Šilhání dovede potrápit

Autor:

Také jste se setkali s někým, komu tzv. ujíždělo jedno oko jiným směrem? A když s Vámi hovořil, tak jste měli problém dívat se mu „do očí“? Vězte, že pro šilhajícího jsou tyto situace ještě horší než pro vás. A přitom řešení existuje. Jen o něm vědět.

Co je to strabismus?

Je to porucha spolupráce očí, při které se jedno oko uchyluje jiným směrem. Šilhání není jen typicky dětský problém, jak jsou mnozí přesvědčeni, ale může se také objevit kdykoli v dospělosti. Šilhání v dětství nebývá spojeno s dvojitým viděním, protože jej plasticita dětského mozku dokáže potlačit. Tato schopnost se ale v dospělosti ztrácí. A proto často může vyvolávat funkční poruchu prostorového vnímání a v některých případech spojenou i se vznikem dvojitého vidění, což může vést k znesnadnění či zákazu vykonávání různých činností. Příkladem může být řízení motorového vozidla nebo naopak umělecké činnosti jako je sochařství nebo malba.

Osoby, které jsou strabismem (šilháním) postiženy, trpí navíc velmi často problémy s navazováním kontaktu s ostatními a to jak v osobních vztazích, tak vztazích pracovních.

Jak se to stane, že v se v dospělosti šilhání projeví?

Šilhaní u dospělých může být zapříčiněno například nedostatečně korigovanou dioptrickou oční vadou. Mezi další příčiny patří onemocnění oka jako např. šedý zákal, záněty, úrazy oka a hlavy, svalová a nervová postižení. V neposlední řadě je velmi častou příčinou také neprojevený a tím pádem také nekompenzovaný strabismus od dětství.

Svou negativní úlohu také mohou sehrát celková onemocnění, která zdánlivě s okem nesouvisí: postižení štítné žlázy, cukrovka, vysoký krevní tlak, krevní choroby, nádorová postižení a choroby spojené s neurologickým postižením.

A přitom řešení exiuje

Pryč jsou doby, kdy platilo, že šilhání u dospělých nelze odstranit. Na věku pacienta vůbec nezáleží.

Jediné, na čem záleží, je důkladné předoperační vyšetření, na jehož základě je možné definovat, zda daná vada je či není vhodná pro operační zákrok.

V současnosti pro více než 75% lidí trpící šilháním existuje úspěšné operativní řešení. U těch vad, u kterých operace není vhodná, však také existuje řešení – a to speciální brýle s tzv. prizmatickými skly, která jsou schopna posunout obraz o potřebný úhel a dvojité vidění (diplopii) tak vyrovnat.

1
Jak lze tedy šilhání operativně odstranit?

Unikátní metodou nastavitelných stehů. A čím je tato metoda unikátní? V době nedávno minulé se pacientovi před zákrokem měřil úhel odchylky daného oka. Na základě výsledku lékař určil, jak bude oko „posunuto“, aby se dostalo na správnou pozici. Velkou nevýhodou bylo, že tento postup nereflektoval odchylky vzniklé například jizvami nebo změněnou elasticitu svalu. Proto výsledky nebyly vždy po kosmetické stránce uspokojivé.

Snahy lékařů směřovaly k tomu, aby bylo možno se stehy po zákroku ještě nějakou chvíli pohybovat s cílem srovnání například dvojitého vidění anebo docílení dobrého kosmetického efektu. Zde se dostáváme k metodě tzv. nastavitelných stehů. Rozdíl spočívá v tom, že steh je na sval našitý takovým způsobem, že je možné steh po operaci povolit nebo naopak přitáhnout a tím měnit úpon svalu a postavení oka.

Výsledkem použití metody nastavitelných stehů je tedy maximální možná korekce a to nejenom na základě teoretických propočtů, ale i na základě spolupráce s pacientem. Zlepšení kvality života je markantní: redukce kosmetické vady má nezanedbatelný vliv na psychiku pacientů, kteří již nemusí mít strach podívat se ostatním přímo do očí, především pak na pacienty, kteří jsou nuceni se v práci stýkat s lidmi, ať už se jedná o manažery anebo například prodavačky. Zvláště v dnešní době, kdy se klade velký důraz na estetiku a vzhled, může být šilhání překážkou (ať už skutečnou, nebo domnělou) kupříkladu k získání lepšího pracovního místa.

V České republice se můžete s důvěrou svěřit do rukou MUDr. Věře Flemrové, Evropská oční klinika LEXUM, která tuto metodu u nás na základě zahraničních zkušeností zavedla a dlouhodobě s úspěchem provádí.

2

Chcete se o strabismu dozvědět více, nebo se objednat na vyšetření? Navštivte Evropskou oční kliniku Lexum.

Publikováno: 6.6.2011

Doktor ve Vašem okolí