydratace čočky. Zvyšuje se hmotnost čočky a její předozadní rozměr, klesá akomodační schopnost (schopnost zaostřit) a snižuje se průhlednost.

Rozdělení katarakty

Kataraktu podle místa zkalení rozdělujeme na

 • kortikální
 • nukleární
 • subkapsulární zadní

 

Kortikální katarakta je obvykle oboustranná. Zpočátku se projevuje malými vakuolami v přední nebo zadní koře čočky, dále trojúhelníkovitými zákaly s vrcholem mířícím do centra čočky. Pacient může pozorovat první obtíže při jízdě autem za šera nebo tmy, kdy je oslňován protijedoucími vozidly.

Nukleární katarakta se vyvíjí pomalu, bývá obvykle také oboustranná. Pacientovi způsobuje větší problémy při pohledu do dálky než do blízka, dochází také k poruchám barevného vidění nejvíce v modré barvě. Biochemické změny v čočce vedou k myopizaci oka ( oko se stává krátkozrakým). Někteří pacienti jsou v důsledku myopizace opět schopni číst bez brýlí.

U zadní subkapsulární katarakty je zákal lokalizován v zadní vrstvě kory, obvykle v místě optické osy oka. Je častější u mladších pacientů. Více je omezeno vidění nablízko než vidění do dálky. Tento typ šedého zákalu může také vzniknout po dlouhodobém podávání kortikosteroidů, po nitroočním zánětu nebo jako důsledek působení radiace.

Ke zkalení čočky však může dojít také z jiných důvodů, než je stárnutí:

 • Léková katarakta je způsobena užíváním léků – kortikosteroidů, fenotiazinů, amiodaronu či miotik.
 • Traumatická katarakta vzniká nejčastěji po mechanickém poranění, například box.
 • Radiační katarakta je způsobena elektromagnetickým vlněním – ionizujícím zářením, RTG paprsky, UV zářením, infračerveným světlem
 • Katarakta může vzniknout také např. při cukrovce. Rizikovým faktorem je kouření.

Jaké jsou příznaky šedého zákalu?

Pacient popisuje pocit, jakoby se díval přes mlhu či papír, může vidět prstenec kolem světel, reflektory aut se v noci blýskají, člověk je oslněn od lamp či slunce. Může se také projevit dvojité vidění, barvy se zdají vybledlé a jak rychle šedý zákal postupuje, tak rychle je potřeba měnit brýle.

Chirurgická léčba šedého zákalu

V současné době neexistují žádné léky či kapky, které by mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. Jediná možnost obnovy vidění je operační zákrok, při kterém se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí se čočkou umělou. Operace šedého zákalu (katarakty) prodělala v poseldních 40 letech rychlý vývoj. Vrcholem se stala tzv. fakoemulsifikace = použití ultrazvuku k rozmělnění čočky.

Kdy podstoupit operaci?

Základním důvodem k operaci je pokles zrakové ostrosti. Operaci šedého zákalu doporučujeme vždy, když snižuje pacientovi kvalitu vidění natolik, že jej obtěžuje v jeho osobním i pracovním životě.

Jak šedý zákal operujeme?

Nejčastěji se operace provádí v tzv. místní anestezii, která spočívá v nakapání anestetických kapek na rohovku a spojivku, čímž dojde k znecitlivění oka.

Fakoemulzifikace

Fakoemulzifikace je extrakce, při níž je jádro čočky rozděleno na malé části a odsáto. Tato technika má výhodu v možnosti provedení celé operace malým řezem, což je pro oko bezpečnější než staré metody s velkým řezem, urychluje obnovu zraku a zkracuje délku výkonu.

Po injekci tzv. viskoelastického materiálu otevíráme přední pouzdro čočky malým rohovkovým řezem. Následuje hydrodisekce čočky – vstříknutím tekutiny pod přední pouzdro oddělíme jádro a kůru čočky a umožníme tím rotaci jádra. Fakoemulzifikační kanylou rozdělíme ve vaku jádro na menší části, které ultrazvukovou sondou odsajeme. Tzv. irigačně aspirační kanylou odsajeme kůru čočky. Do pouzdra čočky vstříkneme viskoelastický materiál pro bezpečnější implantaci umělé nitrooční čočky. Implantace tzv. měkké nitrooční čočky (silikon, akrylát) se provádí injektorem nebo speciální pinzetou. Po vložení umělé nitrooční čočky odsajeme viskoelastický materiál z oka.

Výhodou malé rohovkové rány je její samouzavření bez nutnosti šití.

Některá pracoviště nyní nabízejí oepraci šedého zákalu metodou Aqualase. Při tomto způsobu není zkalená čočka před odsátím rozmělněna ultrazvukem, ale mikropulsy tekutiny. Tento postup je šetrnější k oku, protože nezpůsobuje jeho přehřátí.

Jak rychlá je obnova vidění po operaci?

Obnova vidění po operaci je velmi rychlá. Již druhý den po operaci vidí zpravidla pacient dobře. Někdy může být vidění po operaci přechodně mlhavé, zpravidla se však vyjasní během několika málo dní.

K definitivní stabilizaci zraku dochází většinou do měsíce po operaci. Po této době lze již předepsat nové brýle. Většina pacientů vidí po operaci ostře do dálky, na čtení však musí používat brýle.

Jaké jsou komplikace operace šedého zákalu?

Komplikace během operace

 • Ruptura (prasknutí) zadního pouzdra čočky – v případě této komplikace může někdy dojít k „vylití“ sklivce do přední komory oka. Řešením je tzv. přední vitrektomie, kdy dojde k vyčištění rány a přední komory od sklivce. Umělá nitrooční čočka se v tomto případě implantuje poté buď před poškozené pouzdra čočky, příp. do přední komory. Někdy ponechá operatér oko bez čočky, čočka se do oka vloží následně po zklidnění.
 • Krvácení pod sítnici je obávanou komplikací Nutností je uzavření rány pevným stehem, prognóza však zůstává velmi nepříznivá.

Pooperační komplikace

 • Zvýšení nitroočního tlaku – vzniká většinou jako následek nedostatečného odstranění viskoelastického materiálu. Během krátké doby se spontánně anebo po nasazení lokální terapie upraví.
 • Otok a tzv. zřasení rohovky – jedná se o zánětlivou reakci rohovky na operaci. Ustupují během několika dnů až týdnů po operaci.
 • Akutní bakteriální endoftalmitida – jedná se o těžkou a devastující komplikaci. Začíná během několika hodin až dnů po operaci, projevuje se poklesem až ztrátou vidění, zarudnutím oka, otokem spojivky a výraznou bolestí, objeví se hnis v přední komoře a dochází ke ztrátě tzv. reflexu od očního pozadí. Je nutné zahájit co nejrychleji terapii širokospektrými antibiotiky. .
 • Filtrace operační ránou – vzniká, dojde – li k uvolnění stehu rány anebo je-li operační rána špatně vytvořena. Projevuje se nízkým nitroočním tlakem. Řešením je nové zašití rány. .
 • Cystoidní makulární edém (otok v centrální krajině sítnice) – vzniká za několik týdnů po operaci a přetrvává několik měsíců. Je příčinou přechodného poklesu zrakové ostrosti po operaci. .
 • Odchlípení sítnice je pozdní pooperační komplikací. Větší pravděpodobnost vzniku je u pacientů s porušením zadního pouzdra čočky, u krátkozrakých pacientů a pacientů s degenerativními změnami periferie sítnice. .
 • Sekundární katarakta (následný šedý zákal) – poměrně častá pozdní komplikace operace šedého zákalu. Dochází ke zkalení zadního pouzdra čočky jizvením. Terapií je tzv. YAG laser kapsulotomie – vytvoření „okénka“ v zadním pouzdře čočky.

Délka pracovní neschopnosti závisí na druhu vykonávané práce a stavu vidění druhého oka. Řádově se jedná o dny, výjimečně týdny.

Šedý zákal je v současné době běžné oční onemocnění a pacienti se nemusí ničeho obávat, neboť současná technologie, technika operace a praxe operatérů učinila z operace šedého zákalu fakoemulsifikací jednu z nejbezpečnějších a nejvíce úspěšných operací.

Informace o druhém možném postupu léčby pomocí laseru se můžete dozvědět pod zákrokem Léčba šedého zákalu pomocí laseru.

Aktualizováno: 8.6.2020

Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace) - Novinky

Jak vybrat správnou nitrooční čočku?

Oční klinika NeoVize Praha

Nitrooční čočku si pacient volí jednou provždy. Proto je nutné vybírat pečlivě. Podle čeho se řídit? Co je důležité si uvědomit...

Související recenze a zkušenosti

Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace)

98% spokojeno. 197 recenzí pacientů.

Doktor ve Vašem okolí   

 

Doporučujeme

Oční kliniky NeovizeDuovize - naši partneři při tvorbě obsahu pro témata laserová operace očí, šedý zákal a operace šedého zákalu.